Liczniki - pokazywanie na fakturze

obraz

Czynsz (opłata) może składać się z wielu składników, zdefiniowanych w tabeli składników, np.: woda, ścieki, abonament itd. Wśród nich mogą być liczniki (wodomierze).

W "Ustawienia/Parametry" należy określić, które składniki dotyczą liczników. W tym celu w zakładce "zestaw 2" (4), w polu "licznik" (1) wybieramy składnik licznika.

Jeżeli używany jest drugi licznik, w polu "licznik 2" (2) wybieramy składnik drugiego licznika.

Jeżeli używany jest trzeci licznik, w polu "licznik 3" (3) wybieramy składnik trzeciego licznika.


obraz

Na obrazku obok pokazano fragment faktury ze stanami liczników. W tym celu użyto kluczy #licznik1 #licznik2 do pokazania stanów pierwszego licznika oraz kluczy #licznik1b #licznik2b do pokazania stanów drugiego.

do pokazania stanów trzeciego licznika służą klucze #licznik1c #licznik2c.