Korygowanie faktur

Faktura korygująca

obraz

W zakładce "Rejestr" (1) zobaczysz faktury (2) z aktualnie wybranego rejestru.

w kolumnie "Symbol" (20) symbol:

Symbole w kolumnie "SK" (13) oznaczają:

Nie wszystkie w/w symbole widać przy fakturach starego typu.Wybierz fakturę, którą chcesz skorygować i kliknij przycisk:

 • "Korekta" (3) - jeśli chcesz zmienić kwoty lub pozycje na fakturze.
 • "Korekta nabywcy" (17) - jeśli chcesz zmienić dane nabywcy lub numer faktury.


obraz

Program przełączy Cię do zakładki "Fakturowanie" (4), gdzie będą podłożone wszystkie dane dotyczące korygowanej faktury.

Tabliczka "KOREKTA" (7) sygnalizuje, że jesteś w trakcie sporządzania faktury korygującej.

Wprowadź zmiany w tabeli (5) lub w danych nabywcy.

Wpisz numer i datę wystawienia faktury korygującej (18). Faktury korygujące powinny mieć własną numerację z dodatkiem liter "K" lub "KOR".

W pole "Symbol należności" (21) należy wpisać "kor".

Istotne jest wpisanie w polu (19) miesiąca, w którym faktura korygująca ma być uwzględniona w rejestrze, w JPK i w deklaracji.

Wypełnij pola (8)(9)(10). Program podkłada domyślne wartości, ale możesz je zmienić.

 • (8) - numer faktury korygowanej,
 • (9) - przyczyna korekty.
 • (10) - okres korygowany - oryginalny opis tego pola brzmi: "Okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie".

Na koniec kliknąć "Wykonaj" (6).


obraz

Korekty nowego typu

obraz

Faktury korygujące sporządzane od maja 2020, zwane dalej korektami nowego typu, można obejrzeć klikając "Pokaż" (11) i następnie "Wykonaj" (12).

Do faktury korygującej nowego typu można zrobić korektę, czyli kolejną fakturę korygującą itd. W tym celu, w tabeli (2), należy wskazać korygowaną fakturę korygującą, kliknąć "Korekta" (3) i dalej postępować jak przy normalnej korekcie.

W kolumnie "SK" (13) widać czy dana faktura jest S-skorygowana czy K-korygująca. Niestety, nie działa to dla skorygowanych faktur starego typu, ale zawsze po kliknięciu "Pokaż" (11) zobaczysz:

 • przy fakturze skorygowanej - dane faktury korygującej (14),
 • przy fakturze korygującej - nr faktury korygowanej (15).

Możesz fakturę korygującą starego typu przerobić na nowy typ, ale potrzebny jest wydruk faktury korygującej.

 • W tabeli (2) wskaż fakturę korygującą starego typu.
 • Kliknij "Modernizuj" (16).
 • W tabeli (5) zobaczysz pozycje na fakturze przed korektą.
 • Nanieś jeszcze raz zmiany, jak przy korekcie.
 • Kliknij "Wykonaj" (6).

Modernizacji nie należy przerywać, ponieważ program usunął starą fakturę korygującą, a nie utworzyłby nowej.

Korekty danych nabywcy lub numeru faktury

obraz

Obsługa operacji niewiele różni się od zwykłej korekty. Poniżej opisujemy tylko różnice.

 • Rozpoczynasz przyciskiem "Korekta nabywcy" (17)
 • Zmiany wprowadzasz tylko w nazwie, adresie, NIP-ie nabywcy lub w numerze faktury.
 • Jeśli korygujesz numer faktury, poprawny numer wpisujesz w pole (22). Nie możesz go wpisać w pole (23), ponieważ tam musisz wpisać numer faktury korygującej.
 • Wydruk faktury korygującej ma nieco inną formę.
 • W rejestrze faktur (2), widocznym w zakładce "Rejestr" (1), zostaną dodane dwa zapisy:
  • pierwszy - jako faktura korygująca, ze wszystkimi kwotami jak w fakturze korygowanej. W kolumnie "SK" (13) będzie miała literę "K"; w kolumnie (20) - "kor";
  • drugi - identyczny jak faktura korygowana, ale wszystkie kwoty z minusem. W kolumnie "SK" (13) będzie miała literę "X"; w kolumnie (20) - "storn". Nazywamy ją "psedofakturą stornującą".