Prewspółczynnik i współczynnik

Wstęp

Prewspółczynnika używamy, aby zmniejszyć VAT odliczany (z faktur zakupu) o część związaną z działalnością nie podlegającą podatkowi VAT (stawka "np").

Współczynnika używamy, aby zmniejszyć VAT odliczany (z faktur zakupu) o część związaną ze sprzedażą zwolnioną z podatku VAT (stawka "zw").

Wartości prewspółczynnika i współczynnika nadaje się podczas fakturowania, ale można zrobić to także póżniej - w programie REJESTR VAT.

Nowy mechanizm nadawania współczynników (zalecany)


obraz

W programie FAKTUROWANIE współczynniki ustawia się w zakładce "Ustawienia" (profile: "pełny" i "fakturowanie").

W pokazanym obok przykładzie 40% wydatków jest związana z działalnością objętą podatkiem VAT oraz 100% sprzedaży jest opodatkowana podatkiem VAT (nie ma "zw-zwolnione").

Jeżeli całość wydatków związana jest z działalnością gospodarczą objętą podatkiem VAT, w pole (3) wpisz 1.

Jeżeli całość sprzedaży jest opodatkowana podatkiem VAT (nie ma "zw-zwolnione"), w pole (4) wpisz 1.

Aby zdadziałał stary mechaniz (wycofany z użycia), w polach (3)(4) wpisywało się 0.


obraz

Podczas rejestracji faktur zakupu, wyżej opiasane współczynniki wpisywane są w pola (2) do każdej pozycji na fakturze, jednak aby zadziałały musisz ustawić znaczniki (1).

W razie potrzeby, możesz w pola (2) wpisać inne wartości.

Znacznika (3) "nie podlega korekcie" używa się tylko w szczególnych przypadkach (patrz "Korekta odliczonego podatku VAT").

Stary mechanizm nadawania współczynników (wycofywany z użycia)


obraz

Współczynniki ustawia się w programie REJESTR VAT operacją "Ustawienia" => "Parametry".

Współczynniki te są używane w stosunku do wszystkich pozycji na fakturach, które mają zerowy współczynnik (2) i ustawiony znacznik (1).

Z powyższego wynika, że współczynniki nie są zapisane przy fakturze, nie można zastosować różnych współczynników przy róznych falkturach. Zmiana w parametrach, dotyczy wszystkich faktur, także tych z innych rejestrów i miesięcy.

Wycofaliśmy ten mechanizm z użycia. Opisujemy go tylko dlatego, że był używany dawniej.