Nadpłata podatku

Na deklaracji VAT-7 jest wiele pól dotyczących nadpłaty podatku. W tym rozdziale opiszemy dokładnie jak wypełniać te pola.

Jeżeli nie ma nadpłaty, pola od 56 do 62 są puste a znaczniki 68, 69, 70, ustawione na "nie".

Jeżeli jest nadpłata, pojawi się kwota w polu 56 i masz wtedy kilka opcji do wyboru.

Najprostsza opcja - nie robisz nic. Program całą kwotę z pola 56 przepisze do pola 62, co znaczy, że cała nadpłata będzie do przeniesienia na następny miesiąc.

Jeżeli chcesz zwrotu, wpisujesz kwotę zwrotu w pole 57 (może być cała kwota z pola 56 lub jej część, wtedy reszta zostanie wpisana w pole 62). Dodatkowo musisz zaznaczyć pole 69 oraz wpisać tę kwotę w jedno z pól: 58, 59, 60, 61.

Jeżeli kwotę nadpłaty wpiszesz w pole 58, dodatkowo musisz ustawić pole 68 na "tak".

Jeżeli kwotę nadpłaty wpiszesz w pole 59, dodatkowo musisz ustawić pole 70 na "tak".