Faktury zakupu

Zarejestrować fakturę w rejestrze VAT to podstawowe zadanie programu "Fakturowanie". Oprócz faktur sprzedaży muszą być zarejestrowawane także faktury zakupu. Tutaj opiszemy jak to się robi.

Dane faktury

Opis dotyczy "profilu pełnego". Na innych profilach postępowanie jest analogiczne.

Faktury z odwrotnym obciążeniem VAT i faktury zakupu wewnątrzwspólnotowego opisano na odrębnych stronach.

obraz

Najpierw sprawdź czy wybrana jest "ZK-faktura zakupu" (1). Jeżeli nie, kliknij znajdujący się obok przycisk "zmień" i wybierz jak wyżej.

Wpisując dane kontrahenta (2) możesz skorzystać z "Bazy adresowej" lub wpisać tylko NIP i kliknąć (21). Program, przez internet, znajdzie podatnika VAT w Białej Księdze i pokaże jego dane. Teraz możesz porównać je z danymi na fakturze (w szczególności sprawdzić nr rachunku bankowego) i kliknąć (22). Program sam wypełni pola nazwy i adresu.

Wpisz dane faktury (3). Najważniejsze są: miejsce i data wystawienia oraz numer faktury. Pozostałe pola używa się opcjonalnie.

Jeżeli faktura ma być zaksięgowania, użyj panelu (4).

W panelu (5) wybierz rejestr, w którym faktura ma być zarejestrowana. Obok komputer pokazuje kolejne "Lp" w danym rejestrze.

W panelu (6) wybierz:

  • normalnie - w normalnej sytuacji,
  • na następny m-c - jeżeli faktura ma być wzięta do rozliczenia VAT w następnym miesiącu,
  • bez odliczenia - jeżeli faktura nie ma być brana do rozliczenia VAT,
  • anulowana - dla faktury anulowanej.

W panelu (7) zaznacz "rejestruj".

Kompletny opis tabelki (9) oraz przycisków (10) znajdziesz na odrębnej stronie; tutaj ograniczymy się do szczegółów związanych z fakturami sprzedaży.

W zakładce "Ustawienia" (12) są rzadziej używane ustawienia, w szczególności prewspółczynniki.

Wydawaje się, że jest dużo ustawiania, ale w praktyce wystarczy wybrać z bazy adresowej kontrahenta (2), wpisać dane z nagłówka faktury (3) i wpisać kwoty (patrz następny rozdział). Reszta nie zmienia się przy kolejnych fakturach.

Pozycje na fakturze

W tabelce (9) wpisuje się towary i usługi, które są przedmiotem faktury.

Najczęściej robi się to w sposób uproszczony, wpisując tylko sumy netto dla poszczególnych stawek VAT.

W grupie przycisków (10) kliknij "szablon".

obraz

Teraz bezpośrednio do tabelki wpisz w odpowiednie miejsca sumy netto i kliknij "sumuj".

Pojawi się okienko z sumami netto, VAT i brutto, które możesz porównać z kwotami na fakturze zakupu.

W zakładce "Ustawienia" można zaznaczyć "Licz VAT od tyłu" (trzeba zamknąć i ponownie uruchomić program), wtedy zamiast sum netto wpisujemy sumy brutto i klikamy "sumuj".

W jedno z pól "Nazwa towaru..." wpisz opis przedmiotu faktury, czyli kilka słów ogólnie określających zakup. Np: "materiały biurowe", "Materiały budowlane" itp.obraz

W okienku edycyjnym, pokazanym obok, ustawiamy stawkę podatku VAT (13). Stawkę "np" wybieramy, gdy zakup nie podlega podatkowi VAT.

Wybieramy zakup towarów lub inwestycyjny (14).

Zaznaczone opcje (15) oznaczają, że odliczenie VAT ma być częściowe, z zastosowaniem współczynników (16).

Znacznika (20) "nie podlega korekcie" używa się tylko w szczególnych przypadkach (patrz "Korekta odliczonego podatku VAT").

Czasami włączamy opcję (17), gdy VAT nie ma być odliczany.

Odwrotne obciążenie VAT (18) opisano na odrębnej stronie.

Panel (19) pojawia się tylko przy zakupie inwestycyjnym (14) i służy do ustawienia korekty wieloletniej w związku z korektą odliczonego podatku VAT.

"Wykonaj"

Faktur zakupu nie drukuje się, ale dla sprawdzenia czy wszystko zostało dobrze wprowadzone, możesz w panelu (7) najpierw zaznaczyć tylko opcję "drukuj" i kliknąć "wykonaj" (11).

Na ekranie pojawi się obraz faktury. Jeżeli wszystko jest w porządku, włącz opcję "rejestruj" i jeszcze raz kliknij "wykonaj" (11).

W zakładce "Rejestr" (12) możesz podejrzeć zawartość rejestru bez uruchamiania programu "Rejestr VAT".obraz

Przy włączonej opcji "rejestruj" program sam ustawia kolejne "Lp" (5), zakładając, że kolejne faktury należy dopisać na koniec rejestru.

Jeżeli sam ustawisz inne "Lp", pojawi się okienko "Stwierdzono niezgodność...", w który program prosi o potwierdzenie.