Eksport do elektronicznego obiegu dokumentów

Eksport do elektronicznego obiegu dokumentów w różnych programach połączony jest z jakimś wykazem dokumentów. Np. w programach podatkowych jest to "Wykazy/Rejestr dokumentów"


obraz

Znajdziesz tam panel jak na obrazku obok.

Jeżeli ustawisz znacznik "włącz" (1), program ,sporządzając wykaz, będzie dopisywał dane o dokumentach do pliku przesyłki.

Jeżeli plik przesyłki ma być najpierw wyczyszczony, ustaw znacznik (2).

Pozostałe ustawienia masz pod przyciskiem (3).


obraz

Przyciskiem (4) wskazujesz plik przesyłki.

W polu (5) widać aktualnie wybrany plik przesyłki, a w okienku (6) program pokazuje jego zawartość.

Przełącznikiem (7) wybierasz formę przesyłki, która może być różna u różnych użytkowników.

Jeżeli do numeru dokumentu chcesz dodać pewne informacje, w pole (8) wpisz wymaganą postać, zastępując numer właściwy tak zwanym kluczem #nr.

Np. jeżeli numer dokumentu jest "1123", to w przypadku pokazanym na obrazku, zostanie on zapisany do pliku przesyłki jako "zmiana stawki RFN-543/4/1123/2027".

Zostaw pole (8) puste, jeśli nie ma potrzeby przetwarzania numeru dokumentu.

Na koniec kliknij "zapisz ustawienia".