e-Deklaracja

obraz

Operację sporządzająca e-Deklarację VAT-7 znajdziesz w operacji "Wykazy/VAT-7" pod przyciskiem "e-VAT-7".


obraz

Program zapisze e-Deklarację w pliku (1), w folderze (2). Oczywiście, można zmienić nazwę pliku i folder.

Akceptujemy zapis przyciskiem "Otwórz" (3).

Wysyłką elektroniczną i pobraniem UPO zajmuje się program "e-Deklaracje" (fk2000edek).