Wykonanie planu - sprawozdanie Rb

obraz

Z operacji "Wykonanie planu" można przesłać dane do sprawozdania Rb, wybierając opcję (1).

Po kliknięciu przycisku (2) program sporządza wykonanie planu, ale go nie pokazuje.


obraz

Pojawi się natomiast okienko, jak na obrazku obok.

W pole (3) wpisz symbol sprawozdania Rb.

Możesz podać symbol istniejącego sprawozdania, aby dodać do niego nowe informacje.

Jeśli podasz symbol nieistniejącego sprawozdania, program utworzy nowe.

Jeżeli przełącznikiem (4) wybierzesz "Rb-27S" (wykonanie dochodów), dane zostaną przesłane do sprawozdania Rb w następujący sposób:

  • do kolumny 4 - plan,
  • do kolumn 7,8 - wykonanie.

Jeżeli przełącznikiem (4) wybierzesz "Rb-28S" (wykonanie wydatków), dane zostaną przesłane do sprawozdania Rb w następujący sposób:

  • do kolumny 4 - plan,
  • do kolumny 5 - zaangażowanie, jeżeli zaznaczysz opcję (6).
  • do kolumny 6 - wykonanie
  • do kolumny 7 - zobowiązania, jeżeli zaznaczysz opcję (7).

Włącz opcję (5), Jeżeli, przed wysłaniem danych, należy usunąć poprzednią zawartość sprawozdania Rb.

Na koniec kliknij "wykonaj" (8).

Tą operacją można przesłać tylko to, co jest na "wykonaniu planu" i tylko do kolumn sprawozdania, które są sztywno "zaszyte" w programie. Pełne możliwości ma natomiast operacja "Wykazy/Zestawienia uniwersalne".


obraz

Teraz możesz wywołać operację Wykazy/Sprawozdania Rb"
i z tabeli (9) wybrać sprawozdanie z symbolem (3).