Instrukcja obsługi - wyszukiwarka

Komputer pokaże wszystkie strony instrukcji obsługi, na których znajdzie zadany wyraz.

Można podać kilka wyrazów oddzielonych odstępami; komputer pokaże strony, na których znajdzie wszystkie zadane wyrazy.