Wykonanie planu

Zestawy ustawień

obraz

Wykonanie planu to podstawowe zestawienie w programie "Budżet", wykorzystywane na różne sposoby, dlatego ma wiele ustawień.

Ustawienia możesz zapamiętać w komputerze. Wszystkie zapamiętane ustawienia widać w tabelce (1). Wystarczy dwa razy kliknąć w wybrany zestaw ustawień, aby komputer podstawił je do programu. Nazwę aktualnego zestawu ustawień widać w polu (2).

Jeśli chcesz zapamiętać nowe ustawienia, w pole (2) wpisz ich nazwę i kliknij "Dopisz" (3). Przyciskiem "Usuń" (4) możesz usunąć wybrane ustawienia.

Ustawienia podstawowe

obraz

Przełącznikiem (5) wybierasz, czy ma to być wykonanie planu dochodów, czy wydatków.

W pole (6) wpisujesz oddzielone przecinkami numery kartotek, z których program zbierze plan.

Numery kartotek możesz podejrzeć przy przełączaniu kartotek - ostatnia kolumna "nrk".

Jeżeli pole pozostawisz puste, program zbierze plan z aktualnie wybranej kartoteki.

Na identycznych zasadach, w polu (7) wpisujesz oddzielone przecinkami numery kartotek, z których program zbierze wykonanie.

Klasyfikacje

obraz

Jeżeli wykonanie planu ma być dla wybranych klasyfikacji, użyj paneli (8) (9).

Tutaj używa się tak zwanych "wzorców". W każdym polu paneli (8) (9) możesz wpisać jeden lub wiele wzorców oddzielonych przecinkami.

Wzorzec może być prosty, jak w przypadku pola "działy" (10). Wszystkie działy mają 3 znaki, wystarczy wpisać "600" aby wybrać dział "600" i tylko "600".

W polu "paragrafy" (11) użyto wzorca "&4%", aby wybrać wszystkie paragrafy zaczynające się znakiem "4". Gdyby użyć wzorca "4", program wybrałby wszystkie paragrafy, które mają znak "4" (np: 224, 643 itp.).

Wzorzec działa na identycznych zasadach jak pole szukające po nazwie, szczegółowo opisane na stronie "Wybieranie, wyszukiwanie" w rozdziale "Pola wyszukujące" - "Zasady działania pól szukania po nazwie".

Specyficzne działanie ma pole "pomiń parag." (12). O ile wszystkie pola w panelach (8) (9) mówią co ma być na wykonaniu planu, pole (12) mówi czego ma tam nie być.

Formuły

obraz

Przycisk "Formuły" (10) pokazuje tabelę, gdzie, dla poszczególnych kartotek (11), określone są konta, z których sumuje się księgowania do poszczególnych kolumn (12) wykonania planu.

Można je zmienić przyciskiem "Ustaw" (13) lub po prostu, klikając dwa razy w wybraną formułę.

Formuła może składać się z wielu numerów kont oddzielonych przecinkami.

Można podać początkowy fragment numeru konta. Np. "130" oznacza wszystkie konta, których numer zaczyna się od "130", czyli np. "130", "13001", "13002" itp. Gdy chodzi nam tylko o konto "130" (bez kont "13001", "13002" itp.) przed numerem konta należy podać znak "&".

Po numerze konta należy podać "Wn" lub "Ma" lub "WN" lub "MA" (istotna wielkość liter).

Np: formuła "13Ma" mówi, że będą zbierane księgowania z kont, których numer zaczyna się od cyfr "13" (np: 130,13001,13002 itp.), ze strony "Ma", natomiast kwoty po stronie "Wn" będą traktowane jako zmniejszenie.

Natomiast formuła "13MA" (duże litery) mówi, że będą zbierane księgowania z kont j.w., ale tylko ze strony "Ma".

Reasumując, jeżeli zmniejszenia księgowane są po stronie przeciwnej, użyj "Wn" "Ma", jeśli po tej samej stronie z minusem (na czerwono) - użyj "WN" "MA".

UWAGA ! Jeżeli formuła składa się z wielu kont, należy zwrócić uwagę, aby nie sumowały księgowań z tych samych kont. Np. formuła "130Ma,&130Ma" jest nieprawidłowa, ponieważ księgowania z konta 130 zostaną zsumowane dwukrotnie. Ale formuła "130Ma,-&130Ma" jest poprawna; sumuje konta: 130, 13001, 13002 itp. ale odejmie księgowania konta 130, czyli w efekcie posumuje wszystkie konta zaczynające się od 130, ale bez konta 130.

Zaangażowanie i zobowiązania

obraz

Jeżeli włączysz opcję "zaangażowanie" (14), w 4 kolumnie wydruku wykonania planu wydatków, możesz umieścić kwoty zebrane z kont określonych formułą (15).

W pole (16) wpisujesz numery kartotek, z których należy zbierać dane, w polu (17) - nagłówek kolumny pokazywany na wydruku.

Na podobnych zasadach działa panel "Zobowiązania" (18), z tym że nie zmienia on wydruku wykonania planu, służy wyłącznie do przesłania danych do sprawozdania "Rb".

Pozostałe ustawienia i przyciski

obraz

W panelu (19) masz dodatkowe ustawienia:

 • "zbij paragrafy rozszerzone" - poniżej podajesz do jakiej ilości znaków obciąć paragraf (przeważnie 4).
 • "pokaż bo" - Będzie zbierał dane także z bilansu otwarcia (symbol dokumentu "bo").
 • "bez zerowego wykonania" - na wydruku pominie pozycje, które mają same zera.
 • "zadania zlecone" - wybierze paragrafy, które mają "0" na 4-tym znaku i "z" w rozszerzeniu.
 • "zadania własne" - wybierze paragrafy, które mają "0" na 4-tym znaku i nie mają "z" w rozszerzeniu.
 • "zadania unijne" - wybierze paragrafy, które mają inny znak niż "0" na 4-tym znaku.
 • "podsumowania" - pokaże tylko podsumowania rozdziałów i działów.

W panelu (20) możesz wybrać:

 • "wykonanie planu" - wydruk wykonania planu.
 • "BeSTi@ plan" - na bazie wykonania planu generuje plik xml, który następnie można wczytać do programu BeSTi@.
 • "przekroczenia planu" - pokazuje tylko te pozycje wykonania planu, w których plan został przekroczony.
 • "sprawozdania RB" - dane z wykonania planu przesyła do sprawozdanie Rb.
 • "księgowania na 980" - na podstawie wykonania planu generuje plik, który następnie można zaksięgować w programie "Księgowanie fk2000a3", operacją "ustawienia/przesyłka".
 • "porównanie" - porównuje wykonie planu z danymi z danymi z programu BeSTi@.

Przyciski w dolnej części okienka:

 • "formuły" (21) - opisany w rozdziale "Formuły".
 • "wykaz księgowań" (22) - sporządza wykaz księgowań spełniających zadane warunki. Pomocny gdy chcemy ustalić, z jakich księgowań składa się dana kwota.
 • "instrukcja" (23) - wywołuje niniejszą instrukcję obsługi.
 • "wykonanie planu" (24) - Wykonanie operacji wybranej w panelu (20).