ECP - zestawienia dla GUS

Zestawienia ECP dla GUS

Sprawozdania do GUS (Z-03, Z-06) sporządza się przy pomocy zestawień ECP, których ogólną obsługę opisaliśmy w odrębnym rozdziale. Tutaj omówimy tylko obsługę związaną ze sprawozdaniami GUS.

obraz

 • W głównym okienku wyczyść wszystkie pola wyszukujące, aby widać było wszystkich pracowników.
 • Uruchom operację "ECP/Zestawienie roczne" (patrz obrazek obok).
 • Wybierz opcję "wszyscy" (1).
 • Podaj okres, którego dotyczy sprawozdanie (2).
 • Ustaw znacznik "Zestawienie dla GUS" (3).
 • Kliknij "Wykonaj" (4).

Ustawienie znacznika "Zestawienie dla GUS" (3) spowoduje, że komputer uwzględni tylko te dane ECP, które zostały zaznaczone dla GUS (nie mylić z zaznaczaniem pracowników). Każde zestawienie ECP ma taki przełacznik.

Zaznaczanie danych ECP dla GUS

obraz

Zaznaczanie danych ECP dla GUS robi się miesięcznie, po zakończeniu danego miesiąca.

 1. Na początek, usuń z danego miesiąca wszystkie zaznaczenia dla GUS.
 2. W głównym okienku zaznacz pracowników, których dane powinny być uwzględnione w sprawozdaniu GUS.
 3. Uruchom operację "ECP/Zestawienie miesięczne" (patrz obrazek obok).
 4. Wybierz opcję "zaznaczeni" (5).
 5. Podaj miesiąc, którego dotyczy zaznaczanie (6).
 6. W tabeli (7) musisz wybrać zestaw symboli obejmujący dane potrzebne do sprawozdania GUS.
 7. Ustaw znacznik "Zestawienie dla GUS" (8).
 8. Wybierz opcję "zaznaczanie" (9).
 9. Kliknij "Wykonaj" (10).

Czynności od punkty 2. możesz powtarzać dowolną ilość razy.

Jeśli ustawisz znacznik "Zestawienie dla GUS" (8), ale nie wybierzesz żadnej opcji (9), program zrobi tylko miesięczne zestawienie danych zaznaczonych dla GUS.

Usunięcie zaznaczeń dla GUS

obraz

Przed rozpoczęciem miesięcznego zaznaczania danych ECP dla GUS, należy najpierw usunąć z danego miesiąca wszystkie tego typu zaznaczenia.

 • W głównym okienku wyczyść wszystkie pola wyszukujące, aby widać było wszystkich pracowników.
 • Uruchom operację "ECP/Zestawienie miesięczne" (patrz obrazek obok).
 • Wybierz opcję "wszyscy" (11).
 • Podaj miesiąc, którego dotyczy zaznaczanie (12).
 • W tabeli (13) musisz wybrać zestaw symboli obejmujący dane potrzebne do sprawozdania GUS.
 • Ustaw znacznik "Zestawienie dla GUS" (14).
 • Wybierz opcję "odznaczanie" (15).
 • Kliknij "Wykonaj" (16).

Podsumowując

W praktyce, kolejność wykonywania wyżej opisanych operacji jest następująca.

W kolejnych podrozdziałach opisaliśmy wszystkie w/w operacje, ale dla łatwiejszego zrozumienia, zrobiliśmy to w odwrotnej kolejności.