Drukowanie list płac i "pasków"


Drukowanie list płac

obraz

Do drukowania list płac, i nie tylko, służy operacja "Wydruki/Lista płac i paski".

W pola (1) wpisujesz nagłówek wydruku.

Przyciskiem (2) wybierasz listę płac, która ma być drukowana. Zauważ, że możesz wybrać kilka list płac i w ten sposób połączyć je w jeden wydruk, ale w okienku głównym powinna być wybrana lista podstawowa, ponieważ program pobiera z niej np. "wypłata za okres od-do" itp.

Jeżeli w panelu (3) zaznaczysz "Wybierz dział", możesz wybrać rodzaj pracownika (patrz "Dane kadrowe"). Na liście płac znajdą się tylko pracownicy wybranego rodzaju.

Przełącznikiem (4) określasz, jak usytuować wydruk na papierze.

Znacznikiem (5) decydujesz czy pod listą płac umieścić tabelkę końcową.

Panel (6) obsługuje archiwum wydruków.

Listy płac mogą mieć różną formę (np. lista nagród różni się od zwykłej listy płac). Formę listy płac wybierasz w tabeli (8). Do edycji form służy operacja "Ustawienia/Formy listy płac".

Przyciskiem (7) generujesz wydruk listy płac.

Jeżeli pracownik występuje na kilku listach płac, zaznaczonych jako "wybrane" (2), na wydruku zostanie zsumowany w jednej pozycji, chyba że ustawisz znacznik (17), wtedy na wydruku będzie w kilku pozycjach, osobno z każdej listy płac.

Dodatkowo możesz ustawić znacznik "Tylko wybrany pracownik", aby na liście płac pokazać tylko pracownika wybranego w okienku głównym.

Program porównuje podatek liczony wg zasad Polskiego Ładu z podatkiem liczonym wg zasad z roku 2021 i mniejszy przyjmuje jako zaliczka na podatek. Przyciskiem (18) możesz zobaczyć w/w wyliczenia.

Przyciskiem (9) drukujesz tak zwane "paski".

Jeżeli ustawisz znacznik (10), paski zostaną wysyłane pracownikom przez e-mail (patrz "Dane kadrowe").

Blok (11) obsługuje księgowanie wybranych kwot w programie "Księgowanie" (fk2000a3).

Przyciskami (12) możesz wydrukować zestawienia z list wybranych przyciskiem (2).


Drukowanie "pasków"

obraz

Są to wydruki, które można rozdać pracownikom (jak na obrazku obok).

Jedna kartka mieści 5 "pasków", które trzeba ręcznie porozcinać.

Na "pasku" znajdują wszystkie informacje, jak na liście płac. Dodatkowo, mogą tam być: kasa chorych, okresy chorobowe, i niewykorzystany urlop (13) (czytaj dalej).

obraz

Jeśli chcesz na "paskach" pokazywać niewykorzystany urlop (13), w "Ustawienia/Parametry", na zakładce "Urlop" (14), ustaw znacznik (15) i wybierz (16) sposób zapisywania urlopów w kadrach.

Obecnie urlopy zapisuje się godzinami, ma to związek z ECP-Ewidencją Czasu Pracy. W takim przypadku przełącznik (16) należy ustawić na "godzinami".

Przed wdrożeniem ECP często urlopy zapisywano dniami. Jeśli użytkownik dalej robi to w ten sposób, powinien przełącznik (16) ustawić na "dniami".