Korygowanie faktur

Faktura korygująca

obraz

W zakładce "Rejestr" (1) widać rejestr faktur (2). Symbole w kolumnie "SK" (13) oznaczają:

w kolumnie "Symbol" (20) wpisane jest:

Nie wszystkie w/w symbole widać przy fakturach starego typu.Wybierz fakturę, którą chcesz skorygować i kliknij przycisk:

 • "Korekta" (3) - jeśli chcesz zmienić kwoty,
 • "Korekta nabywcy" (17) - jeśli chcesz poprawić nawę, adres lub NIP nabywcy.


obraz

Program przełączy Cię do zakładki "Fakturowanie" (4), gdzie będą podłożone wszystkie dane dotyczące korygowanej faktury.

Tabliczka "KOREKTA" (7) sygnalizuje, że jesteś w trakcie sporządzania faktury korygującej.

Wprowadź zmiany w tabeli (5) lub w danych nabywcy.

Wpisz numer i datę wystawienia faktury korygującej (18). Faktury korygujące powinny mieć własną numerację z dodatkiem liter "K" lub "KOR".

Istotne jest wpisanie w polu (19) miesiąca, w którym faktura korygująca ma być uwzględniona w rejestrze, w JPK i w deklaracji.

Wypełnij pola (8)(9)(10). Program podkłada domyślne wartości, ale możesz je zmienić.

 • (8) - numer faktury korygowanej,
 • (9) - przyczyna korekty.
 • (10) - okres korygowany - oryginalny opis tego pola brzmi: "Okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie".

Na koniec kliknąć "Wykonaj" (6).


obraz

Korekty nowego typu

obraz

Faktury korygujące sporządzane od maja 2020, zwane dalej korektami nowego typu, można obejrzeć klikając "Pokaż" (11) i następnie "Wykonaj" (12).

Do faktury korygującej nowego typu można zrobić korektę, czyli kolejną fakturę korygującą itd. W tym celu, w tabeli (2), należy wskazać korygowaną fakturę korygującą, kliknąć "Korekta" (3) i dalej postępować jak przy normalnej korekcie.

W kolumnie "SK" (13) widać czy dana faktura jest S-skorygowana czy K-korygująca. Niestety, nie działa to dla skorygowanych faktur starego typu, ale zawsze po kliknięciu "Pokaż" (11) zobaczysz:

 • przy fakturze skorygowanej - dane faktury korygującej (14),
 • przy fakturze korygującej - nr faktury korygowanej (15).

Możesz fakturę korygującą starego typu przerobić na nowy typ, ale potrzebny jest wydruk faktury korygującej.

 • W tabeli (2) wskaż fakturę korygującą starego typu.
 • Kliknij "Modernizuj" (16).
 • W tabeli (5) zobaczysz pozycje na fakturze przed korektą.
 • Nanieś jeszcze raz zmiany, jak przy korekcie.
 • Kliknij "Wykonaj" (6).

Modernizacji nie należy przerywać, ponieważ program usunął starą fakturę korygującą, a nie utworzyłby nowej.

Korekty danych nabywcy lub numeru faktury

Korektę danych nabywcy stosujesz, gdy trzeba poprawić nazwę, adres, NIP nabywcy lub nr faktury.

Obsługa operacji niewiele różni się od zwykłej korekty. Poniżej opisujemy tylko różnice.

 • Rozpoczynasz przyciskiem "Korekta nabywcy" (17)
 • Zmiany wprowadzasz tylko w nazwie, adresie, NIP-ie nabywcy lub w numerze faktury.
 • Wydruk faktury korygującej ma nieco inną formę.
 • W rejestrze faktur (2), widocznym w zakładce "Rejestr" (1), zostaną dodane dwa zapisy:
  • pierwszy - jako faktura korygująca, ale ze wszystkimi kwotami, jak w fakturze korygowanej;
   w kolumnie "SK" (13) ma literę "K"; w kolumnie (20) - "kor";
  • drugi - identyczny jak faktura korygowana, ale wszystkie kwoty z minusem;
   w kolumnie "SK" (13) ma literę "X"; w kolumnie (20) - "storn".
   Nazywam go "psedofakturą stornującą".

Obecnie nie działa "Pokaż" dla faktur korygujących dane nabywcy lub nr faktury.