Zakładka "Rejestr"

Pozwala podejrzeć zawartość rejestru VAT bez uruchamiania programu "Rejestr VAT",wybrać fakturę do podglądu, skopiowania, poprawki lub korekty.

obraz

Zakładka "Rejestr" (1) znajduje się w okienku głównym i pokazuje rejestr wybrany w okienku (2).

obraz

Centralną część okienka zajmuje tabela (1) pokazująca zawartość rejestru VAT.

Panel (2) zawiera pola wyszukujące i przycisk "szukaj", pozwalające wybrać określone faktury.

W panelu (2) mamy także przycisk "pokaż", który przełącza nas do głównej zakładki, gdzie podkłada wszystkie dane dotyczące wybranej faktury. Dzięki temu:

  • możemy zobaczyć pełną informację o wybranej fakturze,
  • na podstawie wybranej faktury wygenerować inną fakturę. Jest to bardzo pomocne przy powtarzających się podobnych fakturach.

Następnie mamy zestaw przycisków (3) pozwalających:

  • dokonać poprawek na wybranej fakturze,
  • usunąć wybraną fakturę,
  • sporządzić fakturę korygującą do wybranej faktury.

Pole "blokada" (4) informuje, że do danej daty włącznie, żadne zmiany w rejestrze są niemożliwe. Blokadę ustawia się w programie "Rejestr VAT" operacją "Ustawienia / Parametry".

Przycisk "badaj" (5) sprawdza powiązania faktur z przychodami i rozchodami w magazynie.

W pole wyszukujące "okres od" wpisz jakąś datę, aby program nie musiał przeglądać wszystkich faktur. Przy dużych rejestrach znacznie przyspieszy to pracę.