Zakładka "Rejestr" - przeglądanie faktur

Pozwala podejrzeć zawartość rejestru VAT bez uruchamiania programu "Rejestr VAT",wybrać fakturę do podglądu, skopiowania, poprawki lub korekty.

Ogolnie o zakładce "Rejestr"

obraz

Zakładka "Rejestr" (1) znajduje się w okienku głównym i pokazuje rejestr wybrany w okienku (2).


obraz

Centralną część okienka zajmuje tabela (1) pokazująca zawartość rejestru VAT.

Panel (2) zawiera pola wyszukujące i przycisk "szukaj", pozwalające wybrać określone faktury. Jest tu także przycisk "pokaż" do podglądania faktur.

Następnie mamy zestaw przycisków (3) pozwalających:

  • dokonać poprawek na wybranej fakturze,
  • usunąć wybraną fakturę,
  • sporządzić fakturę korygującą do wybranej faktury.

Więcej szczegółów na temat pola "Blokada" (4), znajdziesz w operacji "Ustawienia/Tablica rejestrów".

Przycisk "badaj" (5) sprawdza powiązania faktur z przychodami i rozchodami w magazynie.

W pole wyszukujące "okres od" (3) wpisz jakąś datę, aby program nie musiał pokazywać wszystkich faktur. Przy dużych rejestrach znacznie przyspieszy to pracę.

Podgląd faktury

obraz

Po kliknięciu w przycisk "Pokaż", zobaczysz wszystkie dane dotyczące wybranej faktury, jak na obrazku obok.

Jeśli klikniesz "Wykonaj" (1) zobaczysz obraz faktury i możesz ją wydrukować.

Zwróć uwagę, że brakuje panelu (2) z przełącznikami "Drukuj", "Rejestruj", "Księguj" itd., a to dlatego, że jesteś w trybie "POKAZ FAKTURY", o czym informuje tabliczka (3). W trybie tym przycisk "Wykonaj" (1) może tylko pokazać i ewentualnie wydrukować fakturę.

Jeśli chcesz przejść do normalnego trybu, wystarczy kliknąć tabliczkę "POKAZ FAKTURY" (3).

Teraz, na bazie podglądanej faktury, możesz zarejestrować nową fakturę. Jest to bardzo pomocny mechanizm. Np. gdy co miesiąc rejestrujesz faktury za prąd, telefon itp.