Prewspółczynnik i współczynnik

Wstęp

Prewspółczynnika używamy, aby zmniejszyć VAT odliczany (z faktur zakupu) o część związaną z działalnością nie podlegającą podatkowi VAT (stawka "np").

Współczynnika używamy, aby zmniejszyć VAT odliczany (z faktur zakupu) o część związaną ze sprzedażą zwolnioną z podatku VAT (stawka "zw").

Wartości prewspółczynnika i współczynnika można ustawić

  • w programie FAKTUROWANIE,
  • w programie REJESTR VAT.

Zalecamy używanie ustawień w programie FAKTUROWANIE; prewspółczynnik i współczynnik zapisywane są wtedy przy każdej pozycji na fakturze. Ustawianie w programie REJESTR VAT (starsze rozwiązanie) nie daje takich możliwości.

W programie FAKTUROWANIE (zalecane)


obraz

W programie FAKTUROWANIE prewspółczynniki ustawia się w zakładce "Ustawienia" (profile: "pełny" i "fakturowanie").

W pokazanym obok przykładzie 40% wydatków jest związana z działalnością objętą podatkiem VAT oraz 100% sprzedaży jest opodatkowana podatkiem VAT (nie ma "zw-zwolnione").

Jeżeli całość wydatków związana jest z działalnością gospodarczą objętą podatkiem VAT, w pole 1) wpisz 1.

Jeżeli całość sprzedaży jest opodatkowana podatkiem VAT (nie ma "zw-zwolnione"), w pole 2) wpisz 1.

Jeżeli chcesz aby zadziałały prewspółczynniki ustawiane w programie REJESTR VAT (nie zalecamy), w pola 1) i 2) wpisz 0.


obraz

Podczas rejestracji faktur zakupu, w/w współczynniki wpisywane są w pola (1) do każdej pozycji na fakturze, jednak aby zostały zastosowane, musisz ustawić znaczniki (2).

W razie potrzeby, w dowolnej pozycji na fakturze, możesz zmienić wartości (1).

W programie REJESTR VAT (nie zalecane)


obraz

Prewspółczynnik i współczynnik ustawia się w programie REJESTR VAT operacją "Ustawienia/Parametry".

Ustawienia te będą użyte w stosunku do wszystkich pozycji na fakturach, które mają zerowy prewspółczynnik i współczynnik oraz włączoną opcję "częściowe odliczenie".

Ustawienia te nie są zapisywane na fakturze, czyli chcąc powtórzyć wydruk rejestru lub deklaracji, trzeba ustawić w parametrach takie wartości prewspółczynnika i współczynnika, jakie były używane wtedy.

Nie zalecamy tego sposobu. Opisujemy go tylko dlatego, że był używany dawniej.