Uzytkownicy

Wstęp

Serwer MySQL ma systemowy zbiór użytkowników, w niniejszej instrukcji nazywany w skrócie "mysql.user", w którym zapisane są tylko loginy i hasła.

Aby rozszerzyć zakres informacji w/w zbioru, utworzyliśmy specjalne zbiory, nazywane w tej instrukcji zbiorami użytkowników i uprawnień.

Serwer MySQL może obsługiwać wiele baz danych używanych przez różne programy. O ile "Mysql.user" jest wspólny dla wszystkich baz danych, to zbiory użytkowników i uprawnień związane są z konkretną bazą danych.

W związku z powyższym, dopisanie/usunięcie użytkownika w programie "Uprawnienia" nie powoduje tego samego w "mysql.user" i odwrotnie.

Należy dopisać/usunąć użytkownika do "mysql.user" programem administracyjnym serwera MySQL, następnie analogiczne zmiany należy wykonać programem "Uprawnienia".

Loginy w zbiorze użytkowników muszą być takie same jak loginy w "mysql.user".Główne okienko

obraz

Po uruchomieniu, program pokazuje w tabeli zbiór użytkowników.

Pod tabelą znajdują się przyciski pozwalające dopisać, poprawić i usunąć użytkownika.

Szczególnie przydatny może być przycisk "kopiuj"(6), który dopisuje nowego użytkownika kopiując uprawnienia z aktualnie wybranego użytkownika.

Przycisk "uprawnienia" (3) pokazuje uprawnienia do propgramów wybranego użytkownika.

Okienko edycyjne

obraz

Okienko edycyjne pojawia się po wciśnięciu "dopisz"(1), "kopiuj"(6) lub "popraw"(2) a także po podwójnym kliknięciu w wybranego użytkownika.

Szczególną rolę odgrywa pole "login" (4), które jest łącznikiem między użytkownikiem zapisanym w "mesql.user" i tym samym użytkownikiem zapisanym w zbiorze użytkowników, zarządzanym programem "Uprawnienia". Z tego powodu login tego samego użytkownika w w/w zbiorach musi być identyczny.

W praktyce "login" wpisuje się przy zakładaniu nowego użytkownika, natomiast zmiana loginu istniejącego użytkownika zdarza się bardzo rzadko.

Pozostałe pola opisano na zakładce "opis" (5).