Ogólnie o "KSeF"

Co to jest KSeF ?

KSeF - jest to rządowa platforma do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur. Obowiązkowo, od 1 lipca 2024 będą tam trafiały wszystkie faktury.

W sposobie działania KSeF przypomina skrzynkę e-mail. Wystawienie faktury polega na wysłaniu jej przez internet do KSeF. Sprzedawca może przeglądać wszystkie wystawione przez siebie faktury, podobnie może przeglądać faktury otrzymane od swoich kontrahentów. Nie musi:

 • faktur drukować,
 • przekazywać nabywcy w żaden inny sposób,
 • obawiać się, że faktura nie trafi do nabywcy,
 • troszczyć się o archiwizację.

Niestety są też pewne utrudnienia.

 • Wystawionej faktury (wysłanej do KSeF) nie można wycofać, poprawić itp. Można tylko wystawić fakturę korygującą. Ale skorygować można wszystko i jest to dość prosta operacja.
 • Oprócz numeru i daty faktury, jest jeszcze data wystawienia faktury; jest to data wysłania faktury do KSeF i nic tu nie da się zmienić.

Głównymi elementami rządowej platformy są:

 • baza danych, w której faktury mają być przechowywane przynajmniej przez 10 lat,
 • tak zwana "Aplikacja Podatnika KSeF", czyli program uruchamiany poprzez internet, którym realizuje się wszystkie w/w funkcjonalności, m.in. wystawianie faktur.

W KSeF masz trzy sposoby wystawienia faktury:

 • Wpisujesz wszystkie dane w "Aplikacji KSeF", która dość przejrzyście prowadzi Cię przez wszystkie etapy, ale wpisywanie wszystkich nazw, adresów, NIP-ów itd. jest bardzo czasochłonne. Przy większej ilości faktur - nierealne.
 • Nasz program generuje plik XML, zawierający wszystkie dane do faktury. Wczytujesz go w "Aplikacji KSeF" i nic nie musisz wpisywać. Jednak gdy masz np. 100 faktur - musisz wygenerować 100 plików i każdy osobno wczytać w "Aplikacji KSeF".
 • Stworzyliśmy moduł "KSeF", integrujący nasze programy z rządową platformą KSeF. Program sam komunikuje się z KSeF. (Patrz następny podrozdiał.)

Zainteresowanych zapraszamy do Kontaktu.

Co to jest moduł "KSeF" ?

Stworzyliśmy moduł "KSeF", aby zintegrować nasze programy z platformą KSeF. Zintegrowane programy same wymieniają między sobą odpowiednie informacje, bez angażowania użytkownika. Np., wystawiając fakturę, wykonujesz te same czynności, co do tej pory. Przekazanie faktury do KSeF nie wymaga, żadnych dodatkowych operacji.

obraz

Moduł "KSeF" nie jest osobnym programem, jest modułem, który może współpracować z różnymi programami. Np.

 • w programach FAKTUROWANIE i PODATKOWYCH będzie wysyłał faktury do KSeF,
 • w programie REJESTR VAT będzie pobierał UPO i faktury od kontrahentów.

Jeśli program używa modułu "KSeF", w głównym menu ma blok operacji "KSeF" (1), zawierający "Operacje" (2) i "Ustawienia" (3).

Więcej na temat modułu KSeF przeczytasz w kolejnch rozdziałach.

Okres przejściowy

W okresie przejściowym, czyli do 1 lipca 2024, mogą funkcjonować faktury w obu formach:

 • tradycyjne - papierowe,
 • nowe - elektroniczne w KSeF.

Należy jednak pamiętać.

 • Odbiorca musi wyrazić zgodę na wystawianie mu faktur przez KSeF.
 • Jeśli faktura została wystawiona w KSeF, nie można wystawić jej ponownie w formie tradycyjnej - papierowej.
 • Jeżeli faktura została wystawiona w formie tradycyjnej - papierowej. nie można wystawić jej ponownie w KSeF.

Nasze programy, w okresie przejściowym, muszą działać jak do tej pory, obsługując użytkowników, którzy jeszcze nie przestawili się na KSeF, ale równocześnie muszą umożliwić pracę tym, którzy już wystawiają faktury KSeF.

Nie jest to dla nas komfortowa sytuacja. Musimy wstrzymać wdrożenie pewnych funkcjonalności, które daje KSeF, do zakończenia okresu przejściowego.