Zakup wewnątrzwspólnotowy

Z zakupem wewnątrzwspólnotowym mamy do czynienia gdy polski nabywca, posiadający europejski NIP, kupuje coś w innym kraju należącym do Unii Europejskiej. W takim przpadku dostawca wystawia fakturę bez VAT, tym samym obowiązek rozliczania podatku VAT przechodzi na nabywcę.

W zwykłej transakcji zakupu podatek VAT odprowadziłby dostawca do urzędu skarbowego swojego kraju. W przypadku zakupu wewnątrzwspólnotowego podatek odprowadzi nabywca do polskiego urzędu skarbowego.

Nabywca

obraz

W okienku głównym profilu (profil pełny), kliknij "zmień" (1) i wybierz "zakup wewnątrzwspólnotowy" (2).obraz

Nabywca, rejestrując fakturę zakupu wewnątrzwspólnotowego (na której nie ma VAT), musi sam wybrać odpowiednią stawkę VAT (1) oraz jedno z pól (2).

Na deklaracji VAT-7 tak oznaczone pozycje trafią standardowo w pola 43,44 lub 45,46 (nabycie towarów i usług) oraz dodatkowo, w zależności od wyboru (2), w pola 23,24 lub 25,26 lub 27,28 lub 29,30 (import usług ...).

Gdyby nie było dodatkowego zapisu w jedym z pól: 24, 26, 28 lub 30, nabywca otrzymałby zwrot podatku VAT, którego przecież nie płacił.

Nabywca bez odliczenia

obraz

Rejestrując zakup z Wewnątrzwspólnotowy, nie związany ze sprzedażą opodatkowaną, postępujemy jak opisano w poprzednim rozdziale, dodatkowo zaznaczając opcję "bez odliczenia" (1).

Na deklaracji VAT-7 tak oznaczone pozycje trafią w pola 23,24 lub 25,26 lub 27,28 lub 29,30, natomiast nie będzie równoważącego zapisu w polach 43,44 lub 45,46, jak to było w zwykłym zakupie wewnątrzwspólnotowym, co w efekcie da VAT należny.

Mechanizm zakupu wewnątrzwspólnotowego

Mechanizm zakupu wewnątrzwspólnotowego jeat taki sam jak w odwrotnym obciążeniu VAT.

Różnica polega na tym, że nie zajmujemy się dostawcą, ponieważ nie jest on podmiotem polskim.