Rejestr wniosków

obraz

W bloku operacji "Paliwo" masz operację "Rejestr wniosków".


Poniżej pokazano fragment rejestru z opisem kolumn, które mogą budzić wątpliwości.

obraz
  • 1 - ilość paliwa na fakturach dołączonych do wniosku
  • 2 - ilość paliwa, za które rolnik otrzyma zwrot akcyzy
  • 3 - kwota zwrotu akcyzy, jaka zostanie wypłacona rolnikowi
  • 4 - maksymalna kwota zwrotu akcyzy, jaką rolnik może otrzymać w danym roku

Kolumny (2) i (3) pokazują tę samą informacje, tylko jedna wyrażona jest w litrach paliwa, druga w złotówkach. W pokazanym przykładzie są to takie same wartości, ponieważ stawka zwrotu wynosi 1 zł/L. Jeżeli stawka zwrotu byłaby inna, wartości nie byłyby takie same.