JPK_FA

Operacja "Inne/JPK_FA" sporządza jednolity plik kontrolny, przesyłany na żądanie do Ministerstwa Finansów, zawierający faktury sprzedaży.


obraz

Z wybranych rejestrów (1) (patrz następny obrazek) wybiera faktury z zadanego okresu (2).

Z miesiąca poprzedzającego zadany okres automatycznie dołącza faktury z odliczeniem przesuniętym na następny miesiąc.


obraz

Po wciśnięciu przycisku (1), zobaczysz okienko jak na obrazku obok.

Podwójnym kliknięciem zaznaczasz rejestry (3), z których faktury mają być wzięte do JPK_FA.

Po zaznaczeniu rejestrów kliknij "zapisz" (4).

Dane nagłówkowe program pobiera z "Ustawienia/Parametry" - Sprawdź czy są poprawne.

Operuje tylko na "nowej numeracji".

JPK_FA wymaga podania przy fakturze korygującej:

  • numeru faktury korygowanej,
  • przyczyny korekty,
  • okresu korygowanego.
Pola te zostały dodane w lutym 2018, dlatego we wcześniejszych fakturach korygujących trzeba by je uzupełnić, gdyby zaszła taka potrzeba.