Drukowanie list płac

obraz

Do drukowania list płac, i nie tylko, służy operacja "Wydruki/Lista płac i paski".

W pola (1) wpisujesz nagłówek wydruku.

Przyciskiem (2) wybierasz listę płac, która ma być drukowana. Zauważ, że możesz wybrać kilka list płac i w ten sposób połączyć je w jeden wydruk, ale w okienku głównym powinna być wybrana lista podstawowa, ponieważ program pobiera z niej np. "wypłata za okres od-do" itp.

Jeżeli w panelu (3) zaznaczysz "Wybierz dział", możesz wybrać rodzaj pracownika (patrz "Dane kadrowe"). Na liście płac znajdą się tylko pracownicy wybranego rodzaju.

Przełącznikiem (4) określasz, jak usytuować wydruk na papierze.

Znacznikiem (5) decydujesz czy pod listą płac umieścić tabelkę końcową.

Panel (6) obsługuje archiwum wydruków.

Przyciskiem (7) wywołujesz wydruk listy płac.

Listy płac mogą mieć różną formę (np. lista nagród różni się od zwykłej listy płac). Formę listy płac wybierasz w tabeli (8). Do edycji form służy operacja "Ustawienia/Formy listy płac".

Przyciskiem (9) drukujesz tak zwane "paski". Są to wydruki, które można rozdać pracownikom. Paski także mogą mieć różną formę, którą wybierasz w tabeli (8).

Jeżeli ustawisz znacznik (10), paski zostaną wysyłane pracownikom przez e-mail (patrz "Dane kadrowe").

Blok (11) obsługuje księgowanie wybranych kwot w programie "Księgowanie" (fk2000a3).

Przyciskami (12) możesz wydrukować zestawienia z list wybranych przyciskiem (2).