Jak utworzyć nową listę płac

Przez skopiowanie istniejącej listy płac

Najczęściej będziemy mieli listę płac zrobioną w poprzednim miesiącu. Wystarczy ją tylko skopiować i odpowiednio zmodyfikować. Służy do tego operacja "Lista płac" => "Nowa lista płac".

obraz

Przed wywołaniem tej operacji należy otworzyć listę płac, która ma być skopiowana. Program podłoży nam wszystkie nazwy, symbole, numery. Wystarczy tylko odpowiednio zmodyfikować.

W pola "za okres od-do" (1) wpisujemy pierwszy i ostatni dzień miesiąca, ale jeśli jest to lista płac tak zwana "13-ka", wtedy daty "za okres od-do" powinny być ustawione w następujący sposób:

  • od - miesiąca, w którym była wypłata 13-tki,
  • do - miesiąca poprzedzający wypłatę następnej 13-tki lub dowolna, odległa w przyszłości data, jeżeli nie wiadomo kiedy będzie następna 13-tka.

Jeżeli datę "do" ustawiono jako dowolną, odległą w przyszłości datę, należy ją odpowiednio poprawić przy nanoszeniu kolejnej 13-tki.

Rozróżnienie między listą zwykłą a dodatkową (2) ma zastosowanie przy wyliczaniu niektórych składników (np. składek chorobowych) (patrz "Tabela składników - funkcje" - funkcja "RODZAJ").

Na skopiowanej liście płac będą ci sami pracownicy z takimi samymi składnikami płac jak w poprzednim miesiącu. Najczęściej wystarczy wprowadzić kilka zmian (czytaj dalej) i lista płac będzie gotowa.

Uwaga ! Program skopiuje także blokady "B". Operacją “Wydruki/Pokaz blokady” możesz zobaczyć wszystkie blokady na liście płac.

Nowa, pusta lista płac

obraz

Jeżeli chcemy założyć całkiem nową listę płac, musimy użyć operacji "Lista płac" => "Nowa lista płac (pusta)".

Taka sytuacja będzie na początku użytkowania programu, ale także później, na przykład przy robieniu listy wypłat nagród.

Po odpowiednim wypełnieniu pól wciskamy "OK". Program założy nam nową ale pustą listę płac. Teraz musimy dołączyć do niej pracowników.