Dopisek

obraz

Czasami chcemy na fakturze umieścić dodatkową informację, np: podstawę prawną lub telefon kontaktaktowy.

Jest to tak zwany "dopisek".

obraz

Gdy dopisek ma być taki sam na każdej fakturze, możesz go wpisać w pole (1).

Jeżeli jednak na różnych fakturach mają być różne dopiski, użyj zakładki (2).

obraz

Tutaj, w tabeli (1), możesz zdefiniować 5 dopisków i dla każdej faktury przyciskami "wymaż", "nadpisz", "dopisz" skomponować dopisek w polu (2).

Jeżeli w tabeli (1) definiujesz dopisek, który ma być pokazany w kilku wierszach, użyj symbou #13 w miejscach przejścia do nowej linii.