Wstęp

do JPK_VAT z deklaracją

Od 2020-07-01 wchodzą w życie nowe zasady wysyłania deklaracji VAT-7 i pliku kontrolnego JPK.

Na podstawie ustawy z dnia 2019-07-04 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2019, poz.1520), deklaracja VAT-7 oraz JPK_VAT mają być przesyłane w jednym dokumencie elektronicznym, nazywanym JPK_VAT z deklaracją, oznaczanym symbolami:

  • JPK_V7M - miesięczne,
  • JPK_V7K - kwartalne.

Szczegółowo określa go rozporządzenie MF z dnia 2019-10-15 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U.2019, poz.1988), opisane w broszurze.

Nowe "JPK_VAT z deklaracją" zastąpi oraz połączy w jeden zbiorczy plik:

  • VAT-7 lub VAT-7K - deklaracja podatkowa,
  • JPK_VAT - plik kontrolny,
  • VAT-ZT - wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT,
  • VAT-ZD - zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego.

Program fakturujący (FK2000f) uzepełniliśmy zakładką "Dodatki", aby można było uwaględnić:

  • GTU - oznaczenie grupy towarów i usług,
  • MPP - mechanizm podzielonej płatności (split payment), zastępujący mechanizm "odwrotnego obciążenia",
  • FP - faktury wystawiane do paragonów.
  • art.89a - faktury nieściągalne (dawne VAT-ZD).