Korekta wieloletnia

Wstęp

obraz

Blok korekty wieloletniej pojawia się tylko przy zakupie inwestycyjnym (1).

Korektę wieloletnią stosuje się do inwestycji (środków trwałych), których wartość przekracza określoną kwotę (w roku 2017 było to 15000 zł).

Aby uruchomić Korektę wieloletnią, musisz ustawić znacznik (2). Samo wpisanie pól (3) (4) nie wystarcza.

W pole (3) wpisujesz ilość lat korekty (W roku 2017 stosowało się 5 lat lub 10 dla nieruchomości).

W polach (4) podajesz, w których latach ma być robiona korekta.

Nie zawsze korekta robiona jest w latach następujących po roku zakupu. Np. w przypadku nieruchomości, korekta zaczyna się w roku następującym po roku, w którym nieruchomość została oddana do użytku.

Nie zawsze ilość lat (3) odpowiada ilości lat wynikających z pól (4). Np. gdy środek trwały zostanie sprzedany w okresie podanym w polach (4), w rok "do" (4) należy wpisać rok sprzedaży. Użytkownik musi sam policzyć korektę VAT wynikającą ze sprzedaży środka trwałego.

Rejestracja faktur korekty wieloletniej

Podczas rejestracji faktur zakupów inwestycyjnych, które będą objęte korektą wieloletnią (np. zakupy materiałów budowlanych), trudno przewidzieć, kiedy inwestycja zostanie oddana do użytku.

Przypominamy, że tego typu zakupy rejestruje z zaznaczeniem "zakup inwestycyjny" (1).

W takim wypadku zalecamy wpisywanie tylko w pole "klasyfikacja" (5) symbolu, który odróżni tę inwestycję o innych inwestycji.

Po oddaniu inwestycji do użytkowania, można użyć operacji "Inne/Ustaw korektę wieloletnią", która ustawi pola (2),(3),(4).

obraz

W pole (6) wpisz klasyfikację wybranej inwestycji i wciśnij "pokaż" (7).

W tabelce (8) zobaczysz pozycje z zadaną klasyfikacją.

Wpisz odpowiednie wartości w pola (9) i wciśnij "ustaw" (10).

Program wpisze zadane wartości (9) do pozycji pokazanych w tabelce (8) i ponownie pokaże tabelkę z wpisanymi wartościami (11).