Jak utworzyć nową listę płac

Najczęściej będziemy mieli listę płac zrobioną w poprzednim miesiącu. Wystarczy ją tylko skopiować i odpowiednio zmodyfikować. Służy do tego operacja "Lista płac" => "Nowa lista płac".

obraz

Przed wywołaniem tej operacji należy otworzyć listę płac, która ma być skopiowana. Program podłoży nam wszystkie nazwy, symbole, numery. Wystarczy tylko odpowiednio zmodyfikować.

W pola "za okres od-do" (1) wpisujemy pierwszy i ostatni dzień miesiąca, ale jeśli jest to lista płac tak zwana "13-ka", wtedy daty "za okres od-do" powinny być ustawione w następujący sposób:

  • od - miesiąca, w którym była wypłata 13-tki,
  • do - miesiąca poprzedzający wypłatę następnej 13-tki lub dowolna, odległa w przyszłości data, jeżeli nie wiadomo kiedy będzie następna 13-tka.

Jeżeli datę "do" ustawiono jako dowolną, odległą w przyszłości datę, należy ją odpowiednio poprawić przy nanoszeniu kolejnej 13-tki.

Rozróżnienie między listą zwykłą a dodatkową (2) ma zastosowanie przy wyliczaniu niektórych składników (np. składek chorobowych) (patrz "Tabela składników - funkcje" - funkcja "RODZAJ").

Na skopiowanej liście płac będą ci sami pracownicy z takimi samymi składnikami płac jak w poprzednim miesiącu. Najczęściej wystarczy wprowadzić kilka zmian (czytaj dalej) i lista płac będzie gotowa.


obraz

Jeżeli chcemy założyć całkiem nową listę płac, musimy użyć operacji "Lista płac" => "Nowa lista płac (pusta)".

Taka sytuacja będzie na początku użytkowania programu, ale także później, na przykład przy robieniu listy wypłat nagród.

Po odpowiednim wypełnieniu pól wciskamy "OK". Program założy nam nową ale pustą listę płac. Teraz musimy dołączyć do niej pracowników.


obraz

W okienku głównym ustaw przełącznik na "wszyscy" i kliknij szukaj. Teraz zaznacz przy pomocy gwiazdek (podwójne kliknięcie w niebieską kolumnę) pracowników, którzy mają być dołączeni do listy płac.

Wybierz operację "Lista płac" => "Dołącz do listy płac" i kliknij wykonaj.

Można to zrobić w kilku etapach, to znaczy dołączyć część pracowników a potem następną część i.t.d.

Aby przejść do normalnego widoku listy płac, czyli zobaczyć pracowników, którzy są na niej umieszczeni, kliknij w pasek "listy płac" (będziesz ustawiony na liście płac, którą właśnie tworzysz), następnie kliknij "wybierz".


obraz

Czasami trzeba usunąć pracownika z listy płac. W okienku głównym ustaw się na tym pracowniku i wykonaj "Lista płac" => "Wyłącz z listy płac". Następnie kliknij wykonaj.