Rejestry

Rejestr to uporządkowany zbiór faktur.

Najczęściej zakłada się osobne rejestry dla faktur sprzedaży i zakupu. Przy dużej ilości faktur sprzedaży zakłada się oddzielne rejestry dla różnych rodzajów sprzedaży. Podobnie w przypadku faktur zakupu.

Program "Rejestr VAT" może obsługiwać dowolną ilość rejestrów.

Każdy rejestr ma swoją numerację "Lp". Inaczej mówiąc, faktury w rejestrze powinny mieć kolejne "Lp", a w przypadku faktur sprzedaży kolejne numery faktur.

Większość operacji wykonywana jest na wybranym rejestrze lub na kilku wybranych rejestrach.


obraz

Aby założyć nowy rejestr, w programie "Rejestr VAT" wywołaj operację "Ustawienia/Tablica rejestrów" i kliknij "dopisz".


obraz

W okienku edycyjnym wpisz symbol i nazwę rejestru oraz zaznacz "sprzedaż", jeżeli ma to być rejestr faktur sprzedaży.

Symbole rejestru często pokazywane są gdy trzeba wybrać rejestr, dlatego nie nadawaj różnym rejestrom symboli takich samych lub nic nie znaczących.