Problem zgodności tabelki podsumowującej

obraz

Zgodnie z przepisami, VAT wylicza się z sum wartości netto dla każdej stawki, jak pokazano w tabelce (1).

Gdyby liczyć VAT osobno z każdej pozycji, może wyjść różnica między tabelą (1) i (2), aby tego uniknąć, w tabeli (2) nie pokazuje się podatku VAT i wartości brutto.


obraz

Znacznik "korekta VAT" (3) powinien być zawsze włączony, wtedy program wylicza VAT zgodnie z przepisami, czyli w tabelce (1), a jeśli w tabelce (2) pokazywane są VAT i wartości brutto, będą one tak skorygowane, aby podsumowania zgadzały się z tabelką (1).

Poprzedni obrazek pokazuje, jak program zmienił VAT na pierwszej pozycji tabeli (2), tak aby suma VAT wyszła 3 gr.

Tak też zostanie to przekazane do rejestru VAT (każda pozycja osobno z podatkiem VAT i wartością brutto), więc widząc taką niezgodność w rejestrze VAT, należy pamiętać, że została ona wprowadzona dla uzyskania zgodności z kwotą całej faktury.


obraz

Jeżeli skasujemy znacznik "korekta VAT" (tylko w szczególnych przypadkach), efekt będzie jak na obrazku obok. Program policzył VAT dla każdej pozycji w tabelce (2) i posumował otrzymane kwoty w tabelce (1), co nie jest zgodne z przepisami.

Tego typu niezgodność stworzy problemem przy wprowadzaniu faktury do rejestru VAT przez kupującego, dlatego znacznik "korekta VAT" powinien być zawsze włączony.


obraz

Jeżeli w zakładce "ustawienia" (4) ustawimy znacznik "licz VAT od tyłu" (5), otrzymamy na fakturze jeszcze inny wynik.


obraz

Wynika to stąd, że na fakturze liczonej "od tyłu" istotna jest wartość brutto, natomiast wartość netto wylicza się przez odjęcie od brutto kwoty VAT. I odwrotnie, przy liczeniu "od przodu" istotna jest wartość netto, a wartość brutto wylicza się przez dodanie do netto kwoty VAT.

Należy zwrócić na to uwagę przy rejestrowaniu faktur zakupu.