Sortowanie

Jeżeli klikniesz w nagłówek kolumny, program posortuje zawartość tabeli wg zawartości tej kolumny.

obraz