Naprawa mechanizmu automatycznego pobierania nowej wersji

obraz
1-symbol programu 2-wersja

Dotyczy niżej wymienionych programów.

 • fk2000pd1 - 261.1
 • fk2000pddm - 100.1
 • fk2000pdlk - 81.1
 • fk2000pdop - 75.1
 • fk2000pdpn - 182.1
 • fk2000pdpr - 189.1
 • fk2000pdsm - 92.1
 • fk2000pdwd - 135.1
 • fk2000st - 74.1
 • fk2000upr - 27.1
 • fk2000restSerwer - 27.1

Symbol programu z powyższej listy znajdziesz na górze okienka głównego, natomiast numer wersji - obok naszego logo (patrz obrazek obok).

Jeżeli masz wersje programu starszą niż podana wyżej, a komunikaty o nowej wersji do pobrania nie pojawia się, ściągnij specjalny program serwisowy, uruchom go i kliknij "Aktualizuj programy".

Przy uruchamianiu programu serwisowego mogą pojawić się komunikaty systemu Windows, ostrzegające przed uruchamianiem programów ściągniętych w ten sposób z internetu. Kliknij "Uruchom mimo to" (casami wcześniej trzeba kliknąć "Zaawansowane").