Konta i adresy - teoria

Teoria

obraz

Ta sama osoba może mieć wiele kont, np., jak na rysunku obok, w kartotekach: podatek rolny, wieczyste użytkowanie, wywóz śmieci.

Elementem łączącym wszystkie konta tej samej osoby powinien być adres zameldowania, gdzie obok pełnego adresu jest także PESEL i inne informacje o danej osobie.

Zauważ, że obok adresu zameldowania, w nazwie konta też występuje adres (tak zwana "nazwa2"), ale może to być adres nieruchomości, np. garażu, więc niekoniecznie jest to adres osoby.

Osoba powinna mieć dokładnie jeden adres zameldowania i dodatkowo może mieć jeden adres zamieszkania i/lub jeden adres do korespondencji.

Adresem zameldowania nazywamy adres, który jest bezpośrednio powiązany z kontami. Właściwie powinien nazywać się "adresem podstawowym", ponieważ jest elementem głównym, do którego można ewentualnie podłączyć konta i inne adresy. Jeśli nie można ustalić adresu zameldowania danej osoby, wpisujemy tutaj adres zamieszkania lub korespondencyjny.

Jeżeli wystawiamy danej osobie fakturę, jest ona pokazywana na fakturze jako nabywca. Jednak czasami trzeba pokazać ją jako odbiorcę, a nabywcą jest inna osoba. W takim przypadku, do adresu zameldowania danej osoby podłącza się adres nabywcy, wtedy na fakturze dana osoba staje się odbiorcą a obok pojawia się podłączony adres nabywcy.


obraz

Jeżeli konto ma kilku współwłaścicieli (jak na rysunku obok), to jest połączone z kilkoma adresami zameldowania. Adresy te pełnią wtedy dodatkowo rolę adresu współwłaściciela.

Każdy z adresów współwłaściela, jako adres zameldowania, może mieć podpięty adres zamieszkania i adres korespondencyjny.

Wszystkie adresy zapisane są na równorzędnych zasadach w bazie adresowej, bez informacji czy pełnią rolę adresu:

  • zameldowania,
  • zamieszkania,
  • korespondencyjnego,
  • nabywcy,
  • współwłaściciela.

Każdy z adresów może pełnić jedną z w/w ról, a czasami nawet kilka ról równocześnie. Wszystko zależy od powiązań zapisanych w odrębnych zbiorach oraz od kontekstu.

Np. patrząc od strony konta, które ma współwłaścicieli, adres zameldowania pełni dodatkowo rolę adresu współwłaściciela.

Równocześnie w/w współwłaściciel może być samodzielnym właścicielem innego konta i wtedy, patrząc od strony tamtego konta, adres pełni już tylko rolę adresu zameldowania.

Np. adres nabywcy widziany od strony jednego konta, może być równocześnie bezpośrednio połączony z innym kontem, i wtedy jest dla tamtego konta adresem zameldowania.

Rzeczywistość

Kilkanaście lat temu nikt nie przejmował się tak zwaną bazą adresową. Nagminnie, do każdego konta zakładano nowy adres i w niektórych przypadkach robi się tak do dzisiaj. Efekt jest taki, że ta sama osoba ma kilka lub nawet kilkanaście adresów i to niekoniecznie takich samych.

Może się nawet zdarzyć, że adres zameldowania jest równocześnie adresem zamieszkania powiązanym z innym kontem tej samej osoby.

Cyfryzacja społeczeństwa postępuje. Już niedługo, na potrzeby ePUAP, przy każdym adresie zameldowania będzie musiał być wpisany PESEL, ponieważ tylko przez PESEL można bezbłędnie odszukać daną osobę. Jeżeli osoba ma kilkanaście adresów, trzeba ten sam PESEL wpisać do wszystkich tych adresów. Możliwe do zrobienia - ale pracochłonne.

Dalsza cyfryzacja, wcześniej czy później, wymusi, aby w bazie danych osoba była reprezentowana przez dokładnie jeden obiekt (w naszym programie jest to tak zwany adres zameldowania). Dlatego warto już dziś sukcesywnie porządkować "bazę adresową".

Uporządkowana baza adresowych stwarza całkiem nowe możliwości. Mamy na własny użytek coś na kształt ewidencji ludności, gdzie możemy w szybki i łatwy sposób uzyskać pełną informację o danej osobie (wszystkie konta i adresy). Możemy też efektywnie gromadzić różne potrzebne informacje związane z daną osobą.