Zaznaczanie, wybieranie

Wybieranie

obraz

Pracownicy wybrani to ci, których widać w okienku głównym. Wiele operacji i wykazów dotyczy właśnie pracowników wybranych. Do wybierania służą przełączniki w okienku głównym.

Przełącznik "wszystkie/zaznaczone" (1) pozwala wybrać pracowników wszystkich lub tylko zaznaczonych.

Przełącznik "zatrudnieni" (2) wybiera pracowników, którzy na dzień dzisiejszy są zatrudnieni (patrz "dane kadrowe" zakładka "Zatrudnienie" pola "data zatrudnienia", "data zwolnienia").

Zaznaczanie

Pracownicy zaznaczeni to ci, którzy mają gwiazdkę (3) obok nazwiska.

Aby zaznaczyć lub wymazać zaznaczenie podwójnie kliknij w niebieską kolumnę (3) przy wybranym pracowniku.

Przy wybieraniu pracowników najczęściej kolejność działań jest następująca:

  • przełącznik (1) ustaw na "wszystkie",
  • zaznacz (3) pracowników,
  • przełącznik (1) ustaw na "zaznaczone".

Operacja "zaznaczanie"

obraz

Zaznaczanie wielu pracowników może być uciążliwe. Operacja "zaznaczanie" (4) może wtedy okazać się bardzo pomocna.

Przed kliknięciem "Zaznaczanie" (4) radzimy przełącznikiem (1) wybrać "zaznaczone" i wyłączyć "zatrudnieni" (2). Natomiast po kliknięciu "Zaznaczanie" (4), okienko operacji przesuń w bok, tak aby widać było okienko główne. Dzięki temu możesz na bieżąco śledzić efekty zaznaczania, a nawet pracować na okienku głównym, bez zamykania okienka operacji "Zaznaczanie".

Przed kliknięciem "wykonaj" (6) zwróć uwagę na przełącznik (5).

  • zaznaczaj od nowa - Wymazuje wszystkie znaczniki i zaznacza pracowników spełniających zadane warunki.
  • zaznacz dodatkowo - Zaznacza pracowników spełniających zadane warunki bez usuwania istniejących zaznaczeń.
  • spośród zaznaczonych - Zaznacza pracowników spełniających zadane warunki, którzy byli wcześniej zaznaczeni, pozostałe zaznaczenia usuwa.
  • wymaż zaznaczenia - Wymazuje zaznaczenia pracownikom spełniającym zadane warunki. W szczególności można użyć tego ustawienia do wymazania wszystkich zaznaczeń; kliknij "wymaż wszystkie ustawienia" (7) a następnie "wykonaj" (6).

Data (8) brana jest pod uwagę przy wyliczaniu wieku i stażu pracownika. Jeśli jej nie podasz, program przyjmie datę dzisiejszą.