Nowe instrukcje obsługi - wyszukiwarka

Komputer wskaże wszystkie strony instrukcji obsługi, na których znajduje się zadany wyraz. Można podać kilka wyrazów oddzielonych odstępami. Komputer pokaże strony, na których znajdują się wszystkie zadane wyrazy.