Porządkowanie bazy adresowej

Wstęp

Najlepiej, gdyby osoba miała jeden adres i wszystkie konta połączone z tym adresem. Niestety, przeważnie tak nie jest.

Gdyby wszystkie adresy miały numer PESEL/REGON (zalecane), ewentualnie NIP, komputer mógłby łączyć dane z wielu kont powiązanych z adresami o tym samym w/w numerze. Stworzyliśmy operację, którą łatwo i szybko skopiujesz numery między adresami.

Najpierw jednak należałoby uporządkować numery, które na przestrzeni lat wpisywane były dość dowolnie.

Na stronie "Konta i adresy - teoria" przeczytasz, że jedna osoba może mieć kilka adresów (zameldowania, zamieszkania, korespondencyjny), ale gdy wielość adresów nie ma uzasadnienia, można by je połączyć.

obraz

W programie PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ fk2000pd1 kliknij przycisk "Adresy" (1). W pozostałych programach podatkowych wykonaj "Dopisz usuń konto/Baza adresowa".

Otworzy się okienko bazy adresowej (2), w którym znajdziesz wszystkie operacje służące w/w celom, opisane w następnych rozdziałach.

obraz

Porządkowanie numerów

obraz

Formalnie, numery PESEL, REGON i NIP składają się z samych cyfr. Tylko w szczególnych przypadkach pojawiają się am inne znaki. Wszystko to jest precyzyjnie określone. tymczasem, w dość swobodny sposób, dodawało się do nich myślniki i inne znaki, aby zwiększyć czytelność i ułatwić porównywanie.

Obecnie, coraz częściej program używa tych numerów do wyszukiwania i kojarzenia. Wszelkie dodatkowe znaki bardzo to utrudniają, a nawet uniemożliwiają,

W okienku bazy adresowej (2) wykonaj operację "Inne/Porządkowanie PESEL...", która usuwa zbędne znaki (3). Można nią także sprawdzić poprawność numerów (4).

Kopiowanie i edycja numerów

W okienku bazy adresowej (2) wybierz adres, kóry ma PESEL/REGON lub NIP i kliknij "Zaznacz wzorzec" (5). W kolumnie znaczników (6) pojawi się przy tym adresie literka "w". Ponowne kliknięcie (5) wymazuje znacznik itd.

Następnie, podwójnymi kliknięciami w kolumnę znaczników ustaw "*" przy adresach, do których chcesz skopiować numery z adresu wzorcowego.

Na koniec kliknij "Ustaw wg wzorca" (7). Program pokaże zaznaczone adresy i spyta czy ma wykonać kopiowanie.


obraz

Jeżeli chesz po prostu wpisać numer do adresu, przełącz (8) na "Edycja adresu" i w tabelce (2) kliknij dwa razy dany adres (w kolumnę inną niż (6)).

Pojawi się okienko edycji adresu (jak na obrazku obok), w którym możesz wpisywać i poprawiać wszystkie numery oraz inne dane adresowe.

Łączenie adresów


obraz

Adresy, które chcesz złączyć, muszą znajdować się w bazie adresowej (2) obok siebie. Ustaw się na pierwszym z nich i wykonaj operację "Inne/Złącz adresy".

Pojawi się okienko (jak na obrazku obok), na którym widzisz obydwa łączone adresy i trzeci - wynikowy, który powstał z pierwszego przez dodanie z drugiego adresu brakujących danych.

Teraz, ewentualnie możesz w adresie wynikowym wprowadzić poprawki.

Na koniec kliknij "Wykonaj" (9). Program połączy dwa adresy odpowiednio modyfikując ich powiązania z kontami, współwłaścicielami, adresami korespondencyjnymi, zamieszkania i e-mail.