Deklaracja VAT-7

Ostatni raz deklaracje VAT-7 będą wysłane w październiku 2020 (dane za wrzesień 2020).
Od listopada 2020, czyli dane za październik 2020 i następne, będą wysyłane w formie plików JPK_V7.
Powyższa uwaga nie dotyczy korekt, które powinny być w tej samej formie, w jakiej były wysłane dane korygowane.


obraz

Zwróć uwagę na wersję deklaracji (1) oraz ustawienia (2).

Jeżeli w ustawieniach (2) zaznaczysz "VAT-ZD", w zakładce (3) jest tabelka, w której musisz wpisać przynajmniej jedną fakturę.

Jeśli w ustawieniach (2) zaznaczysz "Uzasadnienie" (dostępne tylko dla "korekty"), w zakładce (4) jest okienko, w którym musisz coś wpisać.


obraz

W zakładce "Ustawienia" (1) sprawdź przełączniki w panelu (2). Przy każdym podany jest numer z formularza deklaracji.

Przełącznika "bez zaokrągleń" (3) czasami używa się przy uzgadnianiu.

Kliknij "Wybierz rejestry sprzedaży / zakupu" (4) (patrz następny obrazek).


obraz

Sprawdź czy zaznaczone są odpowiednie rejestry.


obraz

W głównej zakładce (1) kliknij "przelicz" (2). W tabeli (3) pojawią się dane zebrane z wybranych rejestrów (patrz wyżej).

Jeżeli chcesz dołączyć kwoty nie wynikające z zarejestrowanych faktur, użyj przycisku "dane dodatkowe" (4). Po wprowadzeniu zmian w danych dodatkowych należy ponownie kliknąć "przelicz" (2).

Przyciskiem "wydruk" (5) możesz podejrzeć i/lub wydrukować deklarację.

Przycisk "e-VAT-7" (6) służy do sporządzenia i wysłania eDeklaracji.

Przyciski "JPK_VAT" (7) sporządza Jednolity Plik Kontrolny.

Przyciskiem "podłóż dane" (8) można wczytać do tabeli (3) dane z wybranego pliku, wygenerowanego przyciskiem "e-VAT-7" (6).