Faktury sprzedaży

Wydrukować fakturę i zarejestrować ją w rejestrze VAT, to podstawowe zadania programu "Fakturowanie". Tutaj opiszemy jak to się robi.

Dane faktury

Opis dotyczy "profilu pełnego". Na innych profilach postępowanie jest analogiczne.

Faktury z odwrotnym obciążeniem VAT opisano na odrębnej stronie.

obraz

Najpierw sprawdź czy wybrana jest "SP-faktura sprzedaży" (1). Jeżeli nie, kliknij znajdujący się obok przycisk "zmień" i wybierz jak wyżej. Obok jest tabliczka (17) informująca, czy masz do czynienia z fakturą netto czy brutto. Możesz to zmienić w zakładce "Ustawienia" (17).

Wstaw dane kontrahenta (2). Możesz skorzystać z "Bazy adresowej" (18). Jeśli kontrahent jest z Polski, pole "Kod kraju" zostaw puste lub wpisz "PL"; w przeciwnym wypadku użyj strzałeczki (19). Przyciskiem (20) możesz sprawdzić NIP w "Białej Księdze Podatników VAT". I odwrotnie, możesz odszukać kontrahent w "Białej Księdze" (20) i przyciskiem (21) pobrać jego NIP.

Wpisz dane faktury (3). Najważniejsze są data wystawienia oraz numer faktury. Pozostałe pola używa się opcjonalnie. Np. jeśli faktura została już zapłacona, wypełnij pole "Data zapłaty". Strzałeczką obok możesz wkopiować tu datę wystawienia. Jeśli zapłata była częściowa, wpisz jej kwotę w ple "Za;oczka" (23).

Jeżeli faktura ma być zaksięgowana, użyj panelu (4).

W panelu (5) wybierz rejestr, w którym faktura ma być zarejestrowana. Obok komputer pokazuje kolejne "Lp" w danym rejestrze.

W panelu (6) wybierz:

  • normalnie - w normalnej sytuacji,
  • na następny m-c - jeżeli faktura ma być wzięta do rozliczenia VAT w następnym miesiącu,
  • bez odliczenia - jeżeli faktura nie ma być brana do rozliczenia VAT,
  • anulowana - dla faktury anulowanej.

W panelu (7) zaznacz "rejestruj" i "drukuj". Komputer zarejestruje fakturę w wybranym rejestrze i wydrukuje ją, a dokładniej mówiąc pokaże na ekranie i wtedy będziesz mógł kliknąć "drukuj". Jeżeli chcesz aby komputer wydrukował fakturę bez pokazywania (bez dodatkowego klikania "drukuj"), zaznacz opcję "bez podglądu".

Jeżeli chcesz na fakturze umieścić dodatkowy tekst, użyj "dopisek" (8).

Kompletny opis tabelki (9) oraz przycisków (10) znajdziesz na odrębnej stronie; tutaj ograniczymy się do szczegółów związanych z fakturami sprzedaży.

Jest jeszcze zakładka "Ustawienia" (12) z szeregiem rzadziej używanych ustawień.Pozycje na fakturze

obraz

Cenę netto można podać z ułamkami groszy, czyli z dowolną ilością miejsc po przecinku.

W zakładce "Ustawienia" można zaznaczyć "Licz VAT od tyłu" (trzeba zamknąć i ponownie uruchomić program), wtedy zamiast kolumny "cena netto" pojawi się "cena brutto".

W okienku edycyjnym, pokazanym obok, ustawiamy stawkę podatku VAT (13). Stawkę "np" wybieramy, gdy sprzedaż nie podlega podatkowi VAT.

Czasami włączamy opcję (14), gdy VAT nie ma być uwzględniany.

Odwrotne obciążenie VAT (15) opisano na odrębnej stronie.

"Wykonaj"

Jeżeli najpierw chcesz sprawdzić, czy faktura wygląda tak jak powinna, w panelu (7) zaznacz tylko opcję "drukuj" i kliknij "wykonaj" (11).

Na ekranie pojawi się obraz faktury. Jeżeli wszystko jest w porządku, włącz opcję "rejestruj" i jeszcze raz kliknij "wykonaj" (11).

W zakładce "Rejestr" (12) możesz podejrzeć zawartość rejestru bez uruchamiania programu "Rejestr VAT".obraz

Przy włączonej opcji "rejestruj", program sam ustawia kolejny numer faktury (3) i kolejne "Lp" (5), zakładając, że kolejne faktury należy dopisać na koniec rejestru.

Jeżeli sam ustawisz inny numer faktury lub "Lp", pojawi się okienko "Stwierdzono niezgodność...", w który program prosi o potwierdzenie.


obraz

Jeśli jest włączona opcja "drukuj", pojawi się okienko pytające, czy obraz faktury zapamiętać w "archiwum wydruków".