Przeglądanie list płac

obraz

Wszystkie sporządzone listy płac są zapamiętane w komputerze. Możemy je zobaczyć operacją "Lista płac => wszystkie" lub po prostu klikając w głównym okienku w pasek "Listy płac" (1).

obraz

W pierwszej kolumnie (2) literka "z" oznacza listę płac zatwierdzoną. Na takiej liście płac nie można już dokonywać żadnych zmian.

W drugiejkolumnie (3) literka "W" oznacza listę wybraną. Drukując listę wypłat przeważnie wybieramy jedną listę płac, ale mogą być sytuacje, w których chcemy na liście wypłat zebrać dane z kilku list płac, wtedy zaznaczamy klika list płac. Mechanizm ten stosuje się także w wielu innych operacjach.

Podwójne kliknięcie w kolumnę (3) na przemian ustawia lub wymazuje literkę "W" przy danej liście płac.

W następnych kolumnach mamy pozostałe informacje dotyczące list płac: data, symbol, numer, nazwa ... itd.

Pod tabelą znajdują się pola wyszukiwania:

  • Przełącznik "wybrane" (4) - pokazuje tylko te listy, które oznaczone są w drugiej kolumnie literką "W" (wybrane).
  • Przełącznik "wg daty / wg numeru" (5) - odpowiednio układa listy płac w tabeli.
  • Przełącznik "płatnik" (6) - pokazuje tylko te listy, które powiązane są z aktualnie wybranym płatnikiem.
  • Pole "od daty" (7) - pokazuje list płac tylko od zadanej daty.


obraz

Przycisk "wybieranie grupowe" (8) pozwala na bardziej skomplikowane wyszukiwanie.

Jeżeli przełącznik (9) ustawimy na "zaznacz jako W-wybrane", to kliknięcie "wykonaj" zaznaczy wszystkie listy płac spełniające zadane warunki.

Jeżeli przełącznik (9) ustawimy na "kasuj znacznik jako W-wybrane", kliknięcie "wykonaj" wymaże literkę "W" ze wszystkich list płac spełniających zadane warunki.

Przyciski "wymaż wszystkie" (10) wymaże literkę "W" ze wszystkich list płac związanych z aktualnie wybranym płatnikiem.

Przyciski "wymaż wszystkie u innych płatników" (11) wymaże literkę "W" ze wszystkich listy płac związanych z płatnikami innymi niż aktualnie wybrany.


obraz

Podwójne kliknięcie w wybraną listę płac w tabeli (12) lub w przycisk "wybierz" (14), spowoduje pojawienie się okienka edycyjnego, w którym możemy zmienić wszystkie dane dotyczące danej listy płac.

Nie można w nim zmienić płatnika (15). Służy do tego przycisk "ustaw płatnika" (13), znajdyjący się pod tabelą list płac (12).

Kliknięcie w etykietę (16) powoduje na przemian ustawienie statusu "zatwierdzona" lub "niezatwierdzona".

W pole "LP" (17) program sam wpisuje "1" lub kolejne liczby, jeśli jest więcej wypłat z taką samą datą wypłaty. "Lp" ma znaczenie np. przy wyliczaniu stawki zdrowotnej, gdy bierze się pod uwagę poprzednie listy płac.

Zwracamy uwagę na symbol (18). Jeżeli zastosujemy różne symbole do różnego rodzaju list płac, znacznie ułatwi nam to późniejsze wyszukiwania.

Rozróżnienie między listą zwykłą a dodatkową (19) ma zastosowanie przy wyliczaniu niektórych składników (np. składek chorobowych) (patrz "Tabela składników - funkcje" - funkcja "RODZAJ").