Ustawienia

obraz

Rzdziej używane ustawienia umieszczono w zakładce "Ustawienia".

obraz

Panel 1

Wybór formy faktury:

  • "bez rabatów" - najczęściej używane,
  • "rabaty od wartości netto" - faktura z rabatem,
  • "rabaty od wartości brutto" - faktura z rabatem,
  • "rachunek" - bez VAT,
  • "faktura eksportowa €" - faktura w euro,
  • "faktura eksportowa GBP" - faktura w funtach brytyjskich.

Panel 2

W nagłówku faktury, można zmienić tytuł z najczęściej używanego "Faktura VAT" na:

  • "Rachunek"
  • "Faktura VAT-MP"
  • "Refaktura"

Panel 3

- "Ilość dni do terminu płatności" - Termin płatności zostanie wyznaczony przez dodanie zadanej ilości dni do daty wystawienia faktury.

- "Dni od daty otrzymania" - Na fakturze zamiast terminu płatności pojawi tekst "14 dni od daty otrzymania faktury", gdzie ilość dni jest zadana parametrem (patrz wyżej).

Panel 4

Z numeru faktury wycina liczbę, pierwszą z lewej lub z prawej strony, i ustawia jako symbol należności.

Panel 5

Prewspółczynniki - opisano na odrębnej stronie.

Panel 6

- "Licz VAT od tyłu (od brutto)" - przełącznenie wymaga zamknięcia i ponownego otwacia okienka głównego. Dla faktur sprzedaży tabelka, w którą wpisujemy towary i usługi, zamiast kolumn "ilość", "cena netto", będzie miała kolumny "ilość" i "cena brutto". Dla faktur zakupu kolumny tabelki nie zmienią się, tylko przycisk "uzup." zamiast wyliczać VAT i brutto od wartości netto, będzie wyliczał VAT i netto od wartości brutto.

- "Nie dopuszczaj tego samego numeru faktury" - Sprawdza i nie dopuszcza, aby w rejestrze sprzedaży pojawiła się druga faktura z takim samym numerem faktury.

- "Księgując, w treść dokumentu wstaw treść pierwszej pozycji na fakturze" - Jeżeli faktura będzie księgowana, to treść pierwszej pozycji na fakturze zostanioe ustawiona jako treść księgowanego dokumentu.

- "Faktura korygująca bez różnic" - Na fakturze korygującej będą tylko sekcje "Było" i "Winno być", bez sekcji "Różnica do korekty".

- "Korygująca do refaktury" - Na formie faktury korygującej, zmienia podtytuł z "do faktury" na "do refaktury".

- "Dopisek otrzymałem gotówkę" - Na formie "rachunek" (Panel 1) włącza dopisek "Otrzymałem gotówkę, kwota, słownie, data, podpis".