Zmiana rozmiaru okienek oraz widoku tabel

Na tej stronie dowiesz się jak zmieniać rozmiar okienek oraz widok tabel.

Zmiana rozmiaru okienka

Jeżeli w okienku znajduje się tabela z dużą ilością wierszy i kolumn, moźna zwiększyć rozmiar okienka w standardowy sposób, tak jak robi się to z okienkami w systemie Windows.

Najeżdżamy myszką na krawędź okienka. Kursor zmieni swój wygląd, sygnalizując w ten sposób możliwość wykonania operacji. W tym momencie wciskamy lewy przycisk myszki i trzymając cały czas wciśnięty, przesuwamy myszkę tak aby uzyskać odpowiedni rozmiar okienka.

Także w standardowy sposób możemy przesuwać okienko po całym ekranie.

Najeżdżamy myszką na górny pasek tytułowy okienka. Wciskamy lewy przycisk myszki i trzymając cały czas wciśnięty, przesuwamy myszkę tak aby umieścić okienko w odpowiednim miejscu.

obraz
Okienko przed rozszerzeniem
obraz
Okienko po rozszerzeniu

Zmiana szerokości i kolejności kolumn tabeli

Tabele mają często wiele kolumn i pokazanie całej ich zawartości nie jest możliwe. Możemy jednak roszerzyć kolumnę, która nas interesuje.

Najeżdżamy myszką nagłówek kolumny, a konkretnie kreskę oddzielającą go od sąsiedniego nagłówka.

obraz

Kiedy kursor zmieni swój wygląd, sygnalizując w ten sposób możliwość wykonania operacji, wciskamy lewy przycisk myszki i trzymając cały czas wciśnięty, przesuwamy myszkę tak aby uzyskać odpowiednią szrokość kolumny. Możemy także zmienić kolejność kolumn. Najeżdżamy myszką na nagłówek kolumny, wciskamy lewy przycisk myszki i trzymając cały czas wciśnięty, przesuwamy myszkę tak aby umieścić kolumnę w odpowiednim miejscu.

Zmiana podziału między dwoma tabelami

Gdy w okienku znajdują się dwie tabele, czasami umieszczamy między nimi tak zwaną linię podziału (fioletowa kreska), pozwalającą zwiększyć rozmiar jednej tabeli kosztem drugiej.

obraz

Najeżdżamy myszką na linię podziału. Kursor zmieni swój wygląd, sygnalizując w ten sposób możliwość wykonania operacji. W tym momencie wciskamy lewy przycisk myszki i trzymając cały czas wciśnięty, przesuwamy myszkę tak aby uzyskać odpowiedni rozmiar tabel.