Godziny od-do

Wstęp

W Ewidencji Czasu Pracy (ECP) zapisujesz ilości godzin pracy, ale nie ma tam godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Postanowiliśmy stworzyć dodatkowy moduł, który uzupełni te braki. Nazywamy go "Godziny od-do".


obraz

Uruchom operację "Ecp/Schematy NCP" i kliknij podwójnie np. schemat "standardowy"; zobaczysz okienko, jak na obrazku z prawej, gdzie obok ilości godzin (1) masz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy (2).

Użytkownik może założyć sobie dowolnie wiele różnych schematów.

Operacja "ECP/NCP - nominalny czas pracy" dodatkowo ustawia nominalne "godz.od-do", zgodnie ze "Schematem NCP" ustawionym w danych kadrowych każdego pracownika, w zakładce "Zatrudnienie".

Nanoszenie zmian

obraz

Przycisk "Godz.od-do" w okienku głównym pokaże tabelkę godzin od-do (3) wybranego pracownika, jak na powyższym obrazku.

W pierwszym wierszu widać ilości godzin danego pracownika, wynikające z naniesionych "godzin od-do".

W drugim wierszu też są ilości godzin, ale wynikające z ECP.

Ilości godzin w tych dwóch wierszach powinny być takie same. Aby można było je porównywać, w "ECP/Symbole" musi być symbol "#Godz", którego formuła określa jakich godzin w ECP dotyczą godziny od-do. Na pewno będą to godziny: zwykłe, nocne, nadliczbowe itp., natomiast na pewno nie będą to godziny urlopów, opieki itd.

Operacja "ECP/Zestawienie godzin od-do" pozwala zbadać w/w zgodność u wszystkich pracowników widocznych w okienku głównym.

W trzecim wierszu widać godziny nominalnego czasu pracy (NCP).

Jeśli chcesz nanieść zmiany, wybierz kolumnę z danym dniem i kliknij "Godziny od-do" (4) lub po prostu kliknij podwójnie w dany dzień.


obraz

Pojawi się okienko, jak na obrazku obok, w którym wpisujesz godziny od-do.

Program pokazuje ilość godzin (6) między godzinami "od" i "do" jako liczbę ułamkową. Np. 7 godzin 45 minut będzie pokazane jako "7,75". W takich sytuacjach program dodatkowo obok pokaże "(7:45)". Jest to zapis nieformalny, ponieważ wcale nie oznacza godziny 7:45, tylko ilość godzin 7 i 45 minut.

Na koniec musisz kliknąć "Zapisz" (7).

Przyciskiem "Usuń" (8) możesz całkiem usunąć godziny od-do z danego dnia.

Przycisk "Wiele okresów" (9) pozwala zapisać w danym dniu wiele godzin od-do, gdy np. pracownik wychodzi i wraca do pracy w tym samym dniu.

obraz

Pojawi się okienko jak na obrazku obok, gdzie możesz wpisywać w/w okresy.


Pamiętaj na koniec kliknąć "Zapisz" (5). Jeśli tego nie zrobisz, żadna zmiana nie zostanie zapisana w bazie danych.

Zgodność godzin od-do z ECP

Godziny ECP używane są w płacach, gdzie wymaga się pełnych godzin. Natomiast w module "Godziny od-do" można używać godzin z ułamkiem; pracownik może np. jednego dnia pracować krócej, za to któregoś następnego - dłużej. Nie musi być zgodności "godzin od-do" z godzinami ECP w każdym dniu. Wystarczy, że będzie w miesiącu lub innym okresie.

Reasumując, godziny od-do to element odrębnego modułu. Mają nieco inny charakter niż godziny w ECP, dlatego zapisywane są w innym zbiorze bazy danych. W takiej sytuacji może dochodzić między nimi do rozbieżności

  • zamierzonej - gdy pracownik nie musi rozpoczynać i kończyć pracy w nominalnym czasie,
  • będącej efektem pomyłki.

Nanosząc zmiany godzin od-do, na bieżąco porównujesz dwa pierwsze wiersze tabeli (3).

Jeśli w godzinach ECP nanosisz urlopy, chorobowe itp., gdy pracownika nie ma cały dzień w pracy; program sam usunie godziny od-do z danego dnia. W innych sytuacjach trzeba je samemu odpowiednio skorygować i korzystać z operacji "ECP/Zestawienie godzin od-do".