Wnioski i decyzje

obraz

W bloku operacji "Paliwo" masz operację "Wnioski-decyzje", która, dla wybranego podatnika, pokazuje w tabelce (1) informacje o złożonych wnioskach i wydanych decyzjach, dotyczących zwrotu akcyzy za paliwo.

Jest tu przycisk (2), pozwalający dopisać nowy wniosek i związaną z nim decyzję. Przyciskami (3) możesz dokonać korekty, natomiast przycisk (4) służy do drukowania decyzji z zastosowaniem formy (5).

Zwróć także uwagę na ustawienia w zakładce (6).


obraz

Na obrazku obok pokazano okienko edycyjne.

Lewa strona dotyczy wniosku, prawa strona dotyczy decyzji związanej z danym wnioskiem.

W pole (1) wpisujesz powierzchnie gruntów, w pole (2) wpisujesz ilość DJP, wg stanu na dzień (3).

W pole (4) wpisujesz ilość paliwa na fakturach z okresu (5), dołączonych do wniosku. Z prawej strony pola pokazana jest maksymalna ilość paliwa, za jaką dany rolnik może otrzymać zwrot akcyzy.

W polach (6)(7) znajduje się norma zużycia paliwa, odpowiednio na 1 ha i na DJP oraz stawka zwrotu akcyzy za 1 litr paliwa.

Teraz możesz kliknąć przycisk (12). Program wyliczy dane z prawej stronie okienka. Między innymi w polu (9) program pokazuje maksymalną kwotę zwrotu akcyzy, jaką rolnik może otrzymać w danym roku, wyliczoną wzorem:
(ilość_ha * norma_na_ha + ilość_DJP * norma_na_DJP) * stawka_zwrotu

Pole (10) zawiera kwotę wyliczoną na podstawie faktur załączonych do wniosku.

Pole (11) zawiera kwotę zwrotu akcyzy, jaką rolnik otrzyma. W przypadku drugiego półrocza, kwota będzie pomniejszona o zwrot akcyzy wypłacony w pierwszym półroczu.

Przycisk (13) pozwala zapamiętać dane powtarzające się na kolejnych wnioskach i decyzjach.

Na koniec nie zapomnij kliknąć "Przelicz i zapisz" (14).

Dużo jest tych wszystkich pól, dlatego, dla lepszej orientacji, nadaliśmy im różne kolory.

  • Żółte - W te pola wpisuje się dane. Niektóre z tych pól trzeba wypełnić samemu (np. ilość zużytego paliwa), a niektóre ustawia komputer, podkładając dane z poprzedniego wniosku danego rolnika, więc wystarczy je tylko sprawdzić.
  • Czerwone - Najważniejsza pola wynikowe, wyliczane przez komputer.
  • Szare - Pomocnicze pola wynikowe, wyliczane przez komputer.
  • Białe - Przycisk (13) zapamietuje wartość tych pól, aby przy kolejnych wnioskach ustawić je tak samo.