Problem zgodności tabelki podsumowującej

obraz

Tabelka podsumowująca (1) pojawia się na fakturze.

Dzięki temu, wprowadzając fakturę zakupową do rejestru VAT, nie musimy wprowadzać każdej pozycji z tabeli (2).

VAT w tabelce podsumowującej (1) wylicza się z kwot netto w tejże tabelce, a nie jako suma VAT-u z tabeli (2), co czasami powoduje niezgodność, jak w pokazanym przykładzie, gdzie w tabelce podsumowującej (1) mamy VAT 3 gr, a z tabeli (2) wychodzi VAT 4 gr.

Nie może być niezgodności między między tymi tabelami. Gdyby dopuścić taką niezgodność, na fakturze byłby VAT 3 gr, a w rejestrze sprzedaży, gdzie zapisuje się pozycje z tabeli (2), byłby VAT 4 gr.


obraz

Jeżeli ustawimy znacznik "korekta VAT", efekt będzie jak na wyżej pokazanym przykładzie. Program zmienił w tabeli (1) VAT na pierwszej pozycji tak aby suma wyszła 3 gr.

Inaczej mówiąc, niezgodność została "przesunięta" do tabeli (2).

Widząc taką niezgodność w rejestrze VAT, należy pamiętać, że została ona wprowadzona po to, aby uzyskać zgodność na poziomie całej faktury.

Jeżeli skasujemy znacznik "korekta VAT", ...


obraz

.., efekt będzie jak na obrazku obok. Niezgodność zostanie "przesunięta" do tabelki (1).

Tego typu niezgodność stworzy problemem przy wprowadzaniu faktury do rejestru VAT przez kupującego, dlatego znacznik "korekta VAT" powinien być zawsze ustawiony. Kasujemy go tylko w szczególnych wypadkach.


obraz

Jeżeli w zakładce ustawienia ustawimy znacznik "licz VAT od tyłu", otrzymamy na fakturze jeszcze inny wynik.


obraz

Wynika to stąd, że na fakturze liczonej "od tyłu" istotna jest wartość brutto, natomiast wartość netto wylicza się przez odjęcie od brutto kwoty VAT. I odwrotnie, przy liczeniu "od przodu" istotna jest wartość netto, a wartość brutto wylicza się przez dodanie do netto kwoty VAT.

Należy zwrócić na to uwagę przy rejestrowaniu faktur zakupu.