Biała Księga Podatników VAT

Biała Księga Podatników VAT to ogólnie dostępna w internecie baza danych podatników VAT, w której można sprawdzić nazwę , adres, nip, nr rachunku bankowego podatnika.

obraz

Jeżeli obok pola z numerem rachunku bankowego lub NIP (1) widzisz ikonkę "BK" (2), kliknij w nią.

obraz

Komputer, przez internet, poszuka w Białej Księdze podatnika z danym NIP-em lub numerem rachunku i pokaże wszystkie jego dane (jak na obrazku obok).

Jeżeli obok ikonki (2) widzisz ikonkę (3), dane z Białej Księgi możesz wstawić do odpowiednich pól.

Np. w programie fakturowanie, przy rejestrowaniu faktur zakupowych, wystarczy wpisać NIP, kliknąć (2), sprawdzić czy pokazane dane zgadzają się z danymi na fakturze (w szczególności nr rachunku bankowego) i kliknąć (3). Program sam wypełni pola nazwy i adresu.

Jeśli sprzedawca używa kont wirtualnych (masowych, odrębnych dla każdego odbiorcy), konta te nie są zapisane w "Białej Księdze". W takim wypadku można porównać tylko niektóre fragmenty konta, (w uzgodnieniu z wystawcą faktury). Przypomina o tym informacja (7).

obraz

Jeśli, zamiast informacji z Białej Księgi, otrzymasz komunikat podobny do tego na obrazku obok, prawdopodobnie źle wpisałeś NIP lub nr rachunku.

obraz

Przyciskiem (4) możesz zrobić wydruk, jak na obrazku obok.

Do wydruku możesz dołączyć numery kont, zaznaczając wskaźnik (5).

Niektóre firmy mają bardzo dużo kont. W polu (6) możesz ograniczyć ich ilość na wydruku. Jeśli pole (6) pozostawisz puste, na wydruku znajdą się wszystkie konta.