Wykonanie planu - księgowania na konto 980

obraz

Z operacji "Wykonanie planu", wybierając opcję (1), można wygenerować księgowania i przesłać je do programu "Księgowanie" fk2000a3.

Po kliknięciu przycisku (2) program sporządzi wykonanie planu, nie pokazując go na ekranie, pojawii się natomiast okienko z ustawieniami.


obraz

Program generuje księgowania i zapisuje je w tak zwanym "zbiorze przesyłki".

Wciśnij przycisk (1) i wskaż zbiór przesyłki (najlepiej gdy znajduje się on w obszarze lokalnym programu "Księgowanie" fk2000a3). Nazwa wskazanego zbioru pojawi się w polu (2).

Jeżeli przed zapisem zbiór przesyłki ma być wyczyszczony, zaznacz opcję (3).

Przełącznikiem (4) wybierz sposób księgowania.

 • "na konto 980" opcja "zrealizowane" (5)
  • 980Wn - plan,
  • 980Ma - wykonanie.
 • "na konto 980" opcja "niezrealizowane" (5)
  • 980Wn - różnica między planem a wykonaniem.
 • "na konto 981"
  • 981Wn - plan,
  • 981Ma - wykonanie.
 • "na konto 991"
  • 991Wn - zmniejszenie planu,
  • 991Ma - zwiększenie planu.
 • "na konto 992"
  • 992Wn - zwiększenie planu,
  • 992Ma - zmniejszenie planu.

Na koniec kliknij "wykonaj" (6).


obraz

Przejdź do programu "Księgowanie" fk2000a3 i wywołaj operację "Ustawienia/Przesyłka".

Na obrazku obok widać okienko tej operacji, z podglądem przesyłki.

Przesyłkę sporządzono z ustawieniami "na konto 980" (4) i opcja "zrealizowane" (5), dlatego wszystkie księgowania będą na koncie 980, w rozbiciu na klasyfikację budżetową, plan po stronie Wn i wykonanie po stronie Ma.