Blokada księgowań - obszar zablokowany

Po zakończeniu księgowania i uzgodnieniu pewnego okresu (może to być miesiąc, kwartał, rok), należy ustawić blokadę księgowań na ostatni dzień tego okresu.

Wszystkie księgowania z w/w datą oraz wcześniejszą tworzą tak zwany obszar zablokowany. Program nie pozwoli w tym obszarze wprowadzić żadnej zmiany w księgowaniach.


obraz

Aby ustawić blokadę księgowań, użyj operacji "Ustawienia/Kartoteki". Pojawi się okienko jak na obrazku obok.

Każda kartoteka ma swoją blokadę księgowań (3).

Dwa razy kliknij w wybraną kartotekę.

obraz

Pojawi się okienko, jak na obrazku obok. W pole "Blokada" (1) wpisz datę ostatniego dnia zamykanego okresu i kliknij "Zapisz" (2).

Wyżej opisanej blokady księgowań, zwanej blokadą roboczą, używa się do blokowania w zakresie bieżącego roku. Oprócz tego funkcjonują:

  • blokada globalna, blokująca edycję w latach ubiegłych,
  • blokada warunkowa (tymczasowa), warunkowo zezwalająca na edycję w latach ubiegłych,
ustawiane operacją "Ustawienia/Blokady warunkowe".
(Patrz rozdział "Blokady robocza, globalna i warunkowa (tymczasowa)".)