Zestawienie SP-1

Celem niniejszego zestawienia jest dostarczenie danych do sprawozdania SP-1, a dokładniej części "B" tego sprawozdania.

obraz

Pod uwagę brane są dane naliczeniowe (grunty, budynki) kont wybranych w okienku głównym.

Pomija się dane naliczeniowe, których nie było na stanie na zadany dzień (data nabycia/zbycia) (1).

Pomija się konta, na których przypis nie przekracza najniższych kosztów doręczenia przesyłki ... , z wyjątkiem kont, na których użyto pola "zwolnienia" (2) lub opcji "zawsze zero" (3).

W kolumnach "podstawa" (4) i "zwolnione" (5) pokazywane są podstawy podatków:

  • dla podatku rolnego - hektary przeliczeniowe,
  • dla nieruchomości - powierzchnie nieruchomości w m2,
  • dla budowli - wartość w zł.

W kolumnie "podstawa" (4) pokazywane są podstawy, z których wychodzi niezerowy podatek, ale także podstawy związane ze stawką zerową. Uwaga ! Użytkownik sam decyduje, która stawka zerowa wynika z uchwały Rady Gminy i taką podstawę powinien umieścić w kolumnie "Podstawa opodatkowania zwolniona" sprawozdania SP-1.

obraz

W kolumnie "zwolnione" (5) pokazywane są podstawy zwolnione z podatku

  • przez użycie pola "zwolnienia" (2),
  • przez użycie opcji "zawsze zero" (3).

Podstawy przeliczone są na pełny rok, czyli np. jeżeli nabycie było w trakcie roku, podstawa nie będzie zmniejszona.