Pozycje na fakturze

Tabela pozycji

obraz

W okienku głównym programu mamy tabelkę pozycji znajdujących się na fakturze (1).

 • Możemy ją wypełnić sami - To będzie treścią poniższej instrukcji.
 • Skopiować z innej faktury znajdującej się w rejestrze VAT.
 • Użyć programu "Gospodarka magazynowa" jako cennika.

Aby dodać nową pozycję kliknij "dopisz" (2). Nie należy dopisywać pozycji przy pomocy strzałki "w dół". Warto zauważyć, że dopisz kopiuje pozycję, na której jesteśmy ustawieni.

W pola żółte możesz wpisywać dane bezpośrednio do tabelki. Pola szare dostępne są po dwukrotnym kliknięciu lub wciśnięciu "popraw" (3). (Patrz Okienko edycyjne)

Przycisk "usuń" (4) usuwa wybraną pozycję, natomiast "czyść" (5) usuwa wszystkie pozycje.

Przycisk "szablon" (6) podstawia kilka standardowych pozycji, które wystarczy uzupełnić kwotami. Jest to szczególnie pomocne przy rejestrowaniu faktur zakupu.

Przycisk "uzup." (7) wymusza przeliczenie wartości VAT, wartość brutto itp.

Przycisk "sumuj" (8) daje szybkie podsumowanie kwot netto, VAT i brutto.

Przycisk "Odśwież" (9) - przydatny gdy pozycje na fakturze generowane są w programie Gospodarka magazynowa.

Standardowo włączony przełącznik "korekta VAT" (10) opisano w rozdziale "Problem zgodności tabelki podsumowującej".

Po wypełnieniu tabelki (1) oraz pól znajdujących się nad nią, wciskamy najpierw "uzupełnij" (7) lub "sumuj" (8) a następnie "wykonaj" (11). Program wykona czynności zaznaczone w panelu (12).

 • "drukuj" - Pokaże na ekranie fakturę, którą można wydrukować lub tylko obejrzeć w celu sprawdzenia.
 • "bez podglądu" - Jeżeli ustawimy "drukuj", faktura zostanie wydrukowana bez pokazywania na ekranie.
 • "rejestruj" - Prześle fakturę do rejestru VAT.
 • "magazyn" - Zarejestruje przychód/rozchód w magazynie.
 • "księguj" - Prześle odpowiednie informacje do księgowania.
 • "dr.fiskalna" - Prześle odpowiednie informacje do drukarki fiskalnej.

Okienko edycyjne

obraz obraz obraz

Podwójne kliknięcie w wybraną pozycję lub wciśnięcie przycisku "popraw" spowoduje pojawienie się okienka edycyjnego, w którym można między innymi ustawić pola oznaczone w tabeli pozycji szarym kolorem.

Okienko edycyjne różni się niektórymi elementami w zależności od rodzaju faktury. Powyżej pokazano trzy różne okienka edycyjne, odpowiednio dla:

 • faktury sprzedaży,
 • faktury zakupu,
 • faktury zakupu wewnątrzwspólnotowego.

Informacje w panelach (1) i (2) dotyczą faktury jako całości i nie można ich w tym miejscu zmienić.

Szczegółowy opis znajdziesz w odrębnych rozdziałach: