Zmiany w programach

2018-01-09  Program KADRY (fk2000kadry wersja 55.1).
Można wyróżnić tak zwane symbole "poza NCP". Godziny z takimi symbolami nie uzgadnia się z godzinami "NCP" i "Z".

2018-01-04  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 63.5).
Dodatkowe pola "grupa", "podgrupa", "rodzaj", umożliwiające zachowanie starej symboliki przy wprowadzeniu nowej.

2017-12-16  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 88.3).
Korekta odliczonego podatku VAT z uwzględnieniem korekty wieloletniej.

2017-12-13  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 87.6).
Korekta odliczonego podatku VAT.

2017-12-11  Program PŁACE (fk2000place wersja 99.2).
Do pól opisujących listę płac dodaliśmy pole "Lp", używane gdy jest kilka list płac z taką samą datą wypłaty. Jest to potrzebne np. przy ustalaniu składki zdrowotnej.

2017-11-27  Program KADRY (fk2000kadry wersja 50.2).
W okresach stażowych dodaliśmy pole "symbol", które następnie można użyć w operacji "Wydruki/Okresy stażowe", do wyliczenia stażu dla wybranego symbolu (np. staż nauczycielski).

2017-11-26  Program KADRY (fk2000kadry wersja 50.1).
Operacja "ECP/Z zakładek do ECP" na podatwie zapisów w zakładkach "Chorobowe", "Urlop", "Staż", tworzy zapisy w "ECP".

2017-11-23  Program KADRY (fk2000kadry wersja 49.1).
NCP-nominalny czas pracy i ulepszone wpisywanie godzin.

2017-11-20  Program KADRY (fk2000kadry wersja 48.6).
Ulepszone "zaznaczanie" i automatyczne uzupełnianie tabeli świąt.

2017-11-09  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 63.3).
Zestawem może być komplet krzeseł lub segment meblowy składający się z szafek i regałów.

2017-11-04  Program BUDŻET (fk2000d wersja 79.4).
Zmodernizowaliśmy zestawienie "Wykazy/Wykonanie planu".

2017-10-27  Programy PODATKOWE
Do "Wykazy/Rejestr dokumentów" dodaliśmy eksport do eleltronicznego obiegu dokumentów.

2017-10-24  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 87.4).
Jest już gotowy JPK_VAT(3), który będzie obowiązywał przy sporządzaniu JPK_VAT za styczeń 2018 i miesiące póżniejsze.

2017-10-20  Programy PODATKOWE i BUDŻETOWE
Stworzyliśmy szereg udogodnień, które zdecydowanie ułatwią wybór kartoteki.

2017-10-11  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 74.6).
Przy rejestrowaniu faktury zakupu dodaliśmy opcję "zakup samochodu", natomiast przy rejestrowaniu faktury zakupu wewnątrzwspólnotowego - opcję "bez odliczenia",

2017-10-10  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 74.5).
Wysyłanie faktur pocztą elektroniczną.

2017-10-10  Program CZYNSZE I OPŁATY (fk2000pdwd wersja 112.4).
Wysyłanie faktur pocztą elektroniczną.

2017-10-06  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 222.3).
W adresie można zapisać kraj, województwo, powiat i gminę (tak zwany kod terytorialny). Dane te są wykorzystywane np. w tytułach wykonawczych.

2017-09-27  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 72.1).
Sprzedaż z odwrotnym obciążeniem na fakturze będzie miała sybol stawki vat "oo".

2017-09-05  Program E-DEKLARACJE PŁACE (fk2000edek3P wersja 3.1).
Nowy program fk2000edek3P, który odbiera i drukuje UPO dla deklaracji wysłanych z programu PŁACE.

2017-09-05  Program E-DEKLARACJE (fk2000edek3 wersja 3.1).
Nowy program fk2000edek3, który odbiera i drukuje UPO dla deklaracji wysłanych z programu REJESTR FAKTUR.

2017-09-05  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 83.3).
Utworzoną deklarację VAT można od razu podpisać i wysłać do Ministerstwa Finansów.

2017-09-05  Program PŁACE (fk2000place wersja 91.3).
Utworzony PIT można od razu podpisać i wysłać do Ministerstwa Finansów.

2017-08-31  Program PŁACE (fk2000place wersja 91.2).
Listę płac można wysłać do archiwum wydruków.

2017-08-31  Program CZYNSZE I OPŁATY (fk2000pdwd wersja 110.2).
"Ustawienia/Parametry" - można zdefiniować drugi licznik.

2017-08-19  Program E-DEKLARACJE (fk2000edek2 wersja 5.1).
Nowy program fk2000edek2, w odróżniemiu od fk2000edek, wysyła deklaracje do Ministerstwa Finansów, do tak zwanego środowiska testowego.

2017-08-14  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 81.1).
Obsługa stawki "np" - niepodlegające podatkowi VAT.

2017-08-14  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 68.1).
Obsługa stawki "np" - niepodlegające podatkowi VAT.

2017-08-01  Program BUDŻET (fk2000d wersja 77.2).
"Tablice/nazwy w planie ustaw wg tablic" ustawia nazwy w planie zgodnie z tablicami nazw działów, rozdziałów i paragrafów.

2017-08-01  Program BUDŻET (fk2000d wersja 77.2).
Operacja "Tablice/Wczytaj tablice" pobiera z internetu aktualnie obowiązujące nazwy działów, rozdziałów i paragrafów.

2017-07-19  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 79.3).
Deklaracja VAT-27 (2).

2017-07-18  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 79.2).
Operacją "Ustawienia/Ustaw sww, prewspółczynnik itp." można jednym kliknięciem ustawić wspólczynniki, SWW itp. we wszystkich fakturach wybranych w okienku głównym.

2017-07-07  Program E-DEKLARACJE (fk2000edek wersja 5.1).
Nowy program fk2000edek do wysyłania deklaracji do Ministerstwa Finansów, odbierania i drukowania UPO.

2017-07-05  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 219.3).
Ulepszona operacja "Zaległości/Tytuły wykonawcz/Obciążenia hipoteczne".

2017-06-12  Program EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW (fk2000ewGrB wersja 47.2).
Wczytuje dane z plików "gml".

2017-05-27  Program PŁACE (fk2000place wersja 90.2).
Stawka chorobowego - współczynnik zmniejszający z uwzględnieniem przypadku wysokich zarobków.

2017-04-25  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 217.2).
Tytuł wykonawczy - wersja (3).

2017-04-06  Wszystkie programy podatkowe .
Zespół kont

2017-03-31  Wszystkie programy podatkowe .
Do konta można dopisywać uwagi prywatne, to znaczy dostępne tylko dla użytkownika, który je dopisał.

2017-03-09  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 56.1).
Obok pola "grupa" i "podgrupa" dodaliśmy pole "rodzaj".

2017-03-02  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 205.15).
Do konta można podłączyć ades nabywcy potrzebny przy drukowaniu faktur.

2017-02-25  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 205.10).
Nowa forma zaświadczenia o niezaleganiu.

2017-02-21  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 205.6).
Operacją "Wykazy/Rejestr VAT", wskazane dokumenty, można zarejestrować w REJESTRZE VAT.

2017-02-08  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 205.2).
Ulepszone przeksięgowanie wpłat.

2017-02-02  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 63.2).
VAT-7 - dodaliśmy opcję "bez zaokrągleń".

2017-01-24  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 62.4).
Nowość - VAT-27 dla dostawców ze zwrotnym obciążeniem VAT.

2017-01-11  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 60.1).
"Wykazy/Rejestr (nowy)" - rozbudowany i ulepszony.

2017-01-07  Program KADRY (fk2000kadry wersja 44.6).
Świadectwo pracy wg nowej formuły.

2016-12-20  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 197.5).
Odbiór przesyłki z banku, zakładka "ustawienia" - dodaliśmy opcję "odsetki od niezapłaconych rozliczaj na końcu".

2016-12-04  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 53.1).
Prewspółczynniki należy ustawiać w programie "Fakturowanie" w zakładce "Ustawienia".

2016-11-23  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 52.5).
Dodaliśmy zakładkę "Dopisek" pozwalającą zdefiniować kilka dopisków i wstawiać je na fakturę.

2016-11-21  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 143.20).
Operacja "Wykazy/Potwierdzenia odbioru" - dodaliśmy kody paskowe, dzięki czemu operacją "Przypisy/Data zwrotki..." i czytnikiem kodów paskowych szybko i bezbłędnie skorygujesz terminy płatności.

2016-11-18  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 53.1).
Operacje eksport/import danych na potrzeby centralizacji rozliczeń podatku VAT.

2016-11-14  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 50.1).
Generuje JPK_VAT(2) oraz potrafi zaimportować do rejestrów dane z JPK_VAT pochodzących np. z jednostek podległych.

2016-11-04  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 197.1).
W operacji "Zaległości/Upomnienia", w zakładce "ustawienia", dodaliśmy pole "maksymalna ilość wierszy - załącznik". Jeśli ilość wierszy w tabelce upomnienia przekracza zadaną ilość, upomnienie drukowane jest z załącznikiem, na którym mieści się nieograniczona liczba wierszy.

2016-10-28  Program PŁACE (fk2000place wersja 86.4).
Wydruki/Lista płac - "księguj" - przesyłanie kwot do księgowania.

2016-10-10  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 48.3).
Do operacji sporządzającej deklarację VAT-7 (17) dodaliśmy opcję generowania JPK_VAT(1) (jednolitego pliku kontrolnego).

2016-09-09  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 196.1).
Bilans otwarcia (2017) z opcją "nadpłaty księguj po Ma".

2016-09-07  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 51.6).
Na fakturze można obok nazwy i adresu sprzedawcy ustawić nazwę i adres wystawcy.

2016-08-31  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 46.2).
Deklaracja VAT-7 (17).

2016-08-30  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 193.1).
Nowa wersja tytułu wykonawczego TW-1 (2).

2016-07-29  Program PŁACE (fk2000place wersja 84.2).
Ulepszyliśmy "Wydruki/Uniwersalne" tak, aby można było wydrukować zaświadczenie o dochodach na potrzeby "Rodzina 500+".

2016-06-07  Program KADRY (fk2000kadry wersja 40.6).
Nowy wykaz pracowników - "Wydruki/Staż w zadanym okresie".

2016-05-24  Program PŁACE (fk2000place wersja 82.4).
"Ustawienia/Parametry" - nowa metoda liczenia stażu - tak zwana opcja "LEX".

2016-05-24  Program KADRY (fk2000kadry wersja 40.4).
"Ustawienia/Parametry" - nowa metoda liczenia stażu - tak zwana opcja "LEX".

2016-05-23  WSZYSTKIE PROGRAMY .
Wszystkie instrukcje obsługi będą teraz dostępne na naszej firmowej stronie www (patrz z lewej strony, pod panelem z telefonami).

2016-05-17  WSZYSTKIE PROGRAMY PODATKOWE .
Ulepszona informacja o powiązaniu adresów z innymi kontami.

2016-05-03  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 185.2).
W "ustawienia/parametry" dodaliśmy opcję "koszty ponagleń bez zwrotki - ignoruj". Po włączeniu tej opcji, program nie będzie uwzględniał kosztów upomnienia, które nie ma wpisanej daty doręczenia.

2016-04-26  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 125.3).
W okienku "wymiar" dla podatku od nieruchomości dodaliśmy przycisk "wydruk".

2016-04-25  WSZYSTKIE PROGRAMY .
Przy uruchomieniu program sprawdza w internecie czy jest nowsza wersja. Jeśli tak, pyta czy zainstalować. Wystarczy potwierdzić i nowa wersja zostanie automatycznie pobrana z internetu i zainstalowana.

2016-04-11  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 181.2 oraz wszystkie programy wymiarowe).
Nowa operacja "data zwrotki korekta term.płatn." do wpisywania daty potwierdzenia odbioru i odpowiedniej korekty terminu płatności.

2016-04-07  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 180.1).
W zestawieniach bilansowych dodaliśmy opcję "razem os,oz,od".

2016-04-07  Program EWIDECJA GRUNTÓW (fk2000ewGrunty wersja 44.3).
"Wykazy/wybranych w okienku głównym" z wyszukiwaniem rodzaju i klasy gruntu.

2016-04-04  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 140.3).
W przypadku umorzenia program może naliczyć odsetki za złożenia wniosku po terminie płatności.

2016-03-31  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 41.3).
Prewspółczynnik oraz stawka "np-nie podlega".

2016-03-25  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 68.8).
"Pokaż księgowania" - opcja "bez BO".

2016-03-17  Program BUDŻET EU (fk2000eu wersja 25.5).
"Wykazy/pokaż księgowania" z możliwością szukania po treści.

2016-03-12  Program BUDŻET (fk2000d wersja 67.9).
Wykazy/Sprawozdania RB/Ustawienia - 9 zestawów ustawień.

2016-03-11  Program KADRY (fk2000kadry wersja 37.5).
Sprawozdanie Z-03

2016-02-11  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 41.1).
VAT-7 (16)

2016-03-12  Program BUDŻET (fk2000d wersja 67.9).
Wykazy/Sprawozdania RB/Ustawienia - 9 zestawów ustawień.

2016-03-11  Program KADRY (fk2000kadry wersja 37.5).
Sprawozdanie Z-03

2016-02-11  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 41.1).
VAT-7 (16)

2016-01-18  Program PŁACE (fk2000place wersja 77.1).
PIT-11(23) PIT-40(22) PIT-R(18) PIT-8C(8) PIT-8AR(6) PIT-4R(6)

2016-01-07  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 158.4).
Zaświadczenie o niezaleganiu wzór (3).

2016-01-01  Program PŁACE (fk2000place wersja 76.5).
PIT-8AR(5)

2015-12-17  Wszystkie programy podatkowe .
Dopasowane do zmian w 2016 r.

2015-11-28  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 126.4).
Dopasowany do zmian w 2016 r. "Wykazy(2)/Zmiany w ha przeliczeniowych" pokazuje podatników, którzy wskutek zmiany sposobu wyliczania ha przeliczeniowych, mogli z nierolników stać się rolnikami i odwrotnie.

2015-11-27  Wszystkie programy wymiarowe .
Dopasowane do zmian w 2016 r. w zakresie podziału należności na raty i zaniechania przypisu.

2015-11-27  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 126.3).
"Pokaż grunty" uzupełniliśmy wieloma pomocnymi informacjami.

2015-11-26  Wszystkie programy podatkowe
Dodaliśmy możliwość wyszukiwania kont przy pomocy "nrk" - numeru komputerowego konta.

2015-11-25  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 149.1) oraz wszystkie programy wymiarowe.
Przycisk "pokaż konto" na głównym okienku pokazuje księgowania na koncie, które uzupełniliśmy wszechstronnym podsumowaniem.

2015-11-12  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 124.2).
"Wykazy/Pokwitowanie odbioru (2)" - nowa forma "tabela".

2015-11-03  Wszystkie programy
Do wszystkich programów dołączyliśmy "archiwum wydruków" umożliwiające zapisywanie w pamięci komputera drukowanych faktur, decyzji itp.

2015-10-24  Program BUDŻET EU (fk2000eu wersja 24.2).
"Wykazy/Zestawienie klasyfikacji" oraz "Ustawienia/Formuły - wydruk (słownika dla wybranej formuły)".

2015-10-22  Wszystkie programy
Znaleźliśmy w końcu sposób na "wieszające" się paski postępu wykonania operacji.

2015-10-14  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 49.3).
"Inne/Zbycie grupowe" pozwala szybko nanieść zbycie wybranej grupy przedmiotów.

2015-10-09  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 144.10).
"Inne/Badaj napraw - ulepszone. Zalecamy okresowe używanie tej operacji.

2015-10-08  Program PŁACE (fk2000place wersja 73.4).
"Wydruki/Pokaż blokady - opcja "usuń blokady".

2015-10-08  Program PŁACE (fk2000place wersja 73.4).
"Ustawienia/Tabela składników - pole 'rodzaj'" steruje usuwaniem blokad i zerowaniem kwot przy tworzeniu nowej listy płac.

2015-09-30  Program KADRY (fk2000kadry wersja 36.6).
"Wydruki/Zmiany lat stażu" pokazuje kiedy w zadanym roku pracownikom zmienia się ilość lat stażu pracy.

2015-09-28  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 38.6).
Uzupełniona obsługa "obciążenia zwrotnego VAT".

2015-09-23  Program KADRY (fk2000kadry wersja 36.5).
"Wydruki/Nagrody jubileuszowe" pokaże kto i kiedy w zadanym roku ma jubileusz pracy.

2015-09-22  Program EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW (fk2000ewGrB wersja 35.3).
"Pokaż/Działki/Wykaz" - opcja "bez nazwisk".

2015-09-13  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 118.11).
"Przypisy/Przypis główny pojedyńczy" - opcja "pokaż raport" - próba pokazania jak liczony jest podatek.

2015-09-04  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 144.4).
"Zaległości/Wycofanie tytułu wykonawczego" - dodaliśmy opcję "Zapytanie do tytułu wykonawczego".

2015-08-19  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 38.3).
VAT-7(15)

2015-07-26  Program BUDŻET (fk2000d wersja 65.3).
W okienku głównym można wybrać plany z zadanym numerem zmiany.

2015-06-25  Programy WSZYSTKIE .
Zakończona modernizacja wszystkich programów.

2015-05-08  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 138.6).
Tytuł wykonawczy - Ulepszenia związane z podkładaniem danych podatnika, w tym nr rachunku i okresu, którego dotyczy należność.

2015-04-13  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 136.6).
Do operacji "zaległości/upomnienia" dodaliśmy opcję "od dnia". Teraz można wydrukować upomnienia z pominięciem zaległości, których termin płatności jest wcześniejszy od zadanej daty.

2015-04-03  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 48.10).
Środki/przedmioty można łączyć w zestawy (np. komplet mebli składający się z krzeseł, stołu, szafy saf itp.). Wszystkie elementy zestawu będą miały taki sam numer inwentarzowy a zamiast jednostki miary ilość sztuk w zestawie.

2015-03-31  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 36.8).
e-VAT-7 z załącznikiem ORD-ZU - uzasadnienie przyczyn korekty.

2015-03-31  Program PŁACE (fk2000place wersja 72.2).
e-PIT-11 (22) na 2015r.

2015-03-26  Program ŚMIECI (fk2000pdsm wersja 39.1).
Nowa operacja "Wykazy/Skutki obniżenia stawek".

2015-03-24  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 135.2).
"Zaległości/Tytuły wykonawcze/Obciążenia hipoteczne" z podsumowaniem symbolami należności.

2015-03-17  Program ŚMIECI (fk2000pdsm wersja 38.2).
"Ustawienia/Terminy płatności" - zwiększone do 60 pozycji.

2015-03-13  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 48.6).
Nowa operacja "Inne/Badaj numery inwentarzowe".

2015-03-13  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 48.6).
Nowa operacja "Inne/ustaw grupa, podgrupa".

2015-03-12  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 134.1).
Na bankowym dowodzie wpłaty można wstawić nazwisko i adres wybranego współwłaściciela.

2015-03-03  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 36.7).
Wcześniej wygenerowany e-VAT-7 wraz z załącznikami można wczytać z powrotem do programu, wprowadzić poprawki i wygenerować ponownie.

2015-02-17  Program PŁACE (fk2000place wersja 70.2).
Do e-PIT'ów można już robić korkty.

2015-02-13  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ oraz wszystkie pozostałe programy podatkowe (fk2000pd1 wersja 129.1).
W kodach kreskowych zastosowaliśmy Code128, dzięki czemu można zakodować cały numer rachunku bankowego.

2015-02-13  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ oraz wszystkie pozostałe programy podatkowe (fk2000pd1 wersja 129.1).
Lepsza informacja o tym. że adres jest używany także przez inne konta.

2015-02-05  Program PŁACE (fk2000place wersja 67.5).
Możliwość wstawienia do PIT danych z wcześniej wygenerowanego e-PIT.

2015-02-04  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 36.2).
VAT-7 w wersji elektronicznej.

2015-01-14  Program PŁACE (fk2000place wersja 63.2).
Dodany nowy PIT-8C także w wersji elektronicznej.

2014-12-13  Program PŁACE (fk2000place wersja 61.8).
Do wszystkich PIT-ów dorobiliśmy opcję "e-PIT".

2014-12-06  Program PŁACE (fk2000place wersja 61.6).
Najnowsze, obowiązujące w 2014r. PIT-11(21), PIT-40(20), PIT-R(17), PIT-4R(5), PIT-8AR(4).

2014-12-04  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 97.3).
Nowy wykaz "Ewid.Gr.i B./działki z lokalami".

2014-12-02  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 108.2).
"Wykazy/pokwitowanie odbioru - "nowa" forma.

2014-11-29  Program ROZRACHUNKI (fk2000rr wersja 49.3).
Przy robieniu rozrachunków może przyda się nowy przycisk "ustaw symb.należn.(2)", który automatycznie uzupełnia symbole należności.

2014-11-18  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 123.2).
Nowa metoda zaniechania odsetek od "każdej wpłaty (2)", uwzględniająca odsetki z poprzedniego roku.

2014-11-07  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 122.4).
Tytuł wykonawczy - opcja "odpis tytułu wykonawczego".

2014-11-05  Program ŚMIECI (fk2000pdsm wersja 28.4).
Nowe zastrzeżone symbole nalezności: oe-opłata eksploatacyjna, om-opłata manipulacyjna. Nie można używać tych symboli do innych celów.

2014-11-04  Wszystkie programy wymiarowe
Przycisk "pokaż konto" - zmodernizowanliśmy wygląd tego najczęściej używanego wykazu.

2014-11-03  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 122.3).
Przycisk "księgowania" - zmodernizowaliśmy wygląd tego najczęściej używanego wykazu.

2014-10-31  Wszystkie programy podatkowe.
W dalszym ciągu trwa kompleksowa modernizacja. Zakończyliśmy już pracę nad: fk2000sm-ŚMIECI, fk2000op OPŁATY RÓŻNE, fk2000dm DODATKI MIESZKANIOWE, fk2000lk SPRZEDAŻ RATY.

2014-10-25  Wszystkie programy podatkowe.
Modernizacja przeglądania, wyszukiwania, sortowania i wyglądu okienek.

2014-09-27  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ oraz wszystkie pozostałe programy podatkowe (fk2000pd1 wersja 117.2).
Zmodernizowane okienko główne. Np. można posortować główną tabelkę według dowolnej kolumny klikając w nagłówek tej kolumny.

2014-09-23  Program CZYNSZE I OPŁATY oraz inne programy wymiarowe (fk2000pdwd wersja 65.2).
Przy pomocy operacji "Wykazy uniwersalne (3)" można samemu skonstruować wiele różnych wykazów. Nie ma operacji, która stworzyłaby dowolny wykaz, ale możliwości tej operacji są naprawdę bardzo duże.

2014-09-18  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ oraz inne programy podatkowe (fk2000pd1 wersja 117.1).
Obok adresu zameldowania, adresu do korespondencji, można teraz wpisać także adresu zamieszkania.

2014-09-10  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 115.1).
Nowe tytuły wykonawcze

2014-08-21  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 98.2).
Opracja "Inne/Wpisywanie daty zwrotki".

2014-08-21  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 87.3).
Opracja "Inne/Wpisywanie daty zwrotki".

2014-08-21  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 112.2).
W operacji "księguj" - "inne księgowania" - można teraz zapamiętać 4 szblony.

2014-08-21  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 35.8).
VAT-7 - dodaliśmy obsługę pola nr 32.

2014-08-20  Program BUDŻET (fk2000d wersja 64.6).
Operacja "Inne/Zmień paragraf" pozwala zmieniać numer paragrafu w planie i odpowiednio we wszystkich księgowaniach.

2014-08-01  Program CZYNSZE I OPŁATY (fk2000pdwd wersja 61.3).
"Wykazy/Wykazy uniwersalne (3)" sporządza wykazy i zestawienia ilościowo - wartościowe z dowolnie wybranych składników i księgowań.

2014-07-22  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 110.2 oraz pozostałe programy wymiarowe).
Ulepszona operacja "Zaległości/Cofnięcie odroczenia z lat ubiegłych".

2014-07-17  Program CZYNSZE I OPŁATY (fk2000pdwd wersja 60.10).
"Przypisy/rejestr faktur (wyrównawczych)" pozwali porównać faktury zarejestrowane w rejestrze VAT z przypisami na koncie.

2014-07-14  Program MAGAZYN (fk2000gm wersja 26.4).
Ulepszone wykazy i sortowanie w okienku głównym wg SWW.

2014-07-08  Program BUDŻET EU (fk2000eu wersja 21.3).
Zakończona modernizacja.

2014-07-04  Program CZYNSZE I OPŁATY (fk2000pdwd wersja 60.9).
"Naliczenia/Stany liczników (2)" - uwzględnia sytuacje nowego licznika oraz kilku liczników.

2014-07-02  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 109.15) oraz wszystkie programy "podatkowe" fk2000pd....
"Inne/Przeksięgowania na inne konta" przyda się w sytuacji, gdy trzeba zrobić wiele przeksięgowań między kontami.

2014-07-02  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 109.15).
"Pisma dowolne (2)" - opcja "dla wszystkich współwłaścicieli".

2014-07-01  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 109.14).
Nowa operacja "Zaległości/Upmnienia/Wpisywanie daty 'zwrotki'" maksymalnie ułatwi wpisywania dat doręczenia np. upomnień.

2014-06-30  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 109.12) oraz wszystkie programy "podatkowe" fk2000pd...
Do operacji "wycofanie odroczenia" dodaliśmy opcję "z ubiegłych lat". W operacji "Pisma dowolne (2)" rozszerzyliśmy możliwości numerowania dokumentów.

2014-06-16  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 109.6).
"Zaległości/Przeterminowane" pozwala wyszukać konta, na których są zaległości z teminem płatności wcześniejszym od zadanego.

2014-06-16  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 65.7).
Na zakładce "dokumenty" wystarczy kliknąć w dokument, aby w dolnej tabelce zobaczyć jego księgowania. Przyspieszyliśmy także operację "Wykazy/Salda".

2014-06-14  Program BUDŻET (fk2000d wersja 64.4).
Przycisk "pokaż księgowania" w okienku głównym z opcją "bez BO". Operacja "Wykazy/Wykonanie planu" - opcja "bez zerowego wykonania".

2014-06-13  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b).
Inne/symbole księgującego - nowa operacja przyda się do porządkowania "symboli księgującego".

2014-06-11  Program ŚMIECI (fk2000pdsm).
Wykazy/potwierdzenia odbioru - przydatne przy rozdawaniu "książeczek".

2014-06-11  Program ŚMIECI (fk2000pdsm).
Dopisz usuń konto/przenieś-kopiuj konta do innej kartoteki

2014-06-03  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn).
Wykazy/wykaz składników - zmodernizowany i rozbudowany.

2014-06-01  Program ROZRACHUNKI (fk2000rr).
Poprawiony i ulepszony wykaz "nierozliczone faktury/zapłaty". W okienku rozrachunków, między tabelkami faktur i zapłat, wstawiono mechanizm pozwalający zmienić szerokość obydwu tych tabel.

2014-05-30  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b).
Operacja "inne/zgodność stron Wn-Ma dokumentów"

2014-05-29  Programy PODATKOWE (fk2000pd1).
Operacja "pisma dowolne (2)" - poprawiona i ulepszona.

2014-05-21  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr).
W bloku operacji "paliwo" (zwrot akcyzy) ulepszyliśmy przesyłkę przelewów do banku oraz listy wypłat.

2014-04-26  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv).
Inne/nadaj LP - przyda się porządkowaniu LP, np. po rozpoczęciu nowego miesiąca.

2014-04-26  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr).
Paliwo/zbiorówki dla banków i przesyłka - wygodniejszy w obsłudze.

2014-04-26  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1).
Zaległości/tytuły wykonawcze/niezapłacone.

2014-04-25  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1).
Ba upomnieniach pokazuje terminy płatności z lat ubiegłych.

2014-04-11  Program BUDŻET (fk2000d).
Nowy wzór sprawozdania Rb-27ZZ

2014-04-08  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1).
Ułatwienia w obsłudze "licz odsetki" i "tabela odsetek"

2014-04-08  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1).
Ułatwienia w obsłuce zakładki dokumenty

2014-04-01  Program BUDŻET (fk2000d).
"Wykazy/sprawozdania RB" - zmodernizowaliśmy ustawienia.

2014-04-01  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1).
Bankowy dowód wpłaty, forma "standard", zmodyfikowaliśmy tak, że mieści się teraz na połówce kartki A4.

2014-04-01  Program ŚMIECI (fk2000pdsm).
Przy pomocy "wykazy/wykaz kont ze składnikami(przesyłka)" można teraz skonstruować prawie dowolny wykaz.

2014-03-28  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1).
"Ustawienia/parametry" - opcja "zaniechać odsetki ... liczone od każdej wpłaty".

2014-03-27  Program ŚMIECI (fk2000pdsm).
"Książeczki" z uwzględnieniem nadpłat przeksięgowanych z bilansu otwarcia.

2014-03-25  Program ŚMIECI (fk2000pdsm).
"Wykazy/wykaz kont pustych" pokaże konta, na których nie ma żadnych danych naliczeniowych. Pomocne przy zakładaniu bazy danych.

2014-03-24  Program MAGAZYN (fk2000gm).
Rozchody mogą być robione na zasadzie FIFO - pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.

2014-03-14  Program BUDŻET (fk2000d).
wykazy/sprawozdania RB - więcej sposobów pokazywania kwot oraz zmodernizowane ustawienia.

2014-03-11  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 65.2).
"Zest.obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych" - można wybrać/pominąć grupę kont.

2014-03-11  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 103.2).
Nowa operacja "Księgowanie z przesyłki" przyspiesza księgowanie podobnie jak "Odbiór przesyłki z banku", z tym, że może to być przesyłka z innego źródła niż bank.

2014-02-25  Program BUDŻET (fk2000d wersja 62.2).
"Wykazy/Zestawienie paragrafów" - opcja "w rozbiciu na działy, rozdziały" pozwala analizować wykonanie planu zsumowane paragrafami w rozbiciu na działy, rozdziały.

2014-02-07  Program PŁACE (fk2000place wersja 57.5).
PIT-40(19), e-PIT-11.

2014-01-20  Program DODATKI MIESZKANIOWE (fk2000pddm wersja 35.1).
Dodatki energetyczne.

2014-01-14  Program PŁACE (fk2000place wersja 56.7).
PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-R(16).

2014-01-01  Program PŁACE (fk2000place wersja 56.4).
PIT-11(20).

2013-12-12  Program BUDŻET (fk2000d wersja 59.4).
Wczytywanie planu z programu DOSKOMP.

2013-11-07  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 92.2).
Rejestr wniosków z nowymi możliwościami, np. układanie wg malejącej kwoty zwrot akcyzy za paliwo.

2013-10-25  Program ŚMIECI (fk2000pdsm wersja 4.5).
Operacja "przypis seryjny" w pełni dopasowana do specyfiki programu ŚMIECI.

2013-10-23  Program ŚMIECI (fk2000pdsm wersja 4.3).
Przystosowany do zmiany stawek.

2013-09-24  Program GOSPODARKA MAGAZYNOWA (fk2000gm wersja 25.5).
Opcja podkładania ceny z ostatniego przychodu jako cena rozchodu.

2013-09-16  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 64.12).
"Wykazy/Raport kasowy" został zmodernizowany i ulepszony.

2013-09-09  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 99.9).
Wykazy "raport kasowy", "sprawozdania budżetowe" i "wyszukiwanie księgowań" z opcją "symbol księgującego". W "zestawienie księgowań" dodane wybieranie wg daty dokumentu.

2013-08-21  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 34.28).
Wykazy/Rejestr zakupów wg dekretu" - dodana kolumna "nieodliczane".

2013-08-12  Program WIECZYSTE,CZYNSZ DZIERŻAWNY,INNE OPŁATY (fk2000pdpn wersja 82.24).
Zmodernizowane wykazy "Pokaż konta z wybraną stawką" i "szukaj składniki".

2013-07-09  Program DODATKI MIESZKANIOWE (fk2000pddm wersja 33.1).
Pilnuje aby dopłata dla zarządcy nie była większa od czynszu.

2013-07-09  Program EWIDENCJA GRUNTÓW (fk2000ewGrunty wersja 35.11).
Wykaz działek z pokazaniem dzierżaw rozbudowany o wiele pomocnych opcji.

2013-07-03  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 46.5).
Kliknięcie w odpowiednią kolumnę pozwala zmieniać uporządkowanie pokazywanych środków.

2013-07-03  Program GOSPODARKA MAGAZYNOWA (fk2000gm wersja 25.4).
Kliknięcie w odpowiednią kolumnę pozwala zmieniać uporządkowanie pokazywanych pozycji magazynowych.

2013-07-01  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 53.72).
Wykaz kont (segregacja śmieci) dla firmy wywożącej śmieci.

2013-06-17  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 53.65).
Może naliczać opłaty z góry wg prognozowanego zużycia, z rozbiciem opłaty na raty.

2013-06-14  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 34.26).
Dodane pola "data wpływu", "data zapłaty".

2013-06-13  Program GOSPODARKA MAGAZYNOWA (fk2000gm wersja 25.3).
Uzupełniliśmy zestaw dokumentów o obsługę WZ.

2013-06-07  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 53.61).
Drukowanie dowodów wpłat w formie książeczek.

2013-05-09  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 91.18).
Rejestr wniosków o zwrot akcyzy za paliwo można ułożyć wg nazwiska lub kwoty zwrotu.

2013-04-19  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 34.24).
Nowy formularz VAT-7 (14).

2013-03-24  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 98.54).
Dodany dodatkowy adres "do korespondencji".

2013-02-21  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 34.19).
Nowy formularz VAT-7 (13).

2013-02-14  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 45.4).
Operacja "Inne/Różnice BO-BZ" do wyszukiwania różnic między bilansem otwarcia i zamknięcia.

2013-01-08  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 40.22).
Dopasowany do zmiany przepisów na rok 2013.

2013-01-07  Program PŁACE (fk2000place wersja 53.4).
Poprawiony PIT-4R, PIT-8AR.

2013-01-03  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 53.40).
Ulepszone zestawienie ilościowe.

2012-12-08  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 63.27).
Wyszukiwanie księgowań z pokazaniem całego dokumentu.

2012-12-07  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 42.43).
Drukowanie kodów kreskowych. Inwentaryzacja z użyciem czytnika kodów kreskowych. Wycena spisu z natury.

2012-11-22  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 53.30).
Rozliczenia okresowe.

2012-11-18  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 63.24).
Wykazy/Dziennik - opcja "wszystkie rejestry".

2012-11-13  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 42.34).
Rozbudowane i ulepszone wykazy: "Nr nazwa", "Wywieszka", "Karta środka trwałego".

2012-10-24  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 98.24).
Przeksięgowania z opcją "bez analizy". Rozbudowany "wykazy/wykaz kont". Poprawiony wydruk dla cofnięcia tytułu wykonawczego.

2012-10-23  Program KADRY (fk2000kadry wersja 30.12).
Ulepszone wpisywanie chorobowego.

2012-10-22  Program PŁACE (fk2000place wersja 52.29).
Nowa metoda wyliczania stawki chorobowego.

2012-10-18  Program ROZRACHUNKI (fk2000rr wersja 45.9).
Wykazy/analiza należności - może zbierać dane z kilku kartotek.

2012-10-16  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 53.23).
Fakturowanie bez zatrzymania oraz archiwum wydruków w przypisach seryjnym i pojedynczym.

2012-10-13  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 98.21).
Automatyczne księgowanie wpłat z elektronicznych wyciągów bankowych - kojarzy wpłatę z należnością po numerze faktury.

2012-10-11  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 34.15).
Zestawienia łączne z kilku rejestrów.

2012-10-03  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 90.16).
Możliwość wprowadzania ulg związanych ze scalaniem gruntów.

2012-10-02  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 98.15).
Operacja "Księguj" - do tabelki z rozliczeniem dodaliśmy kolumnę z numerami dokumentów.

2012-09-26  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 53.19).
Sporządzanie faktur korygujących jest już całkiem proste i bardzo wygodne.

2012-09-19  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 42.24).
Nowa operacja "7-nie przeliczaj" pozwala wprowadzać niestandardowe zmniejszenia.

2012-09-17  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 40.14).
Drukowane faktury mogą być równocześnie zapisane w archiwum wydruków, aby można je było później przeglądać i ewentualnie powtórnie wydrukować.

2012-08-13  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 63.18).
Zmodernizowane wyszukiwanie księgowań.

2012-08-08  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 98.7).
Rejestr tytułów wykonawczych nazwisko i adres pobiera z bazy adresowej. W przesyłce do FK2000a3 można określić % kwoty.

2012-08-07  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 42.22).
Operacja "Wykazy/Wykaz operacji" pokazuje operacje określonego rodzaju i w zadanym okresie.

2012-08-04  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 98.5).
Zaległości bilansowe - "wykaz uproszczony (2)" daje jeszcze jeden sposób przeglądania kont.

2012-06-25  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 53.12).
Operacja "naliczenia/licznik zbiorczy" pozwala zestawiać wskazania licznika zbiorczego ze wskazaniami podliczników.

2012-06-19  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 98.3).
Drukowanie not odsetkowych. Możliwość zrobienia bilansu otwarcia dla jednego wybranego konta. W okienku głównym przycisk "rozliczenie (2)" daje jeszcze lepszy wgląd do księgowań danego konta.

2012-05-25  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 34.8).
Można wprowadzać zmiany bezpośrednio w rejestrze. Kliknij dwa razy w wybraną fakturę, następnie w wybraną pozycję na fakturze.

2012-05-24  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 90.9).
Wykaz zwrotów akcyzy za paliwo do wywieszenia na tablicy ogłoszeń, można wydrukować operacją Paliwo/Zestawienie opcja "bez adresów".

2012-05-23  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 96.15).
W momencie księgowania wpłaty automatycznie księguje przypis odsetek.

2012-05-23  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 34.7).
Kliknięciem w kolumnę tabeli okienka głównego można zmienić uporządkowanie faktur (np.wg numeru).

2012-05-11  Program KSIĘGOWANIE (fk2000a3 wersja 46.7).
Teraz wystarczy jedno kliknięcie aby zaznaczyć "przekierowanie" (używane przy księgowaniu zaangażowania).

2012-04-26  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 40.6).
Faktury VAT-MP - "mały podatnik".

2012-04-25  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 89.8).
Zwrot akcyzy za paliwo - przesyłka do banku w systemie ELIXIR.

2012-04-25  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 96.8).
Analiza wpłat (np. wpłaty podatków zaległych, I-szej raty itp.)

2012-04-24  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 89.7).
Ułatwione tworzenie decyzji do przypisu dodatkowego (sprzedaż/zakup).

2012-04-24  Program PŁACE (fk2000place wersja 52.4).
Przesyłka do banku w systemie ELIXIR.

2012-04-21  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 96.6).
W okienku głównym nowy przycisk "Pokaż konto (2)" pokazuje księgowania na wybranym koncie bardziej przejrzyście.

2012-04-21  Programy PODATKOWE (fk2000pd1,pdpr,pdwd... itp).
W okienku głównym nowy przycisk "Pokaż konto (2)" pokazuje księgowania na wybranym koncie bardziej przejrzyście.

2012-04-18  Program EWIDENCJA GRUNTÓW (fk2000ewGrunty wersja 35.4).
Dodaliśmy wiele nowych funkcji, dzięki którym, ten pomocniczy program zaczyna przypominać prawdziwą ewidencję.

2012-04-11  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 53.3).
Czasami bardzo przydatne wyszukiwanie składników różnego typu, np: "9-nie przeliczaj", "0-zawsze zero".

2012-04-06  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 96.4).
Wycofywanie tytułów wykonawczych z lat ubiegłych.

2012-04-03  Program PŁACE (fk2000place wersja 52.2).
Transmisja do "Płatnika"  RCA,RZA,RSA - ustawienia bardziej przejrzyste.

2012-03-08  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 42.6).
Rozszerzone możliwości drukowania "Księgi inwentarzowej" oraz dokumentów: OT,PT,LT.

2012-03-08  Program BUDŻET (fk2000d wersja 57.7).
Aktualizacja tablic działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z aktualnymi przepisami.

2012-03-06  Program KSIĘGOWANIE (fk2000a3 wersja 45.12).
Wydruk "wykazy / dekretacja".

2012-03-06  Program BUDŻET (fk2000d wersja 57.6).
Wydruk "Wykonanie planu" z dodatkowym podsumowaniem 4 znakowego paragrafu.

2012-03-05  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 42.4).
Ulepszyliśmy druk "OT-przyjęcie środka trwałego".

2012-03-01  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 94.19).
Przełącznik "ze wszystkich lat" w okienku głównym pozwala zobaczyć wszystkie konta, także te, które w danym roku nie są aktywne. W "zaległości bilansowe - wykazy" dodaliśmy opcję "bez os,oz,kp,kz..." .

2012-02-28  Program WIECZYSTE,CZYNSZ DZIERŻAWNY,INNE OPŁATY (fk2000pdpn wersja 79.2).
Mechanizm KOREKTA pozwalający ustawić wysokość opłaty w zadanym roku inaczej niż wynika to z naliczenia (np.czynsz dzierżawny w pierwszym roku).

2012-02-24  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 94.18).
Przesyłka księgowań do księgowości budżetowej - opcja "szczegółowa", pozwala przesłać każde księgowanie osobno.

2012-02-22  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 34.3).
Wydruki/Rejestr-zestawienie pokazuje w przejrzysty sposób podsumowania faktur bieżących, z poprzedniego okresu, do przeniesienia na następny okres oraz podsumowania przenoszone na deklarację VAT-7.

2012-02-11  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 94.11).
Drukowanie KW - "kasa wypłaci".

2012-02-08  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 94.11).
Opcja drukowania wszystkich współwłaścicieli na pokwitowaniu wpłaty oraz drukowanie dowodu wypłaty KW.

2012-02-07  Program KSIĘGOWANIE (fk2000a3 wersja 45.7).
Wstawiliśmy separatory grupujące cyfry przy wpisywaniu księgowanych kwot.

2012-01-12  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 86.2).
Wysyłka danych do GUS - opcja "tylko podatek rolny i leśny".

2012-01-11  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 93.6).
Raport kasowy - opcja "Bankowy dowód wpłaty do każdej klasyfikacji" oraz nowa forma bankowego dowodu wpłaty.

2012-01-11  Programie KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 62.1).
Poprawione zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych.

2012-01-10  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 93.3).
Nowa forma zaświadczenia o niezaleganiu.

2012-01-05  Program BUDŻET ZADANIOWY (fk2000eu wersja 19.1).
Dwie dodatkowe klasyfikacje EU4 EU5.

2012-01-02  Program PŁACE (fk2000place wersja 51.1).
Gotowe i przetestowane: PIT-11 (19), PiT-40 (17), PiT-R (15).

2011-12-09  Program BUDŻET (fk2000d wersja 55.3).
Nowa operacja do sprawdzania poprawności klasyfikacji budżetowej.

2011-11-24  Program ROZRACHUNKI (fk2000rr wersja 42.2).
Numerowane potwierdzenia sald.

2011-11-23  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 48.6).
Archiwizowanie faktur w plikach .pdf .

2011-11-23  Program BUDŻET ZADANIOWY (fk2000eu wersja 18.1).
Zestawienia uniwersalne miesiącami - poprawione i rozbudowane.

2011-11-22  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 91.4).
Rejestr dokumentów i rejestr tytułów wykonawczych można zebrać z kilku dowolnie wybranych kartotek.

2011-11-22  Programy PODATKOWE (fk2000pd1,pdpr,pdwd... itp).
Nowa operacja "Pisma dowolne (2)" - wygodniejsza w użyciu, więcej możliwości.

2011-11-21  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 48.3).
Nowa operacja do fakturowania - wygodniejsza w użyciu, więcej możliwości, pełna  informacja w rejestrze VAT. Nowe zestawienie ilościowe.

2011-11-04  Program WIECZYSTE,CZYNSZ DZIERŻAWNY,INNE OPŁATY (fk2000pdpn wersja 74.2).
Korygowanie opłat za wieczyste użytkowanie w przypadku gdy po aktualizacji kwota nowej opłaty przekracza co najmniej dwukrotnie kwotę dotychczasowej opłaty.

2011-11-04  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 39.2).
Wykazy amortyzacji i księgi inwentarzowe - można robić z wielu kartotek.

2011-10-19  Program BUDŻET ZADANIOWY (fk2000eu wersja 17.5).
Operacja "pokaż księgowania" z możliwością wyszukiwania po treści.

2011-10-17  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 90.5).
Przystosowaliśmy do obsługi mandatów.

2011-10-11  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 38.9).
Wygodniejszy dostęp do "charakterystyki" i "opisu dodatkowego" środka trwałego.

2011-10-07  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 45.2).
Nowy sposób zapisu odczytu wodomierzy - można wpisać nr licznika, okres jakiego dotyczy zużycie a także procent udziału (gdy wodomierz jest wspólny). Można wpisać dowolną liczbę wodomierzy (w gospodarstwie lub firmie może być kilka) a także podliczników, których wskazania mają być odejmowane (np. wodę wylewaną na ogród odjąć od ilości ścieków). Do tej pory naliczanie i fakturowanie było robione w trybie seryjnym. Teraz można w prosty sposób zrobić naliczenie i fakturę dla jednego konta. Nowa operacja do fakturowania jest zdecydowanie łatwiejsza w obsłudze i ma wiele użytecznych możliwości.

2011-09-28  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 89.23).
Obciążenia hipoteczne mogą dotyczyć także odsetek bieżących.

2011-09-22  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 83.18).
Wykaz ulg zakupowych z pokazaniem powierzchni do wyboru: fizycznej lub przeliczeniowej.

2011-09-01  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 89.16).
Drukowanie tytułów wykonawczych - możliwość wpisania przerw w naliczaniu odsetek.

2011-07-27  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 89.12).
Ulepszona operacja "Przesyłka/wczytaj "zgony".

2011-07-15  Program BUDZET ZADANIOWY (fk2000eu wersja 17.3).
Możliwość skopiowania słownika i przeniesienia np. do innego komputera.

2011-07-13  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 89.11).
Zestawienie bilansowe z opcją "przypis 'kp' równaj do wpłat".

2011-07-09  Program BUDŻET (fk2000d wersja 54.9).
Zestawienie paragrafów z możliwością zestawienia grupami (np: dochody majątkowe, deficyt budżetowy itp.).

2011-06-30  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 37.2).
Zamiast terminu płatności można na fakturze wydrukować tekst "... dni od daty otrzymania faktury".

2011-06-30  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 31.3).
Poprawione zaokrąglanie w przypadku sporządzania deklaracji VAT-7 na bazie kilku rejestrów.

2011-06-24  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 89.3).
Wyszukiwanie księgowań oraz raport kasowy można już robić z dowolnie wybranego zestawu kartotek.

2011-05-31  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 37.1).
Uporządkowano operacje dotyczące blokady. Dodano komunikat o zarejestrowaniu faktury w rejestrze VAT. Komunikat ten, po pewnym czasie, skojarzy się w podświadomości z rejestrowaniem, dzięki czemu pozbędziemy się niepewności, czy coś zostało zarejestrowane, czy też nie.

2011-05-31  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 31.1).
Uporządkowano operacje dotyczące blokady i edycji. Poprawione szukanie wg dat.

2011-05-31  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 83.10).
Nowe klucze #pow_bud_mieszk #pow_bud_niemieszk do pokazania powierzchni budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych. Można je stosować, jeżeli budynki mają wpisany rodzaj "Bm" lub "Bn".

2011-05-30  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 83.9).
Nowa #tabela12b, którą można zastosować w formach decyzji dotyczących pierwszego nabycia (nowego podatnika).

2011-05-27  Program WIECZYSTE,CZYNSZ DZIERŻAWNY,INNE OPŁATY (fk2000pdpn wersja 73.1).
Poprawiono zaokrąglanie rat.

2011-05-26  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 88.9).
Zgodnie z najnowszymi przepisami, przy rozksięgowaniu wpłaty, koszty ponagleń rozliczane są na końcu.

2011-05-23  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 88.8).
Zgodnie z najnowszymi przepisami, na postanowieniu o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości, niezapłacone koszty ponagleń wyłączyliśmy z tabelki zaległości (#tabela_zal_pst). Można je pokazać odrębną kwotą (#kwota_kpkzos_pst).

2011-05-18  Program KSIĘGOWANIE (fk2000a3 wersja 42.9).
Można "wymazać" przekierowanie klikając w nagłówek kolumny.

2011-05-18  Programie KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 59.1).
Bilans otwarcia z klasyfikacją budżetową, zadaniową i EU.

2011-05-17  Program PŁACE (fk2000place wersja 49.2).
W PIT-4,8s,11,40 jest już jedna tabela robocza zamiast dwóch nieporęcznych tabel.

2011-05-16  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 88.7).
Przy rozksięgowaniu wpłaty, koszty ponagleń rozlicza na końcu.

2011-05-11  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 83.7).
Ulepszona #tabela12 stosowana w formach przypisu dodatkowego (zakup).

2011-05-11  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 30.4).
Wykaz faktur wg symbolu faktury.