Baza adresowa

Podkładanie danych kontrahenta

obraz

Opisując fakturę sprzedaży lub zakupu, należy podać dane kontrahenta.

W zdecydowanej większości przypadków będzie to kontrahent, którego mamy już w bazie adresowej. Wystarczy kliknąć "adresy".

Jednak zanim klikniesz przycisk "adresy", wpisz w pole "nazwa" fragment nazwy szukanego kontrahenta, aby wstępnie ograniczyć ilość pokazywanych adresów.

Pojawi się okienko tak zwanej bazy adresowej.

obraz

Przy pomocy pól wyszukujących (1) wybierz w tabelce (6) kontrahenta i kliknij "podstaw do faktury" (2).

Użyj przycisków (3), jeżeli chcesz sprawdzić, z jakimi fakturami, lub z jakimi kontami w kartotece kont, powiązany jest wybrany adres.

Jeżeli w bazie adresowej nie znajdziesz kontrahenta, w górnym nenu (4) masz blok operacji "Dopisz/usuń", przy pomocy którego możesz między innymi dopisać nowy adres.


obraz

Na obrazku obok widać okienko edycyjne, w którym wpisujemy adres i inne informacje o kontrahecie.

Możesz wpisać tylko NIP (1) i kliknąć (2). Program, przez internet, znajdzie podatnika VAT w Białej Księdze i pokaże jego dane. Teraz wystarczy kliknąć (3), program sam wypełni pola nazwy i adresu.

Dodatkowy adres nabywcy/odbiorcy


obraz

Jeżeli na fakturze obok adresu nabywcy trzeba podać adres odbiorcy, w okienku edycyjnym mamy zakładkę "adres nabywcy/odbiorcy" (1), w której możemy wpisać dodatkowy adres.

Przełącznikiem (2) decydujemy, czy będzie to adres nabywcy czy odbiorcy.

Jeśli przełącznikiem (2) określimy, że tu jest adres nabywcy, adres na pierwszej zakładce będzie traktowany jako adres odbiorcy.

Jeśli przełącznikiem (2) określimy, że tu jest adres odbiorcy, adres na pierwszej zakładce będzie traktowany jako adres nabywcy.

Jeśli przełącznik ustawimy w pozycji "nie dotyczy", nie będzie adresu odbiorcy, a adres na pierwszej zakładce będzie traktowany jako adres nabywcy.

Ustawianie sprzedawcy i wystawcy

obraz

Na fakturze sprzedaży podaje się dane sprzedawcy. Dane te wpisujemy do bazy adresowej tak samo jak dane kontrahentów.

Następnie w tabelce (1) należy wybrać w/w adres sprzedawcy i w menu (2) wykonać operację "Ustawienia/Wskazanie sprzedawcy". Na pasku (3) pokazywana jest nazwa aktualnie wybranego sprzedawcy.

Czasami, obok sprzedawcy trzeba podać dane wystawcy. Dane te także wpisujemy do bazy adresowej tak jak dane kontrahentów. Nie dopisujemy ich do adresu sprzedawcy (jak w przypadku adresu nabywcy i odbiorcy), ale jako odrębny adres w bazie adresowej.

Następnie w tabelce (1) należy wybrać w/w adres wystawcy i w menu (2) wykonać operację "Ustawienia/Wskazanie wystawcy". Na pasku (4) pokazywana jest nazwa aktualnie wybranego wystawcy.