Podatek

obraz

Podatek liczony jest wzorem
(podstawa-koszty)*stawka/100-ulga

Wszystkie składniki w/w wzoru określone są w "Ustawienia/Parametry", zakładka "Podatek" (1):

  • podstawa do opodatkowania (2),
  • koszty (3),
  • stawka (4),
  • 1/12 ulgi (5),

O wyborze stawki decyduje suma podstaw do podatku z poprzednich miesięcy, od początku roku (7) oraz wartość składnika "oświadczenie" (6):

  • 0 - stawka zależy od sumy podstaw podatku z poprzednich miesięcy (7),
  • 1 - wymusza stawkę pierwszą (np. przy wspólnym rozliczeniu małżonków),
  • 2 - wymusza stawkę drugą,
  • 6,7,8 - jak 0,1,2 - w 2019 do wymusza ulgę dla młodego pracownika (czytaj dalej).

Zwolnienie z podatku młodych pracowników

Od roku 2020 (także w roku 2019, o ile w "oświadczeniu" (6) jest wartość 6,7,8) pracownik będzie miał podatek zerowy, jeśli:

  • na dzień wypłaty nie ukończyły 26 lat,
  • suma podstaw podatku (7) nie przekroczyła 36000zł (po przekroczeniu podatek będzie liczony tylko od nadwyżki).