Numeracja faktur (Lp)

Cechą wszelkiego rodzaju rejestrów jest kolejna numeracja pozycji. Co prawda, faktury sprzedaży mają kolejne numery, ale faktury zakupu już nie, dlatego każdej fakturze nadaje się specjalny numer kolejny, zwany tutaj "Lp".

Można stosować dwa rodzaje numeracji:


obraz

W górnym prawym rogu okienka głównego znajduje się etykieta pokazująca aktualnie wybrany rodzaj numeracji.


obraz

Przełącznik nowa/stara numeracja znajduje się w operacji "Ustawienia/Parametry".

Stara numeracja

Jest to zwykły numer, nadawany kolejnym fakturom, np. 00387.

Numerować można od początku roku lub od początku każdego miesiąca.

O tym, do jakiego miesiąca zostanie zaliczona faktura, decyduje wyłącznie data wystawienia faktury, z wyjątkiem przypadku, gdy faktura oznaczona jest "do rozliczenia w następnym miesiącu".

Nowa numeracja (zalecana)

Powstała później, aby wyeliminować niedogodności starej numeracji i jest przez nas zalecana.

Jest to numer postaci m16-09/00402, gdzie:

  • m - wyróżnik nowej numeracji,
  • 16 - dwie ostanie cyfry roku,
  • 09 - miesiąc,
  • 00402 - numer właściwy.

Numerować można od początku roku lub od początku każdego miesiąca.

O tym, do jakiego miesiąca zostanie zaliczona faktura, decyduje pierwszy człon numeru, z wyjątkiem przypadku, gdy faktura oznaczona jest "do rozliczenia w następnym miesiącu".

W przytoczonym przykładzie m16-09 oznacza, że faktura zostanie zaliczona do września, lub wyjątkowo do października jeżeli oznaczona jest "do rozliczenia w następnym miesiącu'.