Zaznaczanie, wybieranie

Wybieranie

obraz

Pracownicy wybrani to ci, których widać w okienku głównym. Wiele operacji i wykazów dotyczy właśnie pracowników wybranych. Do wybierania służą przełączniki w okienku głównym.

Przełącznik "wszystkie/zaznaczone" (1) pozwala wybrać pracowników odpowiednio wszystkich lub tylko zaznaczonych.

Przełącznik "zatrudnieni" (2) wybiera pracowników, którzy na dzień dzisiejszy są zatrudnieni (patrz "dane kadrowe" zakładka "Zatrudnienie" pola "data zatrudnienia", "data zwolnienia").

Zaznaczanie

Pracownicy zaznaczeni to ci, którzy mają gwiazdkę (3) obok nazwiska.

Aby zaznaczyć lub wymazać zaznaczenie podwójnie kliknij w niebieską kolumnę (3) przy wybranym pracowniku.

Przy wybieraniu pracowników najczęściej kolejność działań jest następująca:

 • przełącznik (1) ustaw na "wszystkie",
 • zaznacz (3) pracowników,
 • przełącznik (1) ustaw na "zaznaczone".

Operacja "zaznaczanie"

obraz

Zaznaczanie wielu pracowników może być uciążliwe, wtedy Operacja "zaznaczanie" (4) może okazać się bardzo pomocna.

Okienko operacji "zaznaczanie" przesuń w bok, tak aby nie zasłaniało okienka głównego i zauważ, że możesz pracować równocześnie na obydwu okienkach. Możesz zaznaczać kolejne partie pracowników i obserwować efekt w okienku głównym, a nawet zaglądać do danych kadrowych.

Praca najczęściej przebiega w następujący sposób:

 • Ustaw warunki jakie mają spełniać pracownicy.
 • Przełącznikiem (5) wybierz odpowiednią akcję (patrz dalej).
 • Kliknij "wykonaj" (6).
 • Ewentualnie kliknij "wymaż ..." (7) w celu wykasowania ustawień i wpisania nowych.
 • Powtarzaj w/w czynności do uzyskania oczekiwanego rezultatu.

Przełącznik (1) ustaw na "zaznaczone", wyłącz znacznik "zatrudnieni" (2) i na bieżąco śledź wynik zanaczania..

Przed kliknięciem "wykonaj" (6) zawsze zwróć uwagę na przełącznik (5).

 • zaznaczaj od nowa - Wymazuje wszystkie znaczniki i zaznacza pracowników spełniających zadane warunki.
 • zaznacz dodatkowo - Zaznacza pracowników spełniających zadane warunki bez usuwania istniejących zaznaczeń.
 • spośród zaznaczonych - Zaznacza pracowników spełniających zadane warunki, którzy byli wcześniej zaznaczeni, pozostałe zaznaczenia usuwa.
 • wymaż zaznaczenia - Wymazuje zaznaczenia pracownikom spełniającym zadane warunki. W szczególności można użyć tego ustawienia do wymazania wszystkich zanaczeń; kliknij "wymaż wszystkie poniższe ustawienia" a następnie "wykonaj".

Data (8) brana jest pod uwagę przy sprawdzaniu niektórych warunków, np. przy wyliczaniu wieku lub stażu pracowmnika. Jeśli jej nie podasz, program przyjmie datę dzisiejszą.

Zwróć uwagę na przełącznik (9).

 • Jeżeli wybierzesz opcję "tylko zatrudnieni", program będzie operował tylko na pracownikach zatrudnionych na dzień określony w polu (8).
 • Jeżeli wybierzesz opcję "wszyscy", program będzie operował na wszystkich pracownikach zapisanych w kartotece.

Przyciski "kasuj" (11) będą pomocne gdy wybrałeś np. "zatrudniony na okres" a następnie chcesz zrezygnować z tego wyboru.