Sprawozdania Rb - Okienko główne

Zarządzanie sprawozdaniami

obraz

W panelu (1) widać, jakie rodzaje sprawozdań wykonuje operacja "Wykazy/Sprawozdania Rb".

W okienku (2) program pokazuje zapamiętane sprawozdania.

W każdej chwili możesz wybrać, któreś z nich i kliknąć "Otwórz wybrany" (3) lub po prostu kliknąć dwa razy w tabeli (2).

Szczegółowy opis obsługi wybranego sprawozdania znajdziesz w rozdziale "Edycja".

Przy dużej ilości sprawozdań w tabeli (2), przyda się pole wyszukujące (7).

Uwaga ! Zanim klikniesz przycisk (3) lub (4), w panelu (1) wybierz rodzaj sprawozdania. Co prawda, w tabeli (2) widać, że użytkownik wpisał symbol sprawozdania w nazwie, ale nie musiał tego robić, dlatego program nie sugeruje się nazwami sprawozdań.

Przyciskiem "Otwórz wg wzorca" (4) można, do sprawozdania wybranego w panelu (1), zebrać dane z wielu sprawozdań wybranych z tabeli (2), wg wzorca (5).

Wzorzec (5) tworzy się identycznie jak pola wyszukujące.

Nowe sprawozdanie tworzysz przeważnie przekazyjąc dane z operacji:

ale możesz także utworzyć puste sprawozdanie przyciskiem (10).

Przyciskiem "Usuń" (6) możesz usunąć sprawozdanie wybrane w tabeli (2).

Opis przycisku "Księguj" (8) znajdziesz w odrębnym rozdziale.

Ustawienia

obraz

Dane potrzebne do wypełnienia nagłówka sprawozdania znajdziesz pod przyciskiem "ustawienia" (9).

Wybierz zestaw ustawień (1), który chcesz używać. Masz do wyboru 9.

Ewentualnie uzupełnij dane.

Pola "Symbol związek JST", "Symbol typ zw.", "Symbol części" (2) nie są obecnie używane.

Na koniec wciśnij "zapisz" (3).