Rejestry

Osobne rejestry zakłada się dla: faktur sprzedaży, faktur zakupu, zamówień raz jednostek podległych, w przypadku centralizacji rozliczeń podatku VAT. Program "Rejestr VAT" może obsłużyć dowolną ilość rejestrów.

Każdy rejestr ma swoją numerację "Lp", czyli w każdy rejestrze faktury powinny mieć kolejne numery "Lp".

Większość operacji wykonywana jest na wybranym rejestrze lub na kilku wybranych rejestrach.


obraz

Wywołaj operację "Ustawienia/Tablica rejestrów", aby zobaczyć wszystkie rejestry.

Przyciskiem "Dopisz" (1) możesz założyć nowy rejestr.

Przyciskiem "Popraw" (2) lub podwójnym kliknięciem, możesz zmienić dane wybranego rejestru.

Wpisując datę w pole (4) i klikając przycisk (3), możesz ustawić blokadę we wszystkich rejestrach. Operacją "Popraw" (2) możesz ustawić indywidualne blokady dla każdego rejestru (patrz niżej - okienko edycyjne).

Blokowane są całe miesiące, dlatego w blokadzie istotny jest tylko miesiąc. Np. blokada "2020-06-10" zablokuje cały miesiąc "m20-06" oraz miesiące wcześniejsze.


obraz

W okienku edycyjnym możesz zmienić symbol i nazwę rejestru, ustawić znacznik "Sprzedaż", jeżeli jet to rejestr faktur sprzedaży orz ustawić indywidualną blokadę dla tego rejestru.

Symbole rejestru często używane są przy wybieraniu rejestru, dlatego nie nadawaj różnym rejestrom symboli takich samych lub nic nie znaczących.

Wyżej opisanej blokady, zwanej blokadą roboczą, używa się do blokowania w zakresie bieżącego roku. Oprócz tego funkcjonują:

  • blokada globalna, blokująca edycję w latach ubiegłych,
  • blokada warunkowa (tymczasowa), warunkowo zezwalająca na edycję w latach ubiegłych,
ustawiane operacją "Ustawienia/Blokady warunkowe".
(Patrz rozdział "Blokady robocza, globalna i warunkowa (tymczasowa)".)