Faktura RR

W przypadku nabycia towarów od rolnika ryczałtowego, kupujący ma obowiązek wystawienia faktury VAT RR. Jest to nietypowa sytuacja, w której fakturę wystawia kupujący, a nie dostawca. Oczywiście kupujący rejestruje tę fakturę w REJESTRZE VAT jako fakturę zakupu.

obraz

W tym celu uruchom program FAKTUROWANIE i wybierz "Profil pełny".

obraz

W zakładce "Ustawienia" (1) wybierz formę "Faktura RR" (2).


obraz

W głównej zakładce (3) wybierz "ZK-faktura zakupu" (4).

Jeśli faktura ma być zarejestrowana w REJESTRZE VAT, wybierz rejestr odpowiedni dla faktur zakupu (5).

Wpisz dane dostawcy (6).

Jeśli na fakturze ma być nr rachunku bankowego dostawcy, dostawca musi być pobrany z bazy adresowej (7), gdzie ma wpisany nr rachunku.

Wszystkie pozycje na fakturze muszą mieć ustawioną stawkę 7% (8).

Jeśli na fakturze chcesz umieścić dopisek "Otrzymałem gotówkę...", wybierz sposób zapłaty "gotówka" (9) a na zakładce "Ustawienia" (1) ustaw znacznik "Otrzymałem gotówkę" (10).

Wszystkie pozostałe opcje i operacje działają jak przy zwykłej fakturze.