Pierwsze kroki

Jak uruchomić i zamknąć program oraz co znajduje się w głównym okienku.

Okienko startowe

Po uruchomieniu programu pojawia się tak zwane okienko startowe, w którym wybieramy profil pracy.

obraz

Mamy do wyboru "profil pełny" wyposażony we wszystkie operacje oraz trzy profile specjalizowane.

Profil pełny przeznaczony jest dla użytkownika obsługującego wszystkie obszary działania: fakturowanie, magazyn, księgowanie.

Jeżeli chcemy rozdzielić pracę na kilku użytkowników

Profile specjalizowane różnią się od "profilu pełnego" tylko tym, że mają okrojony zestaw operacji, dlatego zaczniemy omawianie od "profilu pełnego", a w profilach specjalizowanych omówimy tylko różnice.

Celem tej strony jest przekazanie ogólnych informacji o programie, natomiast szczegółowe opisy znajdują się na odrębnych stronach.Profil pełny

obraz
Okienko główne "profilu pełnego"

Najogólniej mówiąc, mamy tu wszystko, aby:

  • opisać fakturę sprzedaży / zakupu (moduły:1,2,6,7),
  • określić co należy z nią zrobić (moduły:3,4,5),
  • kliknąć "wykonaj" (8).

W panelu (1) przyciskiem "zmień" wybieramy, czy opisujemy fakturę sprzedaży, czy zakupu. Przyciskiem "Adresy" wybieramy kontrahenta.

W panelu (2) podajemy nr, datę i pozostałe dane doityczące faktury.

Panel (3) używa się przy księgowaniu.

W panelu (4) wybieramy rejestr VAT , do którego ma trafić faktura.

Panel (5) to zestaw przełączników określających co należy zrobić z fakturą.

W panelu (6) można wpisać dowolną informację, tak zwany "dopisek", która będzie umieszczona na dole faktury.

W tabelce (7) wpisujemy pozycje znajdujące się na fakturze: nazwy towarów, ilości, ceny itd.

Na dole okienka mamy zestaw przycisków (8) wspomagających wypełnianie tabelki (7) oraz główny przycisk "wykonaj".

W górnej części okienka widać zakładki: (9)

  • Rejestr - możemy podejrzeć zawartość rejestru VAT bez uruchamiania programu "Rejestr VAT", wybrać fakturę do podglądu, skopiowania, poprawki lub korekty.
  • Dopisek - pomocne, gdy jeden dopisek w panelu (6) nam nie wystarcza.
  • Ustawienia - szereg różnych ustawień,

Panelu (11) używa się w fakturach korygujących.

Szczegółowy opis znajdziesz na stronach: "Faktury sprzedaży", "Faktury zakupu".Profil "Zakupy"

obraz
Okienko główne profilu "Zakupy"

Profil ten służy do rejestrowania faktur zakupu z równoczesnym wprowadzeniem przychodu do magazynu.

Mamy tu zestaw operacji niezbędnych do wykonania w/w zadania (numeracja i opis jak w "profilu pełnym").

Dodatkowo mamy panel (10) do wpisania numeru "PZ - przyjęcia do magazynu".

Profil "Fakturowanie"

obraz
Okienko główne profilu "Fakturowanie"

Profil ten służy do fakturowania sprzedaży.

Mamy tu zestaw operacji niezbędnych do wykonania w/w zadania (numeracja i opis jak w "profilu pełnym").

Profil "Księgowanie"

obraz
Okienko główne profilu "Fakturowanie"

Profil ten służy do księgowania wcześniej zarejestrowanych faktur.

Mamy tu zestaw operacji niezbędnych do wykonania w/w zadania (numeracja i opis jak w "profilu pełnym").