Dopisz, popraw, usuń element tabeli (zbioru)

Często program pokazuje nam zbiór w postaci tabeli, a naszym zadaniem jest zarządzanie tym zbiorem, to znaczy dopisywanie, usuwanie, edycja czyli poprawki elementów zbioru (tabeli).

Jeżeli zarządzamy elementami zbioru (tabeli), to znaczy, możemy dopisywać, usuwać, edytować (poprawiać) elementy, najczęściej mamy do dyspozycji blok operacji.

obraz

Po wywołaniu operacji: "popraw", "dopisz", "kopiuj", przeważnie pojawia się tak zwane okienko edycyjne, w którym wpisujemy/zmieniamy zawartość pól danego elementu. Rzadziej robi się to bezpośrednio na tabeli.

Po wywołaniu operacji "usuń", pojawia się standardowe pytanie "Usunąć ?".

Zamiast lub oprócz bloku operacji możemy mieć do dyspozycji zestaw przycisków.

obraz

Czasami mamy do dyspozycji tak zwany pasek nawigacji.

obraz

Gdzie przycisk "+" powoduje dopisanie elementu do tabeli, natomiast przycisk "-" powoduje usunięcie elementu z tabeli.

Pełny standardowy zestaw operacji to:

  • dopisz - dopisuje nowy element do tabeli,
  • kopiuj - dopisuje nowy element tabeli przez skopiowanie elementu wybranego,
  • popraw - edytuje (poprawia) wybrany element tabeli,
  • usuń - usuwa wybrany element tabeli.

Jak widać na powyższych przykładach, nie zawsze są dostępne wszystkie operacje.

Czasami operacje wykonywane są przez wciśnięcie odpowiedniego klawisza lub kombinacji klawiszy:

  • podwójne kliknięcie - edytuje (poprawia) wybrany element tabeli,
  • ctrl+del - usuwa wybrany element tabeli,
  • ins - dopisuje nowy element do tabeli,
  • strzałka w dół na końcu tabeli - dopisuje nowy element do tabeli.