Rejestr tytułów wykonawczych

Wstęp

Począwszy od wersji 235.1 programu "Podatki-księgowość" fk2000, operacja "Zaległości/Tytuł wykonawczy" rejestruje całą zawartość wystawianego tytułu, dzięki czemu można taki tytuł odtworzyć, poprawić, ponownie wydrukować i zapisać.

obraz

Podkładanie danych z rejestru

obraz

Po wciśnięciu przycisku "podłóż" (1), zobaczysz okienko z wszystkimi tytułami wykonawczymi (4), jakie były wystawione do aktualnie wybranego konta.

Możesz wybrać "zwykłe" (5) podkładanie danych, czyli tradycyjne, bez korzystania z poprzednich tytułów wykonawczych, ograniczające się do:

  • wypełnienia części "A" danymi podatnika,
  • wypełnienia części "C" danymi współwłaścicieli,
  • w części "F" wpisania nr rachunku bankowego .

Możesz wybrać podkładanie danych z tabeli klikając przycisk (6) lub podwójnie klikając w wybrany tytuł wykonawczy. Zostaną podłożone wszystkie dane wybranego tytułu wykonawczego.

Jeżeli potrzeba danych tytułu wykonawczego innego konta, w pole (7) wpisz jego "nrk" i kliknij "zmień" (8).

Zwróć uwagę na kolumnę (9). W pokazanym przykładzie pierwszy tytuł wykonawczy był robiony na formularzu "TW-1(1)". Podłożenie go do formularza "TW-1(3)" może nie dać w pełni zadawalającego efektu.

Zapisywanie danych do rejestru

Jeżeli tworzysz nowy tytuł wykonawczy, kliknij "zapisz nowy" (2).

  • Na koncie zostanie zaksięgowany dokument z symbolem "ttw".
  • Cała zawartość tytułu wykonawczego zostanie zapisana w rejestrze.

Gdy podłożysz dane "z tabeli" (6) możesz użyć przycisku "zapisz poprawiony" (3).

  • Program nie robi żadnych księgowań na koncie.
  • Przycisku "zapisz poprawiony" (3) używasz, gdy chcesz tylko poprawić istniejący tytuł wykonawczy.