Zmiany w programach

2023-05-16  Program KADRY (fk2000kadry wersja 134.1).
Od 23 maja 2023 obowiązuje nowa forma świadectwa pracy.

2023-05-06  Program BUDŻET (fk2000d wersja 135.1).
Wykazy/Wykonanie planu - nowa opcja - "Zbij grupami paragrafów".

2023-04-16  Program INNE PODATKI I OPŁATY (fk2000pdpn wersja 253.2).
Wykazy/Zestawienie gruntów - uporządkowane i dodany opis.

2023-03-29  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 258.1).
Zmodernizowany i ulepszony "Wykazy/Rejestr dokumentów". Można np. wybrać przypisy, na których jest tylko podatek rolny, tylko podatek rolny i leśny itp.

2023-03-07  Programy FAKTUROWANIE i REJESTR VAT.
Nasze programy mogą już wysyłać i odbierać faktury poprzez KSeF. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

2023-01-27  Program PŁACE (fk2000place wersja 294.2).
Można już wysyłać IFT-1R.

2023-01-26  Program E-DEKLARACJE (fk2000edek wersja 37.1).
Teraz możesz drukować deklaracje seryjnie.

2022-12-12  Program PODAKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 364.1).
Stworzyliśmy moduł PKZP, do kompleksowej obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

2022-11-25  Program PŁACE (fk2000place wersja 286.1).
Są już gotowe nowe: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R.

2022-11-10  Program PODAKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 358.1).
Stworzyliśmy całkiem nową operację "Raport kasowy", która kompleksowo obsługuje kasę, nie tylko podatki i opłaty, ale także: PKZP, NFŚS, depozyty, wadia, zaliczki itp.

2022-11-03  Program PODAKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 356.1).
Od 01.01.2023 Zawiadomienia Wierzyciela będzie można wysyłać tylko drogą elektroniczną. Możesz to robić już teraz operacją "Zaległości/Tytuły wykonawcze/Zawiadomienie wierzyciela ZW(1)". Jeśli masz do wysłania jakieś zawiadomienie, zadzwoń do nas - spróbujmy zrobić to elektronicznie. Nie zwlekaj z tym do roku 2023.

2022-10-19  Program PODAKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 354.9).
Modernizujemy operację "Kasa/Raport kasowy".

2022-10-17  Program KSIĘGOWANIE (fk2000a3 wersja 101.5).
Operacja "Przesyłka/Przesyłka Rb_27/28S" generuje księgowania na podstawie plików XML wysyłanych do BeSTi@, z dwóch kolejnych okresów. Pomocne przy przekazywaniu danych z jednostek podległych, nieużywających naszych programów.

2022-10-10  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 180.1).
Uporządkowana modyfikacja kwot w nietypowych sytuacjach.

2022-10-10  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 150.1).
Uporządkowana modyfikacja kwot w nietypowych sytuacjach.

2022-09-08  Program BUDŻET (fk2000d wersja 126.1).
Nowy podział na grupy paragrafów, używany przy przesyłaniu sprawozdań Rb do programu "BeSTi@" (D.U. 2022 poz. 1571).

2022-08-26  Wszystkie programy korzystające z baz adresowych.
W związku z przygotowaniami do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), systematyzujemy zasady zapisu danych osób fizycznych i niefizycznych.

2022-07-30  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 146.1).
Uporządkowane przełączanie "Faktury netto/brutto" oraz wpisywanie "Daty zapłaty".

2022-07-30  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 178.1).
Uporządkowane przełączanie "Faktury netto/brutto" oraz wpisywanie "Daty zapłaty".

2022-07-22  Program KADRY (fk2000kadry wersja 127.1).
Do programu KADRY dodaliśmy moduł "Godziny od-do".

2022-07-20  Program PODAKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 349.1).
Nowa wersja zaświadczenia o niezaleganiu ZAS-W(5).

2022-07-19  Program KADRY (fk2000kadry wersja 124.1).
W ECP (Ewidencji Czasu Pracy) zmieniliśmy sposób ustawiania NCP (Nominalnego Czasu Pracy).

2022-06-30  Program PŁACE (fk2000place wersja 279.3).
W związku z Polskim Ładem 2.0, sprawdza, czy dla list płac z datą wypłaty 2022-07-01 i późniejszą ustawiono pierwszą stawkę podatku na 12%. Rownocześnie przypominamy, że na w/w listach płac należy zmienić ulgę na 300 zł, a w przypadku umów zleceń skontakować się z INFO-SPÓŁKA.

2022-06-29  Program PŁACE (fk2000place wersja 279.1).
W związku z Polskim Ładem 2.0, listy płac z datą wypłaty 2022-07-01 i późniejszą wylicza bez Ulgi Klasy Średniej i bez stosowania Rozporządzenia MF z dnia 07.01.2022 r.

2022-06-18  Program BUDŻET (fk2000d wersja 124.3).
W formułach, używanych między innym w "Wykonaniu planu", można użyć znaku "&", dla wybraniu tylko zadanego konta.

2022-06-07  Program PŁACE (fk2000place wersja 276.1).
Można już wysyłać przez e-mail szyfrowane "paski" do list płac.

2022-06-03  Program ŚMIECI (fk2000pdsm wersja 140.1).
Można już wysłać przez e-mail szyfrowane książeczki opłat.

2022-05-31  Program PŁACE (fk2000place wersja 274.2).
W operacji "Wydruki/Lista płac". dodaliśmy znacznik "Tylko wybrany pracownik", który pozwala wydrukować listę płac tylko dla wybranego pracownika, w szczególności w rozbiciu na składowe listy płac, czyli z ustawionym znacznikiem "Bez sumowania list płac".

2022-05-21  Program PŁACE (fk2000place wersja 273.1).
Jest już PIT-11(28) na interaktywnym formularzu.

2022-04-27  Program KADRY (fk2000kadry wersja 112.1).
Operacja "Wydruki/Okresy urlopowe" - zmodernizowana i ulepszona.

2022-04-25  Program PODAKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 339.1).
Zmodernizowowane i ulepszone "Postanowienia".

2022-04-19  Program PŁACE (fk2000place wersja 263.1).
W zakładce chorobowe dodaliśmy opcje: "Op188"-opieka nad dzieckiem art.188, "Ur"-urlop rodzicielski, "Uo"-urlop ojcowski.

2022-04-19  Program KADRY (fk2000kadry wersja 111.1).
Do ECP/Rodzaje dodaliśmy "Op188"-opieka nad dzieckiem art.188 i "Uo"-urlop ojcowski.

2022-04-15 UWAGA !
Kolega G.Ziomek zlikwidował stacjonarny numer telefonu; w "Zdalnej pomocy" dostępny jest tylko numer jego telefonu komórkowego.

2022-04-13  Program PŁACE (fk2000place wersja 261.1).
Dotychczasowy mechanizm zapisu numerów rachunków płatnika sprawiał wiele problemów, dlatego postanowiliśmy go zmodernizować. Program automatycznie przepisze numery rachunków do nowego mechanizmu, ale w przypadku kilku płatników, używających po kilka numerów rachunków, niektóre numery trzeba będzie ponownie dopisać.

2022-04-09  Program BUDŻET (fk2000d wersja 123.1).
Są już przygotowane sprawozdania Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN, Rb-30S.

2022-03-25  Program ŚMIECI (fk2000pdsm wersja 133.1).
Rozszerzyliśmy możliwości programu o tak zwany współczynnik, który może określać np. częstość odbioru śmieci.

2022-03-22  Program KSIĘGOWANIE (fk2000a3 wersja 100.1).
Nowa operacja "Przeksięgowanie roczne" w fazie rozwojowej. Prosimy o sugestie.

2022-03-21  Program PŁACE (fk2000place wersja 259.1).
Można już wysyłać i wydrukować PIT-11(28), który ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Na razie e-PIT można wysłać tylko programem "e-Deklaracje" (fk2000edek). Natomiast interaktywnego formularza jeszcze nie opublikowano na stronie Ministerstwa Finansów.

2022-03-07  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 175.1).
Jest gotowy JPK_FA(4), który obowiązuje od 1 kwietnia 2022r.

2022-02-21  PROGRAMY PODATKOWE.
Ulepszone "Pokwitowania odbioru" dołączyliśmy do wszystkich programów podatkowych.

2022-02-18  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 234.2).
Wydruk pokwitowań (Wykazy/Pokwitowania) można już posortować wg adresu, z sensownym uwzględnieniem numeru domu i lokalu.

2022-02-15  Program PŁACE (fk2000place wersja 255.1).
Jeśli pierwsza lista płac w danym miesiącu nie ma kosztów ani ulg (np.13-tka), możesz użyć kosztów i ulg rezerwowych.

2022-02-09  Program PRZELEWY (fk2000pp wersja 78.1).
Zmodernizowaliśmy program PRZELEWY. Może być bardzo pomocny, gdy cyklicznie przelewa się pieniądze do wielu jednostek. Wystarczy wpisać kwoty i jednym kliknięciem wygenerować elektroniczny plik dla banku (np.ELIXIR).

2022-02-08  Program BUDŻET (fk2000d wersja 116.1).
Zmodyfikowaliśmy sprawozdania Rb według najnowszych wzorów.

2022-02-04  Program PŁACE - Obniżanie składki zdrowotnej do poziomu podatku
Obliczając składkę na ubezpieczenie zdrowotne od przychodów pracowniczych trzeba pamiętać, iż:

  • W razie nieobliczania zaliczki podatkowej, składkę zdrowotną redukuje się do wysokości 0 zł;
  • Jeżeli skalkulowana składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy ustalonej od uzyskanych przez pracownika w danym miesiącu przychodów ze stosunku pracy stanowiących podstawę wymiaru tej składki, wówczas składkę tę należy obniżyć do wysokości zaliczki.

O powyższym przesądza art. 83 ustawy zdrowotnej. W ramach Polskiego Ładu przewidziano nowelizację tego przepisu. Po jej wprowadzeniu, od 2022 r. nadal w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13 ustawy zdrowotnej, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 tej ustawy będzie wyższa od kwoty zaliczki na podatek dochodowy, składkę obliczoną za poszczególne miesiące będzie obniżało się do wysokości zaliczki podatkowej. Przy czym zmieniono to, że kwotę tej zaliczki dla celów obniżenia składki zdrowotnej będzie należało obliczyć zgodnie z przepisami ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r. W konsekwencji od 2022 r. funkcjonować będzie rozwiązanie, na mocy którego w sytuacji, gdy hipotetyczna zaliczka na podatek skalkulowana na mocy przepisów podatkowych obowiązujących 31 grudnia 2021 r. będzie niższa niż składka zdrowotna, wówczas należy składkę tę obniżyć do kwoty tej hipotetycznej zaliczki.

2022-01-18  Program PŁACE (fk2000place wersja 249.1).
W danych kadrowych, w zakładce "Personalia", możesz usawić znaczniki osobie, która złożyła oświadczenie o nienaliczanie ulgi klasy średniej lub/i o niestosowanie rozporządzenia MF z dn.07.01.2022r.

2022-01-16  Program PŁACE (fk2000place wersja 247.1).
Liczy płace z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. Pod przyciskiem drukującym listę płac, dodaliśmy przycisk "Analiza podatków", pokazujący oblicznia z tym związane.

2022-01-12  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 169.1).
Przygotowaliśmy JPK_V7 (2), który obowiązuje przy przekazywaniu danych za rok 2022.

2021-12-20  Program PŁACE (fk2000place wersja 243.1).
Obsługuje Polski Ład.

2021-11-13  Programy PODATKOWE .
Numer dokumentu (nrDok1) zwiększyliśmy do 25 znaków.

2021-11-11  Program PŁACE (fk2000place wersja 238.1).
Pracujemy nad zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu.

2021-10-28  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 322.3).
W każdym programie podatkowym możesz do adresu przypisać adres ePUAP oraz sporządzić wykaz tych adresów, operacją "Wykazy/Wykaz adresów ePUAP".

2021-10-25  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 166.1).
Ulepszony mechanizm zamykania (blokowania) miesięcy i lat.

2021-10-25  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 132.1).
Ulepszony mechanizm zamykania (blokowania) miesięcy i lat.

2021-10-21  Programy KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ.
Ulepszony mechanizm blokowania księgowań.

2021-10-19  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 164.1).
Poprawiona obsługa numerów NIP, polskich i zagranicznych.

2021-10-19  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 131.1).
Poprawiona obsługa numerów NIP, polskich i zagranicznych.

2021-10-05  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 318.1).
Od 01.10.2021 tytuły wykonawcze można przekazywać tylko drogą elektroniczną i w wersji e-TW-1(5).

2021-09-18  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 225.1).
Ulepszona obsługa jednorazowej opłaty przekształceniowej wieczystego użytkowania.

2021-09-14  Program DODATKI MIESZKANIOWE (fk2000pddm wersja 120.1).
Dostosowaliśmy program do zmian obowiązujących od 01.07.2021r.

2021-07-27.
W kilku programach uruchomiliśmy na próbę archiwizację danych na koniec dnia. (Docelowo wszystkie programy będą miały taką funkcjonalność.) Gdy zamykasz program po godzinie 14:40, pojawia się pytanie "Archiwizować dane...?". W zależności od wielkości bazy danych i prędkości komputera, archiwizowanie może trwać od kilkudziesięciu sekund do kilka minut. Archiwizowana jest cała baza danych, dlatego, jeśli było uruchomionych kilka naszych programów, nie ma potrzeby archiwizować przy zamykaniu każdego z nich, chyba że były jakieś zmiany w danych lub programy pracują na różnych bazach danych.

2021-06-22  Program KSIĘGOWANIE (fk2000a3 wersja 92.3).
Na podstawie wcześniej wykonanych księgowań możesz wygenerować inne księgowania, np. na innych kontach, na innej kartotece, z inną klasyfikacją. Temu służy nowa operacja "Przeksięgowanie".

2021-06-21  Program PŁACE (fk2000place wersja 226.1).
Przygotowaliśmy PIT-11(27) oparty na interaktywnym formularzu.

2021-06-19  Program PIECE (fk2000pdpc wersja 2.1).
Nowy program "Ewidencja pieców".

2021-06-11  Program BUDŻET (fk2000d wersja 112.4).
Obok wydruku sprawozdania Rb-27S dodaliśmy możliwość wydrukowania sprawozdania Rb-27.

2021-06-09  Program ŚMIECI (fk2000pdsm wersja 118.2).
"Ksiżeczki" opłat można wysyłać przez e-mail.

2021-06-08  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 304.1).
Nowa wersja tytułu wykonawczego TW-1(5).

2021-05-25  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 303.1).
Nowa wersja tytułu wykonawczego TW-1(6).

2021-05-22  Program BUDŻET (fk2000d wersja 112.1).
Z "wykonaie planu" można do sprawozdania "Rb" przekazać "zobowiązania".

2021-04-29  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 222.1).
Do 31.05.2021r. gminy mają obowiązek przekazania do GUS danych ze swojej ewidencji podatkowej nieruchomości. Przygotowaliśmy w tym celu operację "Inne/Dane dla GUS (2021)".

2021-04-29  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 220.1).
Do 31.05.2021r. gminy mają obowiązek przekazania do GUS danych ze swojej ewidencji podatkowej nieruchomości. Przygotowaliśmy w tym celu operację "Inne/Dane dla GUS (2021)".

2021-04-26  Programy KADRY, PŁACE .
W szczególnych przypadkach można pracownikowi ustawić indywidualną stawkę dodatkową PPK pracodawcy. W zakładce "Chorobowe" można ustawić okres, w którym pracownikowi nie będzie naliczana składka ZUS na FP (Fundusz Pracy).

2021-04-17  PROGRAMY PODATKOWE.
Dopracowaliśmy opis bazy adresowej, jej powiązań z kontami oraz porządkowania. Ulepszyliśmy także operację łączenia adresów.

2021-03-16 Program KADRY-PŁACE.
Do programu KADRY-PŁACE dodaliśmy moduł obsługujący PPK - Pracowniczy Plan Kapitałowy, który automatycznie tworzy wszystkie pliki wysyłane do instytucji finansowej.

2021-03-16 Program SPRZEDAŻ LOKALI (fk2000pdlk).
Rozkłada należność na dowolną ilość rat i lat. W kolejnych latach generuje odpowiednie przypisy. Umożliwia wcześniejsze spłaty, przeliczając odsetki refinansowe i redyskontowe.

2021-02-19  Program KSIĘGOWANIE (fk2000a3 wersja 90.1).
Mechanizm "Szablonów" jeszcze bardziej ułatwi księgowanie.

2021-02-12  Program ŚMIECI (fk2000pdsm wersja 110.1).
Operacja "Inne/Dane dla GUS" pomoże sporządzić sprawozdanie dla GUS.

2021-02-05  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 292.3).
Dodaliśmy mechanizmy wspomagające zgłaszanie zaległości do KRD - Krajowego Rejestru Długów.

2021-02-03  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 152.4).
Operacją "Inne/Importuj z JPK_FA" możesz zaimportować faktury sprzedaży, ale nie ma tu wszystkich danych, dlatego trzeba je przejrzeć i uzupełnić.

2021-01-18  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 151.1).
Stworzyliśmy operację "Inne/Uzupełnij danymi z JPK_FA", która, w centralizacji rozliczeń podatku VAT, po zaimportowaniu faktur z pliku JPK_V7, w szczególnych przypadkach, może uzupełnić faktury sprzedaży danymi z pliku JPK_FA. Jednak czasami, może spowodować utratę pewnych informacji, które następnie trzeba będzie uzupełnienić ręcznie, dlatego nie polecamy wykonywania tej operacji poza szczególnymi wypadkami.

2021-01-11  Program PŁACE (fk2000place wersja 184.1).
PIT-8AR (10)

2021-01-11  Program PŁACE (fk2000place wersja 183.1).
PIT-4R (11).

2020-12-28  Program KADRY (fk2000kadry wersja 91.1).
Przy sporządzaniu świadectwa pracy, program w większym stopniu korzysta z danych kadrowych, zapisanych w zakładkach: "Chorobowe", "Urlop" i "Staż".

2020-12-21  Program PŁACE (fk2000place wersja 180.1).
Są już gotowe nowe wersje PIT-11(26), PIT-4R(10), PIT-8AR(9).

2020-12-10  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 121.2).
Można rejestrować zamówienia i faktury zaliczkowe.

2020-11-24  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 120.1).
Przyciskiem "Korekta nabywcy" możesz skorygować także numer faktury.

2020-11-05  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 144.2).
Wszystko gotowe do obsługi JPK_V7 (JPK_VAT z deklaracją).

2020-10-31  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 142.1).
Ulepszyliśmy mechanizm blokady.

2020-10-31  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 117.1).
Ulepszyliśmy mechanizm blokady.

2020-10-25  Program PŁACE (fk2000place wersja 177.2).
Dodaliśmy obsługę PPK (Pracowniczego Planu Kapitałowego).

2020-10-14  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 83.1).
Ulepszyliśmy drukowanie dokumentów OT, PT, LT.

2020-10-09  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 210.3).
W danych wymiarowych można dopisać nr działki.

2020-10-08  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 210.2).
Można wprowadzić do programu dane dotyczące ulgi inwestycyjnej.

2020-09-25  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 110.1).
Rozszerzyliśmy możliwości programu o fakturę korygującą dane nabywcy.

2020-08-09  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 204.2).
Dla podatku drogowego dodaliśmy operację "Wykazy/Skutki obniżenia stawek szczegółowe", która precyzyjniej pokazuje i oblicza skutki ulg.

2020-08-05  Program KADRY (fk2000kadry wersja 84.9).
W związku z wymogiem drukowania miesięcznych zestawień ewidencji czasu pracy dla każdego pracownika, w operacji "ECP/Zestawienie miesięczne" dodaliśmy opcję "Seryjnie dla każdego".

2020-07-14  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 205.1).
Ulepszyliśmy zestawienie SP-1.

2020-07-14  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 204.1).
Ulepszyliśmy zestawienie SP-1.

2020-07-03  Program PŁACE (fk2000place wersja 165.2).
Na "paskach" możesz umieścić informacje o niewykorzystanych urlopach.

2020-06-28  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv).
W związku z pandemią, dla wszystkich podatników, przesunięto termin składania nowego JPK_VAT z deklaracją z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r.

2020-06-28  Programy PODATKOWE.
Poprawione wycofanie odroczeń.

2020-06-26  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 278.1).
W operacji "Księguj", obok przycisku "zaznacz wszystkie", dodaliśmy przycisk "odznacz wszystkie". Dodatkowo, przywróciliśmy automnatyczne zaznaczanie kosztów ponagleń (kp,kz) na starcie operacji.

2020-06-25  Program KADRY (fk2000kadry wersja 82.2).
Do zestawienia ECP miesięcznego i rocznego dodaliśmy obsługę zestawień dla GUS.

2020-06-23  Program KADRY (fk2000kadry wersja 82.1).
Ulepszona operacja "Zaznaczanie".

2020-06-22  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 277.2). Ulepszyliśmy operację "Księguj". Jedno kliknięcie zaznacza całą ratę i bez irytującego skakania obrazu w tabelce.

2020-06-22  Programy podatkowe.
Ulepszyliśmy operację cofnięcia odroczenia. Jednym kliknięciem zaznacza się całą ratę.

2020-06-19  Programy podatkowe.
Ulepszyliśmy operację "Odroczenie/Umorzenie".

2020-06-15  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 276.3).
Operacja "Konta/Brakujące numery PESEL" pokaże konta, którym brakuje numeru PESEL. Zwracamy uwagę, że dane adresowe (w tym PESEL) mogą być wspólne dla wielu kont w różnych kartotekach, czyli numery PESEL uzupełnione w jednej kartotece, pojawią się także na innych kartotekach.

2020-06-09  Programy podatkowe (fk2000pdpr, fk2000pdpn, fk2000pdop).
Ulepszone: podgląd EGiB (powiatowej ewidencji gruntów i budynków) oraz wiązanie z kontami podatników.

2020-02-25  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv).
Nowy "JPK_VAT z deklaracją" będzie obowiązywał wszystkich od 2020-10-01.

2020-05-29  Ewidencja gruntów i budynków
Poprawiony podgląd budynków i lokali. Należy ponownie wczytać dane z powiatowej ewidencji gruntów i budynków.

2020-05-05  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 101.1).
Stworzyliśmy faktury korygujące nowego typu, dające wiele nowych możliwości. Dodatkowo, podgląd faktur zabezpieczyliśmy przed przypadkowym zarejestrowaniem podglądanej faktury.

2020-04-28  Programy wymiarowe.
Tabelę z terminami rat zwiększyliśmy do 72 pozycji.

2020-04-27 Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1).
UWAGA !!! Zmieniła się stopa odsetek ustawowych. Należy uruchomić operację "Ustawienia/Tabela odsetek", wybrać odsetki "ustawowe" i przyciskami "dopisz", "popraw", "usuń", uzupełnić tabelę tak, aby na końcu zawierała następujące pozycje:

  • 2016-01-01 --- 7
  • 2020-03-18 --- 6,5
  • 2020-04-09 --- 6

W przyszłości planujemy zautomatyzować uzupełnianie tabel, jednak obecnie użytkownik sam musi dopilnować, aby tabele odsetek były aktualne.

2020-04-20 Program PŁACE (fk2000place).
Aktualnie próg podatkowy od wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi 2000 zł.

2020-04-15  Program PŁACE (fk2000place wersja 160.1).
Ulepszyliśmy mechanizm wyliczania podatku od wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2020-03-26 Wszystkie programy
Epidemia zmusza do niewychodzenia z domów. Jest możliwość zainstalowanie naszych programów na domowym komputerze i uruchomienie pracy zdalnej. Wymaga to spełnienia pewnych warunków technicznych i organizacyjnych, dlatego zainteresowanych klientów prosimy o bezpośredni kontakt.

2020-03-26  Program PŁACE (fk2000place wersja 158.1).
Na końcu listy płac drukowana jest tabela końcowa, w której pokazywane są klasyfikacje budżetowe i odpowiadające im kwoty. Trzeba to było ustawiać ("Ustawienia/Formy list płac" zakładka "Tabela końcowa") dla każdego rodzaju listy płac. Teraz masz do dyspozycji 9 zestawów, które ustawisz raz, a potem tylko wybierzesz odpowiedni.

2020-03-10  Program PŁACE (fk2000place wersja 155.1).
Uproszczone tworzenie listy plać "13-tki".

2020-03-10  Program KADRY (fk2000kadry wersja 78.1).
Ulepszyliśmy wyliczanie stawki chorobowego, ale niepełny wymiar czasu pracy musi być zapisany w zakładce "Staż".

2020-03-09  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 196.1).
Trwa obecnie okres zbierania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo, w związku z czym przygotowaliśmy instrukcje obsługi dotyczące rejestrowania wniosków oraz sporządzania rejestru, które powinny rozwiać pojawiające się czasami wątpliwości.

2020-02-25  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 123.2).
Jest już przzygotowany "JPK_VAT z deklaracją", który będzie obowiązywać od 2020-07-01 (duże firmy od 2020-04-01).

2020-02-25  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 96.2).
Jest już przzygotowany "JPK_VAT z deklaracją", który będzie obowiązywać od 2020-07-01 (duże firmy od 2020-04-01).

2020-02-18  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 267.1).
Drukując upomnienie, możesz zastosować rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

2020-01-29  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 193.1).
Jest już dostępna operacja "Inne/Dane dla GUS (2020)"

2020-01-29  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 188.1).
Jest już dostępna operacja "Inne/Dane dla GUS (2020)"

2020-01-20  Wszystkie programy.
Zobacz jak ustawić druk dwustronny.

2020-01-14  Program PŁACE (fk2000place wersja 139.1).
Nowe wersje PIT-11(25), PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-R(20).

2019-12-31  Program PŁACE (fk2000place wersja 135.1).
Ściągnij najnowszą wersję programu PŁACE - nowe progi ZUS na 2020r.

2019-12-28  Program PŁACE (fk2000place wersja 132.1).
Ulepszona obsługa kart zasiłkowych.

2019-12-16 Programy PODATKOWE, ŚRODKI TRWAŁE, UPRAWNIENIA, REST-SERWER.
Przytrafiła się nam fatalna pomyłka w mechanizmie pobierania nowej wersji programu. Oczywiście programy zostały poprawione, ale ponieważ automatyczne pobieranie nowej wersji nie zadziała, jedynym wyjściem z tego błędnego koła jest ściągnięcie przez użytkownika specjalnego programu serwisowego, uruchomienie go i kliknięcie "Aktualizuj programy".
Sprawdź czy Ciebie to dotyczy.
W razie problemów prosimy o kontakt i przepraszamy za utrudnienia.

2019-12-11  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 260.2).
Nowe zaświadczenie o niezaleganiu (4).

2019-11-28  Program ŚMIECI (fk2000pdsm wersja 91.4).
Od 1 stycznia 2020 wszyscy będą musieli segregować śmieci. W związku z tym stworzyliśmy operację "Inne/Zamiana stawek", która zrobi odpowiednie zmiany w danych naliczeniowych.

2019-11-27  Program ŚMIECI (fk2000pdsm wersja 91.3).
Można już zdefiniować terminy płatności dla każdej kartoteki osobno. Np. domki letniskowe można umieścić w osobnej kartotece i ustawić dla nich cykl roczny.

2019-11-21  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 115.2).
Jest już gotowa najnowsza wersja pliku kontrolnego JPK_FA(3).

2019-11-21  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 181.1).
W opłacie przekształceniowej jednorazowej dodaliśmy znacznik "VAT liczony od tyłu", aby umożliwić poprawne wyliczenia VAT w obydwu przypadkach.

2019-11-14  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 115.1).
Jest już gotowy VAT-7 (20).

2019-11-12  Wszystkie programy.
W jednym rozdziale instrukcji obsługi zebraliśmy wszystko co dotyczy wykazów i zestawień . Oczywiście chodzi tu elementy wspólne lub najczęściej występujące.

2019-11-06  Wszystkie programy podatkowe.
Operacją "Pisma dowolne (2)" możesz drukować, stworzone przez siebie, dowolne pisma, takie jak informacje, zawiadomienia, adresy na kopertach itp. Stworzyliśmy dokładną instrukcję obsługi dla tej niedocenianej operacji.

2019-11-05  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 94.3).
Dodaliśmy znacznik "Mechanizm podzielnej płatności", który na fakturze umieszcza napis j.w.

2019-10-24  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 258.2).
Drukując postanowienie, można wybrać adres innego współwłaściciela.

2019-10-24  Program BUDŻET (fk2000d wersja 99.2).
W operacji "Wykonanie planu" dodaliśmy opcję "Przekroczenia planu".

2019-10-09  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 113.2).
Informacje z "Białej księgi" można wydrukować w formie zaświadczenia.

2019-10-09  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 92.2).
Informacje z "Białej księgi" można wydrukować w formie zaświadczenia.

2019-10-09  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 113.1).
"Biała Księga" już działa !! Dostawca danych zmienił metodę zabezpieczeń, co wymagało dopasowania naszych programów.

2019-10-09  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 92.1).
"Biała Księga" już działa !! Dostawca danych zmienił metodę zabezpieczeń, co wymagało dopasowania naszych programów.

2019-09-26  Program PŁACE (fk2000pdpn wersja 175.3).
Przeczytaj informację na temat stawki podatku 17% od 1 października 2019 r.

2019-09-25  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 175.3).
Nowa operacja "Wykazy/Zestawienie korekt deklaracji" ułatwia sprawdzanie korekt deklaracji DN-1 od osób niefizycznych, które same sobie wyliczają podatek.

2019-09-25  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 183.8).
Nowa operacja "Wykazy(2)/Zestawienie korekt deklaracji" ułatwia sprawdzanie korekt deklaracji DN-1 od osób niefizycznych, które same sobie wyliczają podatek.

2019-09-20  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 90.10).
W programie FAKTUROWANIE możesz wystawić fakturę RR i zarejestrować jako fakturę zakupu.

2019-09-19  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 183.4).
Zmodernizowaliśmy "Wykazy(2)/Ilościowo-wartościowe zestwienie przypisów".

2019-09-18  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 111.6).
Porównywanie i podkładanie danych z "Białej Księgi Podatników VAT".

2019-09-18  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 90.9).
Porównywanie i podkładanie danych z "Białej Księgi Podatników VAT".

2019-09-12  Program KADRY (fk2000kadry wersja 72.7).
Świadectwo pracy zgodne z najnowszym wzorem (kod QR).

2019-08-31  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 254.1).
Do słownika klasyfikacji, dodaliśmy między innymi możliwość używania słownika lokalnego i globalnego.

2019-08-19  Program PŁACE (fk2000place wersja 128.7).
Zwolnienie z podatku pracowników, którzy nie ukończyli 26 lat. Skontaktuj się z INFO-SPÓŁKA.

2019-08-14  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 175.2).
Przekształcenie wieczystego - opłata jednorazowa z uwzględnieniem wpłat.

2019-08-08  Program KSIĘGOWANIE (fk2000a3 wersja 79.5).
Jest już instrukcja obsługi. Prosimy o uwagi.

2019-07-22  Program KADRY (fk2000kadry wersja 72.4).
Jest już kompletna instrukcja obsługi. Będziemy wdzięczni za uwagi.

2019-07-19  Wszystkie programy
Użytkownik może sam tworzyć wydruki (decyzje, umowy, zaświadczenia, zawiadomienia itp.), jeżeli umie posługiwać się formami i kluczami. Opisaliśmy w/w zagadnienia. Prosimy o uwagi i sugestie.

2019-07-10  Program PŁACE (fk2000place wersja 127.8).
Jest już w miarę kompletna instrukcja obsługi. Bylibyśmy wdzięczni za wskazanie zagadnień, które nie zostały wystarczająco opisane.

2019-06-07  Programy podatkowe
Opisaliśmy zagadnienie informacji dodatkowych (uwag) (dawna operacja "Korespondencja seryjna").

2019-06-04  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 253.7).
Dodaliśmy opcję "Archiwum wydruków" do zaświadczenia o niezaleganiu.

2019-06-04  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 253.6).
Ulepszyliśmy blok operacji "Mandaty".

2019-06-02  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 253.4).
Dodaliśmy opcję "Archiwum wydruków" do operacji: "Upomnienie", "Wycofanie tytułu wykonawczego", "Postanowienie".

2019-06-01  Program PŁACE (fk2000place wersja 126.5).
Operacja "Wydruki/Transmisja do Płatnika NOWA" generuje już komplet sprawozdań: DRA, RCA, RSA, RZA, RPA.

2019-05-16  Programy podatkowe.
W bazie adresowej dodaliśmy przycisk "Należności", który pokazuje należności z wszystkich kont powiązanych z adresem, który ma PESEL/REGON lub NIP jak wybrany adres.

2019-05-16  Programy podatkowe.
Opisaliśmy wszystkie aspekty porządkowania bazy adresowej.

2019-05-13  Program PŁACE (fk2000place wersja 126.3).
W okienku głównym dodaliśmy przycisk "Archiwum list płac", którym możesz przeglądać listy płac zapisane w archiwum wydruków .

2019-05-11  Program KADRY (fk2000kadry wersja 72.1).
Świadectwa pracy i inne pisma możesz zapisywać w archiwum wydruków i w dowolnym momencie oglądać je przy wybranej osobie.

2019-05-10  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 89.1).
Obrazy faktur możesz zapisywać w archiwum wydruków i w dowolnym momencie zobaczyć je przy wybranej fakturze w REJESTRZE FAKTUR (fk2000f) lub przy koncie w KARTOTECE KONT (fk2000b).

2019-05-08  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 88.4).
Do faktury możesz wydrukować bankowy dowód wplaty.

2019-04-28  Wszystkie programy.
Teraz masz dostę do archiwum wydruków bezpośrednio z programu, który pokaże ci wydruki związane z wybranym kontem, dokumentem itp. Możesz je bez problemu oglądać i powtórnie drukować.

2019-04-24  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 174.1).
Korekta skutków obniżenia stawek - poprawiona i ulepszona.

2019-04-24  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 171.1).
Korekta skutków obniżenia stawek - poprawiona i ulepszona.

2019-04-16  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 108.10).
VAT-7 - ulepszona obsługa załączników z możliwością wydrukowania ORD-ZU (załacznika z uzasadnieniem).

2019-04-09  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 173.7).
Nowa operacja "Ewidencja Gruntów i Budynków" pozwala podglądać dane z powiatowej Ewidencji Gruntów i Budynków, bezpośrednio z naszego programu i bez żadnych dodatkowych czynności.

2019-04-09  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 169.3).
Nowa operacja "Ewidencja Gruntów i Budynków" pozwala podglądać dane z powiatowej Ewidencji Gruntów i Budynków, bezpośrednio z naszego programu i bez żadnych dodatkowych czynności.

2019-04-09  Program OPŁATY RÓŻNE (fk2000pdop wersja 66.4).
Nowa operacja "Ewidencja Gruntów i Budynków" pozwala podglądać dane z powiatowej Ewidencji Gruntów i Budynków, bezpośrednio z naszego programu i bez żadnych dodatkowych czynności.

2019-04-04  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 108.5).
Od 18 kwietnia 2019 r. niektóre faktury muszą być przekazywane przez PEF (Platformę Elektronicznego Fakturowania). Przygotowaliśmy operacje "Inne/Wczytaj z PEF", która zapisuje w rejestrze VAT faktury pobrane z PEF w postaci pliku XML.

2019-03-26  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 173.4).
Określiliśmy pewne zasady dla "rodzaju własności".

2019-03-22  Program KSIĘGOWANIE (fk2000a3 wersja 79.1).
Znaczne przyspieszone księgowanie dużych dokumentów i przesyłek.

2019-03-21 Program darmowy (Freeware)
Stworzyliśmy program do tworzenia plików XML dla programu BeSTi@, zawierających sprawozdania Rb-50. Jest to program w wersji darmowej, Można gą ściągnąć ze strony "Promocja".

2019-03-15  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 250.7).
Przystosowaliśmy program do wpłat przez terminal płatniczy.

2019-03-15  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 250.6).
Operacja "Wykazy/Wykaz przypisów" może zebrać informacje ze wszystkich kont należących do zespołu kont.

2019-03-14  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 250.5).
Operacja "Zaległości/Przedawnienia" została poprawione i ulepszona.

2019-03-12  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 69.5).
Do tej pory wszystkie środki trwałe grupy "0" nie były amortyzowane. Zdarzają się jednak wyjątki, dlatego dodaliśmy znacznik "amortyzowane", który będzie teraz decydował, czy środek trwały ma być amortyzowany czy nie. Oczywiście, przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji, program ustawi wszystkie znaczniki wg dotychczasowych zasad.

2019-03-07  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 108.3).
Jest już gotowy VAT-7 (19).

2019-03-05  Program PŁACE (fk2000place wersja 125.1).
Operacją "Wydruki/Transmisja do 'Płatnika' NOWA" można wysłać RPA i na razie tylko RPA, natomiast RCA,RSA,RZA wysyłamy jak do tej pory operacją "Wydruki/Transmisja do 'Płatnika'".

2019-02-25  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 163.1).
W przekształceniach wieczystego ulepszyliśmy numerowanie i dodaliśmy drukowanie informacji.

2019-02-23  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 161.2).
Ponieważ operacja "Przenieś-kopiuj konto do innej kartoteki" jest ściśle związana z przekształceniem wieczystego w prawo własności, przenieśliśmy ją do bloku operacji "Przekształcenia" i zmienili nazwę na "Przenieś dane do kartoteki opłat". Stworzyliśmy też operację odwrotną "Wycofaj dane z kartoteki opłat".

2019-02-16  Program ŚMIECI (fk2000pdsm wersja 82.3).
Rozszerzyliśmy tabelę terminów płatności do 84 pozycji.

2019-02-09  Program BUDŻET (fk2000d wersja 89.1).
Sprawozdanie Rb-28S z uwzględnieniem grupy paragrafów.

2019-01-25  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 171.1).
Zwrot akcyzy za paliwo z uwzględnieniem DJP (dużych jednostek przeliczeniowych bydła). Przy okazji zebraliśmy i opisali wszystkie klucze używane w formach decyzji.

2019-01-21  Program PŁACE (fk2000place wersja 122.1).
Gotowy PIT-R (19).

2019-01-18  Program PŁACE (fk2000place wersja 120.1).
PIT-11 - uzupełniliśmy obsługę pól 74-80.

2019-01-15  Program PŁACE (fk2000place wersja 119.1).
Gotowy PIT-11 (24).

2019-01-01  Program PŁACE (fk2000place wersja 117.1).
Gotowy PIT-4R (7).

2018-12-20  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 154.2).
Stworzyliśmy mechanizmy do przekształcania wieczystego we własność.

2018-12-06  Program ŚMIECI (fk2000pdsm wersja 80.3).
Opłaty za śmieci mogą być teraz pobierane kwartalnie lub w inny dowolny sposób. O wszystkim decyduje "Ustawienia/Terminy płatności".

2018-11-22  Wszystkie programy używające PESEL, REGON, NIP.
W dobie powszechnej cyfryzacji błędnie wpisany lub brakujący PESEL, REGON, NIP może uniemożliwić wykonanie operacji a nawet wywołać błąd, dlatego nasze programy kontrolują wpisywanie w/w identyfikatorów.

2018-11-05  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 151.2).
Nowa operacja dla podatku od nieruchomośći i środków transportu "Wykazy/Korekta skutków obniżenia stawek".

2018-11-05  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 167.2).
Nowa operacja "Wykazy/Korekta skutków obniżenia stawek".

2018-10-27  Wszystkie programy
Poprawiliśmy i ulepszyli justowanie z ujemnym wcięciem.

2018-10-25  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 67.4).
Nowa operacja "Wykazy/Sprawozdznie SG-01" dostarczy danych do sprawozdania, niestety nie wszystkich - brak w bazie danych potrzebnych do tego informacji. Jesteśmy otwarci na propozycje rozszerzenia bazy danych o takie informacje. Należy przy tym rozważyć w jakim stopniu będą pomocne, biorąc pod uwagę konieczność dopisania ich do środków trwałych.

2018-10-19  Program REST SERWER (fk2000restSerwer wersja 9.5).
Dodaliśmy nowe operacje

2018-10-16  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 241.4).
Jest już gotowy elektroniczny tytuł wykonawczy.

2018-10-06  WSZYSTKIE PROGRAMY
"Stare" instrukcje obsługi dostępne są teraz w postaci plików pdf, co znacznie ułatwi dostęp do nich, zwłaszcza w systemach Windows 10.

2018-09-24  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 67.2).
Do operacji "Wykazy/Stan,nabyte,zbyte" dodaliśmy opcję "zapisz do pliku .txt". Plik ".txt" można wczytać do programu EXCEL w celu dalszego przetworzenia według własnych potrzeb.

2018-09-11  Program REST SERWER (fk2000restSerwer wersja 7.2).
Nowe operacje: 06, 07, dotyczące odpadów komunalnych.

2018-09-10  Programy podatkowe
Zobacz jak zaznzczać zgony.

2018-09-07  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 66.5).
Do programu dołączyliśmy słownik klasyfikacji śroków trwałych.

2018-09-06  Program OPŁATY RÓŻNE (fk2000pdop wersja 61.1).
W "przypisie seryjnym" obok opcji "wg stanu na dzień" dodaliśmy opcję "za okres od-do".

2018-09-04  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 102.1).
Od 2018-08-27 obowiązuje nowa odmiana VAT-7(18)(1-1E). Opisaliśmy też dokładnie jak wypełniać deklarację VAT-7 w przypadku nadpłaty. Często dochodziło w takiej sytuacji do nieporozumień.

2018-08-15  Program KADRY (fk2000kadry wersja 66.1).
Przenoszenie urlpów z ECP do "zakładek" zostało poprawione i ulepszone.

2018-08-07  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 240.6).
Operacja "Odbiór przesyłki z banku" - w zakładce "ustawienia" możesz włączyć przełącznik "w treść dokumentu wpisz treść przelewu (przekazaną z banku)".

2018-08-07  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 240.6).
Uporządkowaliśmy operacje obsługujące datę zwrotki.

2018-08-06  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 240.5).
Tytuł wykonawczy - w zakładce "ustawienia" możesz właczyć "odsetki bez zaniechania...". Program nie będzie ignorował małych odsetek i wszystkie będzie zaokrąglał do 10 gr.

2018-07-26  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 97.1).
Jest już gotowa deklaracja VAT-7(18).

2018-07-24  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 96.2).
Operacja "Wykazy/Szukaj faktury" przeszukuje wszystkie rejestry, w odróżnieniu od "szukaj" w głównym okienku, które przegląda tylko aktualnie wybrany rejestr.

2018-07-11  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 162.8).
"Wykazy/Zestawienie SP-1" dostarcza danych do sprawozdania SP-1.

2018-07-06  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 238.3).
Ulepszyliśmy operację "Inne/Data zwrotki", dzięki czemu może być teraz bardziej pomocna przy wystawianiu tytułów wykonawczych.

2018-07-02  Wszystkie programy wymiarowe.
W bloku operacji "Dopisz usuń konto" dodaliśmy operację "Porównanie nazw adres-konto", przy pomocy której można sprawdzić konta, w których nazwa różni się od nazwiska w adresie.

2018-07-02  Wszystkie programy wymiarowe.
Przycisk "księgowania" - opcja "bez symb.nal." pozwala oglądać należności w podziale tylko na termin płatności. Szczególnie przydatne w podatku rolnym, gdzie należność składa się z podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.

2018-06-12  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 235.1).
Zaległości/Tytuł wykonawczy (3) - rejestruje całą zawartość tytułu.

2018-06-06  Program MAGAZYN (fk2000gm wersja 42.2).
Dodaliśmy operację sporządzającą jednolity plik kontrolny JPK_MAG.

2018-06-04 Wszystkie programy
Zakończyliśmy modernizację szaty graficznej naszych programów. Wymagało to korekty setek okienek. Mogliśmy coś przeoczyć, więc jeśli zauważysz coś, co nie pasuje do nowej szaty graficznej - prosimy o informację.

2018-06-02  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 78.3).
Dodaliśmy operację sporządzającą jednolity plik kontrolny JPK_WB.

2018-06-02  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 78.2).
Dodaliśmy operację sporządzającą jednolity plik kontrolny JPK_KR.

2018-05-20  Program REST SERWER (fk2000restSerwer wersja 3.1).
Nowy program, który może udostępniać dane innym programom na zaasadzie REST zapytań i REST odpowiedzi.

2018-05-16  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 233.4).
Tytuł wykonawczy - w dziale E1 automatycznie uzupełnia okres, którego dotyczy należność.

2018-05-14  Program PŁACE (fk2000place wersja 109.1).
Uprościliśmy zasady dotyczące dat od-do na listach wypłat 13-tki.

2018-05-05  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 231.2).
Przycisk "księguj" - opcja "bez symb.należności".

2018-04-07  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 231.1).
Przegotowaliśmy instrukcję po tytułem "Tytuły wykonawcze i obciążenia hipoteczne - ogólnie i porównanie", która, mamy nadzieję, uporządkuje te skomplikowane zagadnienia.

2018-04-16  Program KADRY (fk2000kadry wersja 57.1).
Świadectwo pracy dopasowaliśmy do aktualnie obowiązujących przepisów.

2018-04-07  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 228.23).
Stworzyliśmy mechanizmy do badania należności nieściągalnych.

2018-04-05  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 228.22).
Jeszcze jeden sposób pokazania dokumentów i ksiegowań wybranego konta - przycisk "pokaż konto (3)"

2018-03-28  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 158.15).
Jeżeli potrzebujesz np. wykazu rolników z określoną powierzchnią przeliczeniową, orną itp., spróbuj operacji "Wykazy/Wykazy uniwersalne (2)". Ma ona naprawdę wielkie możliwości.

2018-03-27  Program OPŁATY RÓŻNE (fk2000pdop wersja 53.14).
Teraz zespół kont możesz zastosować także przy drukowaniu faktur - czyli wspólna faktura dla kilku kont.

2018-03-23  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 78.9).
Do zaksięgowania można przekazać VAT w rozbiciu na odliczany i nieodliczany (wynikający z zastosowania prewspółczynnika i współczynnika).

2018-03-22  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 63.9).
W "Ustawienia/Parametry" możesz ustawić "datę sporządzenia" wydruku.

2018-03-21 Wszystkie programy
Poprawiamy zewnętrzny wygląd naszych programów. Przerobiliśmy już najczęściej używane okienka. Okienek jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie poprawić ich WSZYSTKICH w tym momencie, będziemy to robić sukcesywnie. Prosimy o informację na e-mail "is@iq.pl", które okienka poprawić w pierwszej kolejności.

2018-03-16 Programy podatkowe
W okienkach głównych, obok przycisków "pokaż konto", "pokaż księgowania", dodaliśmy małe przyciski "x", którymi można wyłączyć/włączyć pasek z miniaturkami stron.

2018-03-15 Wszystkie programy
Do klucza sterującego @N, używanego przy budowie form, dodaliśmy parametry pozwalające justować akapit.

2018-03-15 Wszystkie programy
Udostępniliśmy wszystkie nasze programy w wersji "Tky" (patrz niżej - informacja z dnia 2018-02-23).

2018-03-03  Program KSIĘGOWANIE (fk2000a3 wersja 72.8).
Dodaliśmy przycisk "zaznaczone", którym można np. grupowo usunąć zaznaczone (podwójnym kliknięciem) księgowania.

2018-03-02  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 228.5).
W okienku "dokumenty" dodaliśmy przycisk "wydruk", którym można np. wydrukować polecenie księgowania dla wybranego dokumentu.

2018-02-23 Wszystkie programy
Jeżeli w okienku głównym, obok naszego logo, zamiast symbolu "a5" zobaczysz symbol "Tky", znaczy to, że korzystasz z programu wytworzonego narzędziami najnowszej generacji (Deplhi 10.2 Tokyo). Zobaczysz troszkę inne okienko obsługi wykazów i zestawień, a jeśli znudzi Ci się nasza kolorystyka, możesz ją zmienić operacją "Ustawieniach/Zmień wygląd".

2018-02-23 Wszystkie programy
Dla użytkowników, którzy sami tworzą formy pism, w instrukcji obsługi zebraliśmy wszystkie informacje dotyczące kluczy sterujących.

2018-02-20  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 93.3).
Dodaliśmy znacznik "nie podlega korekcie".

2018-02-15  Program PŁACE (fk2000place wersja 105.2).
W "Wydruki/Uniwersalne" dodaliśmy klucz #tabela, dzięki któremu można zbudować np. formę zaświadczenia do ZUS, dla emerytów i renncistów, o wysokości zarobków.

2018-02-13  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 92.1).
Od 1 stycznia 2018 obowiązuje nowa wersja JPK_VAT(3)v1-1.

2018-02-05  Program UPRAWNIENIA (fk2000upr wersja 16.1).
Przycisk "kopiuj" dopisuje nowego użytkownika i ustawia mu uprawnienia takie jak u wybranego użytkownika.

2018-02-05  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 91.4).
Przed sporządzeniem deklaracji VAT-7 zalecamy skorzystanie z operacji "Inne/Sprawdź prewspółczynniki".

2018-02-03  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 63.6).
"Wykazy/Spis inwentarza", popularnie zwany "wywieszką", można teraz sprządzić wybierając pozycje z kilku kartotek przez określenie lokalizacji i/lub użytkownika.

2018-02-02  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 91.1).
Operacją "Inne/JPK_FA" można sporządzić odpowiedni plik na żądanie kontroli podatkowej.

2018-02-02  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 78.1).
Na potrzeby JPK_FA dodaliśmy pola: nr faktury korygowanej, przyczyny i okres korekty.

2018-01-19 Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 157.5).
Powierzchnie nieopodatkowane (do sprawozdania) można uzyskać w "Wykazy/Zestawinie podatków (2)", opcja "z podatkiem".

2018-01-19  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 225.2).
Przesyłka z banku - nowe możliwości numerowania.

2018-01-09  Program KADRY (fk2000kadry wersja 55.1).
Można wyróżnić tak zwane symbole "poza NCP". Godziny z takimi symbolami nie uzgadnia się z godzinami "NCP" i "Z".

2018-01-04  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 63.5).
Dodatkowe pola "grupa", "podgrupa", "rodzaj", umożliwiające zachowanie starej symboliki przy wprowadzeniu nowej.

2017-12-16  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 88.3).
Korekta odliczonego podatku VAT z uwzględnieniem korekty wieloletniej.

2017-12-13  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 87.6).
Korekta odliczonego podatku VAT.

2017-12-11  Program PŁACE (fk2000place wersja 99.2).
Do pól opisujących listę płac dodaliśmy pole "Lp", używane gdy jest kilka list płac z taką samą datą wypłaty. Jest to potrzebne np. przy ustalaniu składki zdrowotnej.

2017-11-27  Program KADRY (fk2000kadry wersja 50.2).
W okresach stażowych dodaliśmy pole "symbol", które następnie można użyć w operacji "Wydruki/Okresy stażowe", do wyliczenia stażu dla wybranego symbolu (np. staż nauczycielski).

2017-11-26  Program KADRY (fk2000kadry wersja 50.1).
Operacja "ECP/Z zakładek do ECP" na podatwie zapisów w zakładkach "Chorobowe", "Urlop", "Staż", tworzy zapisy w "ECP".

2017-11-23  Program KADRY (fk2000kadry wersja 49.1).
NCP-nominalny czas pracy i ulepszone wpisywanie godzin.

2017-11-20  Program KADRY (fk2000kadry wersja 48.6).
Ulepszone "zaznaczanie" i automatyczne uzupełnianie tabeli świąt.

2017-11-09  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 63.3).
Zestawem może być komplet krzeseł lub segment meblowy składający się z szafek i regałów.

2017-11-04  Program BUDŻET (fk2000d wersja 79.4).
Zmodernizowaliśmy zestawienie "Wykazy/Wykonanie planu".

2017-10-27  Programy PODATKOWE
Do "Wykazy/Rejestr dokumentów" dodaliśmy eksport do eleltronicznego obiegu dokumentów.

2017-10-24  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 87.4).
Jest już gotowy JPK_VAT(3), który będzie obowiązywał przy sporządzaniu JPK_VAT za styczeń 2018 i miesiące póżniejsze.

2017-10-20  Programy PODATKOWE i BUDŻETOWE
Stworzyliśmy szereg udogodnień, które zdecydowanie ułatwią wybór kartoteki.

2017-10-11  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 74.6).
Przy rejestrowaniu faktury zakupu dodaliśmy opcję "zakup samochodu", natomiast przy rejestrowaniu faktury zakupu wewnątrzwspólnotowego - opcję "bez odliczenia",

2017-10-10  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 74.5).
Wysyłanie faktur pocztą elektroniczną.

2017-10-10  Program CZYNSZE I OPŁATY (fk2000pdwd wersja 112.4).
Wysyłanie faktur pocztą elektroniczną.

2017-10-06  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 222.3).
W adresie można zapisać kraj, województwo, powiat i gminę (tak zwany kod terytorialny). Dane te są wykorzystywane np. w tytułach wykonawczych.

2017-09-27  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 72.1).
Sprzedaż z odwrotnym obciążeniem na fakturze będzie miała sybol stawki vat "oo".

2017-09-05  Program E-DEKLARACJE PŁACE (fk2000edek3P wersja 3.1).
Nowy program fk2000edek3P, który odbiera i drukuje UPO dla deklaracji wysłanych z programu PŁACE.

2017-09-05  Program E-DEKLARACJE (fk2000edek3 wersja 3.1).
Nowy program fk2000edek3, który odbiera i drukuje UPO dla deklaracji wysłanych z programu REJESTR FAKTUR.

2017-09-05  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 83.3).
Utworzoną deklarację VAT można od razu podpisać i wysłać do Ministerstwa Finansów.

2017-09-05  Program PŁACE (fk2000place wersja 91.3).
Utworzony PIT można od razu podpisać i wysłać do Ministerstwa Finansów.

2017-08-31  Program PŁACE (fk2000place wersja 91.2).
Listę płac można wysłać do archiwum wydruków.

2017-08-31  Program CZYNSZE I OPŁATY (fk2000pdwd wersja 110.2).
"Ustawienia/Parametry" - można zdefiniować drugi licznik.

2017-08-19  Program E-DEKLARACJE (fk2000edek2 wersja 5.1).
Nowy program fk2000edek2, w odróżniemiu od fk2000edek, wysyła deklaracje do Ministerstwa Finansów, do tak zwanego środowiska testowego.

2017-08-14  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 81.1).
Obsługa stawki "np" - niepodlegające podatkowi VAT.

2017-08-14  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 68.1).
Obsługa stawki "np" - niepodlegające podatkowi VAT.

2017-08-01  Program BUDŻET (fk2000d wersja 77.2).
"Tablice/nazwy w planie ustaw wg tablic" ustawia nazwy w planie zgodnie z tablicami nazw działów, rozdziałów i paragrafów.

2017-08-01  Program BUDŻET (fk2000d wersja 77.2).
Operacja "Tablice/Wczytaj tablice" pobiera z internetu aktualnie obowiązujące nazwy działów, rozdziałów i paragrafów.

2017-07-19  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 79.3).
Deklaracja VAT-27 (2).

2017-07-18  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 79.2).
Operacją "Ustawienia/Ustaw sww, prewspółczynnik itp." można jednym kliknięciem ustawić wspólczynniki, SWW itp. we wszystkich fakturach wybranych w okienku głównym.

2017-07-07  Program E-DEKLARACJE (fk2000edek wersja 5.1).
Nowy program fk2000edek do wysyłania deklaracji do Ministerstwa Finansów, odbierania i drukowania UPO.

2017-07-05  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 219.3).
Ulepszona operacja "Zaległości/Obciążenia hipoteczne".

2017-06-12  Program EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW (fk2000ewGrB wersja 47.2).
Wczytuje dane z plików "gml".

2017-05-27  Program PŁACE (fk2000place wersja 90.2).
Stawka chorobowego - współczynnik zmniejszający z uwzględnieniem przypadku wysokich zarobków.

2017-04-25  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 217.2).
Tytuł wykonawczy - wersja (3).

2017-04-06  Wszystkie programy podatkowe .
Zespół kont

2017-03-31  Wszystkie programy podatkowe .
Do konta można dopisywać uwagi prywatne, to znaczy dostępne tylko dla użytkownika, który je dopisał.

2017-03-09  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 56.1).
Obok pola "grupa" i "podgrupa" dodaliśmy pole "rodzaj".

2017-03-02  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 205.15).
Do konta można podłączyć ades nabywcy potrzebny przy drukowaniu faktur.

2017-02-25  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 205.10).
Nowa forma zaświadczenia o niezaleganiu.

2017-02-21  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 205.6).
Operacją "Wykazy/Rejestr VAT", wskazane dokumenty, można zarejestrować w REJESTRZE VAT.

2017-02-08  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 205.2).
Ulepszone przeksięgowanie wpłat.

2017-02-02  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 63.2).
VAT-7 - dodaliśmy opcję "bez zaokrągleń".

2017-01-24  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 62.4).
Nowość - VAT-27 dla dostawców ze zwrotnym obciążeniem VAT.

2017-01-11  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 60.1).
"Wykazy/Rejestr (nowy)" - rozbudowany i ulepszony.

2017-01-07  Program KADRY (fk2000kadry wersja 44.6).
Świadectwo pracy wg nowej formuły.

2016-12-20  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 197.5).
Odbiór przesyłki z banku, zakładka "ustawienia" - dodaliśmy opcję "odsetki od niezapłaconych rozliczaj na końcu".

2016-12-04  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 53.1).
Prewspółczynniki należy ustawiać w programie "Fakturowanie" w zakładce "Ustawienia".

2016-11-23  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 52.5).
Dodaliśmy zakładkę "Dopisek" pozwalającą zdefiniować kilka dopisków i wstawiać je na fakturę.

2016-11-21  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 143.20).
Operacja "Wykazy/Potwierdzenia odbioru" - dodaliśmy kody paskowe, dzięki czemu operacją "Przypisy/Data zwrotki..." i czytnikiem kodów paskowych szybko i bezbłędnie skorygujesz terminy płatności.

2016-11-18  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 53.1).
Operacje eksport/import danych na potrzeby centralizacji rozliczeń podatku VAT.

2016-11-14  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 50.1).
Generuje JPK_VAT(2) oraz potrafi zaimportować do rejestrów dane z JPK_VAT pochodzących np. z jednostek podległych.

2016-11-04  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 197.1).
W operacji "Zaległości/Upomnienia", w zakładce "ustawienia", dodaliśmy pole "maksymalna ilość wierszy - załącznik". Jeśli ilość wierszy w tabelce upomnienia przekracza zadaną ilość, upomnienie drukowane jest z załącznikiem, na którym mieści się nieograniczona liczba wierszy.

2016-10-28  Program PŁACE (fk2000place wersja 86.4).
Wydruki/Lista płac - "księguj" - przesyłanie kwot do księgowania.

2016-10-10  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 48.3).
Do operacji sporządzającej deklarację VAT-7 (17) dodaliśmy opcję generowania JPK_VAT(1) (jednolitego pliku kontrolnego).

2016-09-09  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 196.1).
Bilans otwarcia (2017) z opcją "nadpłaty księguj po Ma".

2016-09-07  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 51.6).
Na fakturze można obok nazwy i adresu sprzedawcy ustawić nazwę i adres wystawcy.

2016-08-31  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 46.2).
Deklaracja VAT-7 (17).

2016-08-30  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 193.1).
Nowa wersja tytułu wykonawczego TW-1 (2).

2016-07-29  Program PŁACE (fk2000place wersja 84.2).
Ulepszyliśmy "Wydruki/Uniwersalne" tak, aby można było wydrukować zaświadczenie o dochodach na potrzeby "Rodzina 500+".

2016-06-07  Program KADRY (fk2000kadry wersja 40.6).
Nowy wykaz pracowników - "Wydruki/Staż w zadanym okresie".

2016-05-24  Program PŁACE (fk2000place wersja 82.4).
"Ustawienia/Parametry" - nowa metoda liczenia stażu - tak zwana opcja "LEX".

2016-05-24  Program KADRY (fk2000kadry wersja 40.4).
"Ustawienia/Parametry" - nowa metoda liczenia stażu - tak zwana opcja "LEX".

2016-05-23  WSZYSTKIE PROGRAMY .
Wszystkie instrukcje obsługi będą teraz dostępne na naszej firmowej stronie www (patrz z lewej strony, pod panelem z telefonami).

2016-05-17  WSZYSTKIE PROGRAMY PODATKOWE .
Ulepszona informacja o powiązaniu adresów z innymi kontami.

2016-05-03  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 185.2).
W "ustawienia/parametry" dodaliśmy opcję "koszty ponagleń bez zwrotki - ignoruj". Po włączeniu tej opcji, program nie będzie uwzględniał kosztów upomnienia, które nie ma wpisanej daty doręczenia.

2016-04-26  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 125.3).
W okienku "wymiar" dla podatku od nieruchomości dodaliśmy przycisk "wydruk".

2016-04-25  WSZYSTKIE PROGRAMY .
Przy uruchomieniu program sprawdza w internecie czy jest nowsza wersja. Jeśli tak, pyta czy zainstalować. Wystarczy potwierdzić i nowa wersja zostanie automatycznie pobrana z internetu i zainstalowana.

2016-04-11  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 181.2 oraz wszystkie programy wymiarowe).
Nowa operacja "data zwrotki korekta term.płatn." do wpisywania daty potwierdzenia odbioru i odpowiedniej korekty terminu płatności.

2016-04-07  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 180.1).
W zestawieniach bilansowych dodaliśmy opcję "razem os,oz,od".

2016-04-07  Program EWIDECJA GRUNTÓW (fk2000ewGrunty wersja 44.3).
"Wykazy/wybranych w okienku głównym" z wyszukiwaniem rodzaju i klasy gruntu.

2016-04-04  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 140.3).
W przypadku umorzenia program może naliczyć odsetki za złożenia wniosku po terminie płatności.

2016-03-31  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 41.3).
Prewspółczynnik oraz stawka "np-nie podlega".

2016-03-25  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 68.8).
"Pokaż księgowania" - opcja "bez BO".

2016-03-17  Program BUDŻET EU (fk2000eu wersja 25.5).
"Wykazy/pokaż księgowania" z możliwością szukania po treści.

2016-03-12  Program BUDŻET (fk2000d wersja 67.9).
Wykazy/Sprawozdania RB/Ustawienia - 9 zestawów ustawień.

2016-03-11  Program KADRY (fk2000kadry wersja 37.5).
Sprawozdanie Z-03

2016-02-11  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 41.1).
VAT-7 (16)

2016-03-12  Program BUDŻET (fk2000d wersja 67.9).
Wykazy/Sprawozdania RB/Ustawienia - 9 zestawów ustawień.

2016-03-11  Program KADRY (fk2000kadry wersja 37.5).
Sprawozdanie Z-03

2016-02-11  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 41.1).
VAT-7 (16)

2016-01-18  Program PŁACE (fk2000place wersja 77.1).
PIT-11(23) PIT-40(22) PIT-R(18) PIT-8C(8) PIT-8AR(6) PIT-4R(6)

2016-01-07  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 158.4).
Zaświadczenie o niezaleganiu wzór (3).

2016-01-01  Program PŁACE (fk2000place wersja 76.5).
PIT-8AR(5)

2015-12-17  Wszystkie programy podatkowe .
Dopasowane do zmian w 2016 r.

2015-11-28  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 126.4).
Dopasowany do zmian w 2016 r. "Wykazy(2)/Zmiany w ha przeliczeniowych" pokazuje podatników, którzy wskutek zmiany sposobu wyliczania ha przeliczeniowych, mogli z nierolników stać się rolnikami i odwrotnie.

2015-11-27  Wszystkie programy wymiarowe .
Dopasowane do zmian w 2016 r. w zakresie podziału należności na raty i zaniechania przypisu.

2015-11-27  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 126.3).
"Pokaż grunty" uzupełniliśmy wieloma pomocnymi informacjami.

2015-11-26  Wszystkie programy podatkowe
Dodaliśmy możliwość wyszukiwania kont przy pomocy "nrk" - numeru komputerowego konta.

2015-11-25  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 149.1) oraz wszystkie programy wymiarowe.
Przycisk "pokaż konto" na głównym okienku pokazuje księgowania na koncie, które uzupełniliśmy wszechstronnym podsumowaniem.

2015-11-12  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 124.2).
"Wykazy/Pokwitowanie odbioru (2)" - nowa forma "tabela".

2015-11-03  Wszystkie programy
Do wszystkich programów dołączyliśmy "archiwum wydruków" umożliwiające zapisywanie w pamięci komputera drukowanych faktur, decyzji itp.

2015-10-24  Program BUDŻET EU (fk2000eu wersja 24.2).
"Wykazy/Zestawienie klasyfikacji" oraz "Ustawienia/Formuły - wydruk (słownika dla wybranej formuły)".

2015-10-22  Wszystkie programy
Znaleźliśmy w końcu sposób na "wieszające" się paski postępu wykonania operacji.

2015-10-14  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 49.3).
"Inne/Zbycie grupowe" pozwala szybko nanieść zbycie wybranej grupy przedmiotów.

2015-10-09  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 144.10).
"Inne/Badaj napraw - ulepszone. Zalecamy okresowe używanie tej operacji.

2015-10-08  Program PŁACE (fk2000place wersja 73.4).
"Wydruki/Pokaż blokady - opcja "usuń blokady".

2015-10-08  Program PŁACE (fk2000place wersja 73.4).
"Ustawienia/Tabela składników - pole 'rodzaj'" steruje usuwaniem blokad i zerowaniem kwot przy tworzeniu nowej listy płac.

2015-09-30  Program KADRY (fk2000kadry wersja 36.6).
"Wydruki/Zmiany lat stażu" pokazuje kiedy w zadanym roku pracownikom zmienia się ilość lat stażu pracy.

2015-09-28  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 38.6).
Uzupełniona obsługa "obciążenia zwrotnego VAT".

2015-09-23  Program KADRY (fk2000kadry wersja 36.5).
"Wydruki/Nagrody jubileuszowe" pokaże kto i kiedy w zadanym roku ma jubileusz pracy.

2015-09-22  Program EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW (fk2000ewGrB wersja 35.3).
"Pokaż/Działki/Wykaz" - opcja "bez nazwisk".

2015-09-13  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 118.11).
"Przypisy/Przypis główny pojedyńczy" - opcja "pokaż raport" - próba pokazania jak liczony jest podatek.

2015-09-04  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 144.4).
"Zaległości/Wycofanie tytułu wykonawczego" - dodaliśmy opcję "Zapytanie do tytułu wykonawczego".

2015-08-19  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 38.3).
VAT-7(15)

2015-07-26  Program BUDŻET (fk2000d wersja 65.3).
W okienku głównym można wybrać plany z zadanym numerem zmiany.

2015-06-25  Programy WSZYSTKIE .
Zakończona modernizacja wszystkich programów.

2015-05-08  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 138.6).
Tytuł wykonawczy - Ulepszenia związane z podkładaniem danych podatnika, w tym nr rachunku i okresu, którego dotyczy należność.

2015-04-13  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 136.6).
Do operacji "zaległości/upomnienia" dodaliśmy opcję "od dnia". Teraz można wydrukować upomnienia z pominięciem zaległości, których termin płatności jest wcześniejszy od zadanej daty.

2015-04-03  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 48.10).
Środki/przedmioty można łączyć w zestawy (np. komplet mebli składający się z krzeseł, stołu, szafy saf itp.). Wszystkie elementy zestawu będą miały taki sam numer inwentarzowy a zamiast jednostki miary ilość sztuk w zestawie.

2015-03-31  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 36.8).
e-VAT-7 z załącznikiem ORD-ZU - uzasadnienie przyczyn korekty.

2015-03-31  Program PŁACE (fk2000place wersja 72.2).
e-PIT-11 (22) na 2015r.

2015-03-26  Program ŚMIECI (fk2000pdsm wersja 39.1).
Nowa operacja "Wykazy/Skutki obniżenia stawek".

2015-03-24  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 135.2).
"Zaległości/Tytuły wykonawcze/Obciążenia hipoteczne" z podsumowaniem symbolami należności.

2015-03-17  Program ŚMIECI (fk2000pdsm wersja 38.2).
"Ustawienia/Terminy płatności" - zwiększone do 60 pozycji.

2015-03-13  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 48.6).
Nowa operacja "Inne/Badaj numery inwentarzowe".

2015-03-13  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 48.6).
Nowa operacja "Inne/ustaw grupa, podgrupa".

2015-03-12  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 134.1).
Na bankowym dowodzie wpłaty można wstawić nazwisko i adres wybranego współwłaściciela.

2015-03-03  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 36.7).
Wcześniej wygenerowany e-VAT-7 wraz z załącznikami można wczytać z powrotem do programu, wprowadzić poprawki i wygenerować ponownie.

2015-02-17  Program PŁACE (fk2000place wersja 70.2).
Do e-PIT'ów można już robić korkty.

2015-02-13  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ oraz wszystkie pozostałe programy podatkowe (fk2000pd1 wersja 129.1).
W kodach kreskowych zastosowaliśmy Code128, dzięki czemu można zakodować cały numer rachunku bankowego.

2015-02-13  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ oraz wszystkie pozostałe programy podatkowe (fk2000pd1 wersja 129.1).
Lepsza informacja o tym. że adres jest używany także przez inne konta.

2015-02-05  Program PŁACE (fk2000place wersja 67.5).
Możliwość wstawienia do PIT danych z wcześniej wygenerowanego e-PIT.

2015-02-04  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 36.2).
VAT-7 w wersji elektronicznej.

2015-01-14  Program PŁACE (fk2000place wersja 63.2).
Dodany nowy PIT-8C także w wersji elektronicznej.

2014-12-13  Program PŁACE (fk2000place wersja 61.8).
Do wszystkich PIT-ów dorobiliśmy opcję "e-PIT".

2014-12-06  Program PŁACE (fk2000place wersja 61.6).
Najnowsze, obowiązujące w 2014r. PIT-11(21), PIT-40(20), PIT-R(17), PIT-4R(5), PIT-8AR(4).

2014-12-04  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 97.3).
Nowy wykaz "Ewid.Gr.i B./działki z lokalami".

2014-12-02  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 108.2).
"Wykazy/pokwitowanie odbioru - "nowa" forma.

2014-11-29  Program ROZRACHUNKI (fk2000rr wersja 49.3).
Przy robieniu rozrachunków może przyda się nowy przycisk "ustaw symb.należn.(2)", który automatycznie uzupełnia symbole należności.

2014-11-18  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 123.2).
Nowa metoda zaniechania odsetek od "każdej wpłaty (2)", uwzględniająca odsetki z poprzedniego roku.

2014-11-07  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 122.4).
Tytuł wykonawczy - opcja "odpis tytułu wykonawczego".

2014-11-05  Program ŚMIECI (fk2000pdsm wersja 28.4).
Nowe zastrzeżone symbole nalezności: oe-opłata eksploatacyjna, om-opłata manipulacyjna. Nie można używać tych symboli do innych celów.

2014-11-04  Wszystkie programy wymiarowe
Przycisk "pokaż konto" - zmodernizowanliśmy wygląd tego najczęściej używanego wykazu.

2014-11-03  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 122.3).
Przycisk "księgowania" - zmodernizowaliśmy wygląd tego najczęściej używanego wykazu.

2014-10-31  Wszystkie programy podatkowe.
W dalszym ciągu trwa kompleksowa modernizacja. Zakończyliśmy już pracę nad: fk2000sm-ŚMIECI, fk2000op OPŁATY RÓŻNE, fk2000dm DODATKI MIESZKANIOWE, fk2000lk SPRZEDAŻ RATY.

2014-10-25  Wszystkie programy podatkowe.
Modernizacja przeglądania, wyszukiwania, sortowania i wyglądu okienek.

2014-09-27  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ oraz wszystkie pozostałe programy podatkowe (fk2000pd1 wersja 117.2).
Zmodernizowane okienko główne. Np. można posortować główną tabelkę według dowolnej kolumny klikając w nagłówek tej kolumny.

2014-09-23  Program CZYNSZE I OPŁATY oraz inne programy wymiarowe (fk2000pdwd wersja 65.2).
Przy pomocy operacji "Wykazy uniwersalne (3)" można samemu skonstruować wiele różnych wykazów. Nie ma operacji, która stworzyłaby dowolny wykaz, ale możliwości tej operacji są naprawdę bardzo duże.

2014-09-18  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ oraz inne programy podatkowe (fk2000pd1 wersja 117.1).
Obok adresu zameldowania, adresu do korespondencji, można teraz wpisać także adresu zamieszkania.

2014-09-10  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 115.1).
Nowe tytuły wykonawcze

2014-08-21  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr wersja 98.2).
Opracja "Inne/Wpisywanie daty zwrotki".

2014-08-21  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn wersja 87.3).
Opracja "Inne/Wpisywanie daty zwrotki".

2014-08-21  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 112.2).
W operacji "księguj" - "inne księgowania" - można teraz zapamiętać 4 szblony.

2014-08-21  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv wersja 35.8).
VAT-7 - dodaliśmy obsługę pola nr 32.

2014-08-20  Program BUDŻET (fk2000d wersja 64.6).
Operacja "Inne/Zmień paragraf" pozwala zmieniać numer paragrafu w planie i odpowiednio we wszystkich księgowaniach.

2014-08-01  Program CZYNSZE I OPŁATY (fk2000pdwd wersja 61.3).
"Wykazy/Wykazy uniwersalne (3)" sporządza wykazy i zestawienia ilościowo - wartościowe z dowolnie wybranych składników i księgowań.

2014-07-22  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 110.2 oraz pozostałe programy wymiarowe).
Ulepszona operacja "Zaległości/Cofnięcie odroczenia z lat ubiegłych".

2014-07-17  Program CZYNSZE I OPŁATY (fk2000pdwd wersja 60.10).
"Przypisy/rejestr faktur (wyrównawczych)" pozwali porównać faktury zarejestrowane w rejestrze VAT z przypisami na koncie.

2014-07-14  Program MAGAZYN (fk2000gm wersja 26.4).
Ulepszone wykazy i sortowanie w okienku głównym wg SWW.

2014-07-08  Program BUDŻET EU (fk2000eu wersja 21.3).
Zakończona modernizacja.

2014-07-04  Program CZYNSZE I OPŁATY (fk2000pdwd wersja 60.9).
"Naliczenia/Stany liczników (2)" - uwzględnia sytuacje nowego licznika oraz kilku liczników.

2014-07-02  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 109.15) oraz wszystkie programy "podatkowe" fk2000pd....
"Inne/Przeksięgowania na inne konta" przyda się w sytuacji, gdy trzeba zrobić wiele przeksięgowań między kontami.

2014-07-02  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 109.15).
"Pisma dowolne (2)" - opcja "dla wszystkich współwłaścicieli".

2014-07-01  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 109.14).
Nowa operacja "Zaległości/Upmnienia/Wpisywanie daty 'zwrotki'" maksymalnie ułatwi wpisywania dat doręczenia np. upomnień.

2014-06-30  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 109.12) oraz wszystkie programy "podatkowe" fk2000pd...
Do operacji "wycofanie odroczenia" dodaliśmy opcję "z ubiegłych lat". W operacji "Pisma dowolne (2)" rozszerzyliśmy możliwości numerowania dokumentów.

2014-06-16  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 109.6).
"Zaległości/Przeterminowane" pozwala wyszukać konta, na których są zaległości z teminem płatności wcześniejszym od zadanego.

2014-06-16  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 65.7).
Na zakładce "dokumenty" wystarczy kliknąć w dokument, aby w dolnej tabelce zobaczyć jego księgowania. Przyspieszyliśmy także operację "Wykazy/Salda".

2014-06-14  Program BUDŻET (fk2000d wersja 64.4).
Przycisk "pokaż księgowania" w okienku głównym z opcją "bez BO". Operacja "Wykazy/Wykonanie planu" - opcja "bez zerowego wykonania".

2014-06-13  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b).
Inne/symbole księgującego - nowa operacja przyda się do porządkowania "symboli księgującego".

2014-06-11  Program ŚMIECI (fk2000pdsm).
Wykazy/potwierdzenia odbioru - przydatne przy rozdawaniu "książeczek".

2014-06-11  Program ŚMIECI (fk2000pdsm).
Dopisz usuń konto/przenieś-kopiuj konta do innej kartoteki

2014-06-03  Program PODATKI-WYMIAR (fk2000pdpn).
Wykazy/wykaz składników - zmodernizowany i rozbudowany.

2014-06-01  Program ROZRACHUNKI (fk2000rr).
Poprawiony i ulepszony wykaz "nierozliczone faktury/zapłaty". W okienku rozrachunków, między tabelkami faktur i zapłat, wstawiono mechanizm pozwalający zmienić szerokość obydwu tych tabel.

2014-05-30  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b).
Operacja "inne/zgodność stron Wn-Ma dokumentów"

2014-05-29  Programy PODATKOWE (fk2000pd1).
Operacja "pisma dowolne (2)" - poprawiona i ulepszona.

2014-05-21  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr).
W bloku operacji "paliwo" (zwrot akcyzy) ulepszyliśmy przesyłkę przelewów do banku oraz listy wypłat.

2014-04-26  Program REJESTR FAKTUR (fk2000rv).
Inne/nadaj LP - przyda się porządkowaniu LP, np. po rozpoczęciu nowego miesiąca.

2014-04-26  Program PODATEK ROLNY-WYMIAR (fk2000pdpr).
Paliwo/zbiorówki dla banków i przesyłka - wygodniejszy w obsłudze.

2014-04-26  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1).
Zaległości/tytuły wykonawcze/niezapłacone.

2014-04-25  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1).
Ba upomnieniach pokazuje terminy płatności z lat ubiegłych.

2014-04-11  Program BUDŻET (fk2000d).
Nowy wzór sprawozdania Rb-27ZZ

2014-04-08  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1).
Ułatwienia w obsłudze "licz odsetki" i "tabela odsetek"

2014-04-08  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1).
Ułatwienia w obsłuce zakładki dokumenty

2014-04-01  Program BUDŻET (fk2000d).
"Wykazy/sprawozdania RB" - zmodernizowaliśmy ustawienia.

2014-04-01  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1).
Bankowy dowód wpłaty, forma "standard", zmodyfikowaliśmy tak, że mieści się teraz na połówce kartki A4.

2014-04-01  Program ŚMIECI (fk2000pdsm).
Przy pomocy "wykazy/wykaz kont ze składnikami(przesyłka)" można teraz skonstruować prawie dowolny wykaz.

2014-03-28  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1).
"Ustawienia/parametry" - opcja "zaniechać odsetki ... liczone od każdej wpłaty".

2014-03-27  Program ŚMIECI (fk2000pdsm).
"Książeczki" z uwzględnieniem nadpłat przeksięgowanych z bilansu otwarcia.

2014-03-25  Program ŚMIECI (fk2000pdsm).
"Wykazy/wykaz kont pustych" pokaże konta, na których nie ma żadnych danych naliczeniowych. Pomocne przy zakładaniu bazy danych.

2014-03-24  Program MAGAZYN (fk2000gm).
Rozchody mogą być robione na zasadzie FIFO - pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.

2014-03-14  Program BUDŻET (fk2000d).
wykazy/sprawozdania RB - więcej sposobów pokazywania kwot oraz zmodernizowane ustawienia.

2014-03-11  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 65.2).
"Zest.obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych" - można wybrać/pominąć grupę kont.

2014-03-11  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 103.2).
Nowa operacja "Księgowanie z przesyłki" przyspiesza księgowanie podobnie jak "Odbiór przesyłki z banku", z tym, że może to być przesyłka z innego źródła niż bank.

2014-02-25  Program BUDŻET (fk2000d wersja 62.2).
"Wykazy/Zestawienie paragrafów" - opcja "w rozbiciu na działy, rozdziały" pozwala analizować wykonanie planu zsumowane paragrafami w rozbiciu na działy, rozdziały.

2014-02-07  Program PŁACE (fk2000place wersja 57.5).
PIT-40(19), e-PIT-11.

2014-01-20  Program DODATKI MIESZKANIOWE (fk2000pddm wersja 35.1).
Dodatki energetyczne.

2014-01-14  Program PŁACE (fk2000place wersja 56.7).
PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-R(16).

2014-01-01  Program PŁACE (fk2000place wersja 56.4).
PIT-11(20).

2013-12-12  Program BUDŻET (fk2000d wersja 59.4).
Wczytywanie planu z programu DOSKOMP.

2013-11-07  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 92.2).
Rejestr wniosków z nowymi możliwościami, np. układanie wg malejącej kwoty zwrot akcyzy za paliwo.

2013-10-25  Program ŚMIECI (fk2000pdsm wersja 4.5).
Operacja "przypis seryjny" w pełni dopasowana do specyfiki programu ŚMIECI.

2013-10-23  Program ŚMIECI (fk2000pdsm wersja 4.3).
Przystosowany do zmiany stawek.

2013-09-24  Program GOSPODARKA MAGAZYNOWA (fk2000gm wersja 25.5).
Opcja podkładania ceny z ostatniego przychodu jako cena rozchodu.

2013-09-16  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 64.12).
"Wykazy/Raport kasowy" został zmodernizowany i ulepszony.

2013-09-09  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 99.9).
Wykazy "raport kasowy", "sprawozdania budżetowe" i "wyszukiwanie księgowań" z opcją "symbol księgującego". W "zestawienie księgowań" dodane wybieranie wg daty dokumentu.

2013-08-21  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 34.28).
Wykazy/Rejestr zakupów wg dekretu" - dodana kolumna "nieodliczane".

2013-08-12  Program WIECZYSTE,CZYNSZ DZIERŻAWNY,INNE OPŁATY (fk2000pdpn wersja 82.24).
Zmodernizowane wykazy "Pokaż konta z wybraną stawką" i "szukaj składniki".

2013-07-09  Program DODATKI MIESZKANIOWE (fk2000pddm wersja 33.1).
Pilnuje aby dopłata dla zarządcy nie była większa od czynszu.

2013-07-09  Program EWIDENCJA GRUNTÓW (fk2000ewGrunty wersja 35.11).
Wykaz działek z pokazaniem dzierżaw rozbudowany o wiele pomocnych opcji.

2013-07-03  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 46.5).
Kliknięcie w odpowiednią kolumnę pozwala zmieniać uporządkowanie pokazywanych środków.

2013-07-03  Program GOSPODARKA MAGAZYNOWA (fk2000gm wersja 25.4).
Kliknięcie w odpowiednią kolumnę pozwala zmieniać uporządkowanie pokazywanych pozycji magazynowych.

2013-07-01  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 53.72).
Wykaz kont (segregacja śmieci) dla firmy wywożącej śmieci.

2013-06-17  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 53.65).
Może naliczać opłaty z góry wg prognozowanego zużycia, z rozbiciem opłaty na raty.

2013-06-14  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 34.26).
Dodane pola "data wpływu", "data zapłaty".

2013-06-13  Program GOSPODARKA MAGAZYNOWA (fk2000gm wersja 25.3).
Uzupełniliśmy zestaw dokumentów o obsługę WZ.

2013-06-07  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 53.61).
Drukowanie dowodów wpłat w formie książeczek.

2013-05-09  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 91.18).
Rejestr wniosków o zwrot akcyzy za paliwo można ułożyć wg nazwiska lub kwoty zwrotu.

2013-04-19  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 34.24).
Nowy formularz VAT-7 (14).

2013-03-24  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 98.54).
Dodany dodatkowy adres "do korespondencji".

2013-02-21  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 34.19).
Nowy formularz VAT-7 (13).

2013-02-14  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 45.4).
Operacja "Inne/Różnice BO-BZ" do wyszukiwania różnic między bilansem otwarcia i zamknięcia.

2013-01-08  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 40.22).
Dopasowany do zmiany przepisów na rok 2013.

2013-01-07  Program PŁACE (fk2000place wersja 53.4).
Poprawiony PIT-4R, PIT-8AR.

2013-01-03  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 53.40).
Ulepszone zestawienie ilościowe.

2012-12-08  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 63.27).
Wyszukiwanie księgowań z pokazaniem całego dokumentu.

2012-12-07  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 42.43).
Drukowanie kodów kreskowych. Inwentaryzacja z użyciem czytnika kodów kreskowych. Wycena spisu z natury.

2012-11-22  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 53.30).
Rozliczenia okresowe.

2012-11-18  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 63.24).
Wykazy/Dziennik - opcja "wszystkie rejestry".

2012-11-13  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 42.34).
Rozbudowane i ulepszone wykazy: "Nr nazwa", "Wywieszka", "Karta środka trwałego".

2012-10-24  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 98.24).
Przeksięgowania z opcją "bez analizy". Rozbudowany "wykazy/wykaz kont". Poprawiony wydruk dla cofnięcia tytułu wykonawczego.

2012-10-23  Program KADRY (fk2000kadry wersja 30.12).
Ulepszone wpisywanie chorobowego.

2012-10-22  Program PŁACE (fk2000place wersja 52.29).
Nowa metoda wyliczania stawki chorobowego.

2012-10-18  Program ROZRACHUNKI (fk2000rr wersja 45.9).
Wykazy/analiza należności - może zbierać dane z kilku kartotek.

2012-10-16  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 53.23).
Fakturowanie bez zatrzymania oraz archiwum wydruków w przypisach seryjnym i pojedynczym.

2012-10-13  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 98.21).
Automatyczne księgowanie wpłat z elektronicznych wyciągów bankowych - kojarzy wpłatę z należnością po numerze faktury.

2012-10-11  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 34.15).
Zestawienia łączne z kilku rejestrów.

2012-10-03  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 90.16).
Możliwość wprowadzania ulg związanych ze scalaniem gruntów.

2012-10-02  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 98.15).
Operacja "Księguj" - do tabelki z rozliczeniem dodaliśmy kolumnę z numerami dokumentów.

2012-09-26  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 53.19).
Sporządzanie faktur korygujących jest już całkiem proste i bardzo wygodne.

2012-09-19  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 42.24).
Nowa operacja "7-nie przeliczaj" pozwala wprowadzać niestandardowe zmniejszenia.

2012-09-17  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 40.14).
Drukowane faktury mogą być równocześnie zapisane w archiwum wydruków, aby można je było później przeglądać i ewentualnie powtórnie wydrukować.

2012-08-13  Program KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 63.18).
Zmodernizowane wyszukiwanie księgowań.

2012-08-08  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 98.7).
Rejestr tytułów wykonawczych nazwisko i adres pobiera z bazy adresowej. W przesyłce do FK2000a3 można określić % kwoty.

2012-08-07  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 42.22).
Operacja "Wykazy/Wykaz operacji" pokazuje operacje określonego rodzaju i w zadanym okresie.

2012-08-04  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 98.5).
Zaległości bilansowe - "wykaz uproszczony (2)" daje jeszcze jeden sposób przeglądania kont.

2012-06-25  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 53.12).
Operacja "naliczenia/licznik zbiorczy" pozwala zestawiać wskazania licznika zbiorczego ze wskazaniami podliczników.

2012-06-19  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 98.3).
Drukowanie not odsetkowych. Możliwość zrobienia bilansu otwarcia dla jednego wybranego konta. W okienku głównym przycisk "rozliczenie (2)" daje jeszcze lepszy wgląd do księgowań danego konta.

2012-05-25  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 34.8).
Można wprowadzać zmiany bezpośrednio w rejestrze. Kliknij dwa razy w wybraną fakturę, następnie w wybraną pozycję na fakturze.

2012-05-24  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 90.9).
Wykaz zwrotów akcyzy za paliwo do wywieszenia na tablicy ogłoszeń, można wydrukować operacją Paliwo/Zestawienie opcja "bez adresów".

2012-05-23  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 96.15).
W momencie księgowania wpłaty automatycznie księguje przypis odsetek.

2012-05-23  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 34.7).
Kliknięciem w kolumnę tabeli okienka głównego można zmienić uporządkowanie faktur (np.wg numeru).

2012-05-11  Program KSIĘGOWANIE (fk2000a3 wersja 46.7).
Teraz wystarczy jedno kliknięcie aby zaznaczyć "przekierowanie" (używane przy księgowaniu zaangażowania).

2012-04-26  Program FAKTUROWANIE (fk2000f wersja 40.6).
Faktury VAT-MP - "mały podatnik".

2012-04-25  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 89.8).
Zwrot akcyzy za paliwo - przesyłka do banku w systemie ELIXIR.

2012-04-25  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 96.8).
Analiza wpłat (np. wpłaty podatków zaległych, I-szej raty itp.)

2012-04-24  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 89.7).
Ułatwione tworzenie decyzji do przypisu dodatkowego (sprzedaż/zakup).

2012-04-24  Program PŁACE (fk2000place wersja 52.4).
Przesyłka do banku w systemie ELIXIR.

2012-04-21  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 96.6).
W okienku głównym nowy przycisk "Pokaż konto (2)" pokazuje księgowania na wybranym koncie bardziej przejrzyście.

2012-04-21  Programy PODATKOWE (fk2000pd1,pdpr,pdwd... itp).
W okienku głównym nowy przycisk "Pokaż konto (2)" pokazuje księgowania na wybranym koncie bardziej przejrzyście.

2012-04-18  Program EWIDENCJA GRUNTÓW (fk2000ewGrunty wersja 35.4).
Dodaliśmy wiele nowych funkcji, dzięki którym, ten pomocniczy program zaczyna przypominać prawdziwą ewidencję.

2012-04-11  Program CZYNSZE i OPŁATY (fk2000pdwd wersja 53.3).
Czasami bardzo przydatne wyszukiwanie składników różnego typu, np: "9-nie przeliczaj", "0-zawsze zero".

2012-04-06  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 96.4).
Wycofywanie tytułów wykonawczych z lat ubiegłych.

2012-04-03  Program PŁACE (fk2000place wersja 52.2).
Transmisja do "Płatnika"  RCA,RZA,RSA - ustawienia bardziej przejrzyste.

2012-03-08  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 42.6).
Rozszerzone możliwości drukowania "Księgi inwentarzowej" oraz dokumentów: OT,PT,LT.

2012-03-08  Program BUDŻET (fk2000d wersja 57.7).
Aktualizacja tablic działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z aktualnymi przepisami.

2012-03-06  Program KSIĘGOWANIE (fk2000a3 wersja 45.12).
Wydruk "wykazy / dekretacja".

2012-03-06  Program BUDŻET (fk2000d wersja 57.6).
Wydruk "Wykonanie planu" z dodatkowym podsumowaniem 4 znakowego paragrafu.

2012-03-05  Program ŚRODKI TRWAŁE (fk2000st wersja 42.4).
Ulepszyliśmy druk "OT-przyjęcie środka trwałego".

2012-03-01  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 94.19).
Przełącznik "ze wszystkich lat" w okienku głównym pozwala zobaczyć wszystkie konta, także te, które w danym roku nie są aktywne. W "zaległości bilansowe - wykazy" dodaliśmy opcję "bez os,oz,kp,kz..." .

2012-02-28  Program WIECZYSTE,CZYNSZ DZIERŻAWNY,INNE OPŁATY (fk2000pdpn wersja 79.2).
Mechanizm KOREKTA pozwalający ustawić wysokość opłaty w zadanym roku inaczej niż wynika to z naliczenia (np.czynsz dzierżawny w pierwszym roku).

2012-02-24  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 94.18).
Przesyłka księgowań do księgowości budżetowej - opcja "szczegółowa", pozwala przesłać każde księgowanie osobno.

2012-02-22  Program REJESTR VAT (fk2000rv wersja 34.3).
Wydruki/Rejestr-zestawienie pokazuje w przejrzysty sposób podsumowania faktur bieżących, z poprzedniego okresu, do przeniesienia na następny okres oraz podsumowania przenoszone na deklarację VAT-7.

2012-02-11  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 94.11).
Drukowanie KW - "kasa wypłaci".

2012-02-08  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 94.11).
Opcja drukowania wszystkich współwłaścicieli na pokwitowaniu wpłaty oraz drukowanie dowodu wypłaty KW.

2012-02-07  Program KSIĘGOWANIE (fk2000a3 wersja 45.7).
Wstawiliśmy separatory grupujące cyfry przy wpisywaniu księgowanych kwot.

2012-01-12  Program PODATEK ROLNY (fk2000pdpr wersja 86.2).
Wysyłka danych do GUS - opcja "tylko podatek rolny i leśny".

2012-01-11  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 93.6).
Raport kasowy - opcja "Bankowy dowód wpłaty do każdej klasyfikacji" oraz nowa forma bankowego dowodu wpłaty.

2012-01-11  Programie KARTOTEKA KONT (fk2000b wersja 62.1).
Poprawione zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych.

2012-01-10  Program PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1 wersja 93.3).
Nowa forma zaświadczenia o niezaleganiu.

2012-01-05  Program BUDŻET ZADANIOWY (fk2000eu wers