Konta i adresy - teoria

Teoria

obraz

Ta sama osoba może mieć wiele kont, w różnych kartotekach (jak na rysunku obok).

Elementem łączącym wszystkie konta tej samej osoby powinien być tak zwany adres zameldowania z numerem PESEL (REGON dla osób niefizycznych).

W nazwie konta też występuje adres (pole "nazwa2"), ale może to być adres nieruchomości, np. garażu, więc niekoniecznie jest to adres osoby.

Osoba powinna mieć jeden adres zameldowania, dodatkowo może mieć jeden adres zamieszkania i/lub jeden adres korespondencyjny.

Jeżeli mamy tylko jeden adres osoby, wpisujemy go jako adres zameldowania. Dopiero gdy pojawią się inne adres tej osoby, ustawiamy je odpowiednio jak na obrazku.

Jeżeli na fakturach osoba ma być pokazywana jako odbiorca, dopisujemy jej adres nabywcy.


obraz

Jeżeli konto ma kilku współwłaścicieli (jak na rysunku obok), to jest połączone z kilkoma adresami zameldowania. Adresy te pełnią wtedy dodatkowo rolę adresu współwłaściciela.

Każdy z adresów współwłaściciela, jako adres zameldowania, może mieć podpięty adres zamieszkania i adres korespondencyjny.

Wszystkie adresy zapisane są na równorzędnych zasadach w bazie adresowej, bez informacji czy pełnią rolę adresu:

  • zameldowania,
  • zamieszkania,
  • korespondencyjnego,
  • nabywcy,
  • współwłaściciela.

Każdy z adresów może pełnić jedną z w/w ról lub kilka ról równocześnie. Wszystko zależy od powiązań zapisanych w odrębnych zbiorach oraz od kontekstu.

Np. patrząc od strony konta, które ma współwłaścicieli, adres zameldowania pełni dodatkowo rolę adresu współwłaściciela.

Równocześnie w/w współwłaściciel może być samodzielnym właścicielem innego konta i wtedy, patrząc od strony tamtego konta, adres pełni już tylko rolę adresu zameldowania.

Np. adres nabywcy widziany od strony jednego konta, może być równocześnie bezpośrednio połączony z innym kontem, i wtedy jest dla tamtego konta adresem zameldowania.

Rzeczywistość

Kilkanaście lat temu nikt nie przejmował się tak zwaną bazą adresową. Nagminnie, do każdego konta zakładano nowy adres i w niektórych przypadkach robi się tak do dzisiaj. Efekt jest taki, że ta sama osoba ma kilka lub nawet kilkanaście adresów i to niekoniecznie takich samych.

Może się nawet zdarzyć, że adres zameldowania jest równocześnie adresem zamieszkania powiązanym z innym kontem tej samej osoby.

Cyfryzacja postępuje i przy każdym adresie zameldowania będzie musiał być wpisany numer PESEL (lub REGON), ponieważ tylko dzięki niemu można bezbłędnie wyszukać odpowiednią osobę.

Jeżeli osoba ma kilkanaście adresów, trzeba ten sam PESEL (REGON) wpisać do wszystkich tych adresów a najlepiej je połączyć. Warto robić to sukcesywnie w miarę możliwości.

Uporządkowana baza adresowych stwarza całkiem nowe możliwości. Mamy na własny użytek coś na kształt ewidencji ludności, gdzie możemy w szybki i łatwy sposób uzyskać pełną informację o danej osobie (wszystkie konta i adresy). Możemy też efektywnie gromadzić różne potrzebne informacje związane z daną osobą.