Liczniki - pokazywanie na fakturze

obraz

Czynsz (opłata) może składać się z wielu składników, zdefiniowanych w tabeli składników, np.: woda, ścieki, abonament itd. Wśród nich mogą być dwa liczniki (wodomierze).

W "Ustawienia/Parametry" należy określić, które składniki dotyczą liczników. W tym celu w zakładce "zestaw 2", w polu "licznik" (1) wybieramy składnik licznika. Jeżeli używany jest drugi licznik, w polu "licznik 2" (2) wybieramy składnik drugiego licznika.


obraz

Na obrazku obok pokazano fragment faktury ze stanami liczników. W tym celu użyto kluczy #licznik1 #licznik2 #licznik1b #licznik2b.