Zestawienie SP-1

obraz

Celem niniejszego zestawienia jest dostarczenie danych do części "B" sprawozdania SP-1.

Pod uwagę brane są dane naliczeniowe (grunty, budynki) kont wybranych w okienku głównym.

Pomija się dane naliczeniowe, których nie było na stanie na zadany dzień (8).

W pole (9) możesz wpisać nagłówek wydruku.

Kliknij (10) aby uzyskać zestawienie (jak na następnym obrazku).

Wykaz (11) pokazuje tylko podstawy zwolnone (patrz kolumna (5)) oraz konta, na których się znajdują. Może być pomocny przy sprawdzaniu i uzgadnianiu.


obraz

W kolumnach (4)(5) pokazane są podstawy podatku, z dokładnością 4 miejsc po przecinku, w takich jednostkach, w jakich były wpisywane do programu.

W kolumnie "zwolnione" (5) pokazane są podstawy podatków, które w danych naliczeniowych (patrz następny obrazek) mają:

  • wpisane jakieś znaki w polu "zwolnienia" (2) (obok program pokazuje zawartość tego pola),
  • lub ustawione "0-zawsze zero" (3) (obok program pokazuje "[0]"),
  • lub stawkę zerową (12 (obok program pokazuje "st.0").

W kolumnie "zwolnione" (4) pokazane są wszystkie pozostałe podstawy podatków, to znaczy te, których nie pokazano w kolumnie [5].

Użytkownik sam musi zdecydować, które dane umieścić w kolumnie "Podstawa opodatkowania zwolniona" sprawozdania SP-1, ponieważ program nie wie np., która stawka zerowa wynika z uchwały Rady Gminy.

obraz